Kronik

Øko-mål kan indfries med nye gødningsprodukter

NYT FRA ICROFS: Nye vinde blæser for kløvergræs og genanvendelse af spildevandsslam for økologisk planteavl.

08-01-2024 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Næringsstoffer

Skovlandbrug med produktionsdyr giver flere plusser end minusser

KRONIK: Adgang til et andet område end en græsmark giver øget mulighed for mere naturlig adfærd, og nærmiljøet bliver mere alsidigt med et anderledes klima til rådighed. Der bliver adgang til andre fødeemner, som supplerer afgræsningen.

04-01-2024 5 minutter Kronik,   Dyrevelfærd,   Skovlandbrug

Ø-KO-AVL vil skabe fremtidens øko-malkeko

NYT FRA ICROFS: Genetikken bag køer i den økologiske produktion er stadig konventionel og dermed ikke tilpasset det økologiske produktionssystem og de økologiske principper.

06-10-2023 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik

Økologisk vækst kan ikke baseres på husdyrgødning

KRONIK: Med et mål om mere økologi og mere fokus på en plantebaseret produktion er det næppe holdbart, at økologien er baseret på husdyrgødning. Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder derfor på at finde holdbare modeller for økologisk planteavl uden input af husdyrgødning.

11-09-2023 5 minutter Kronik,   Mere grønt,   Næringsstoffer,   Nyt fra Icoel

Mere grønt på tallerkenen fordrer øget recirkulering

NYT FRA ICROFS: Gødningsprodukter fra det omgivende samfund kan indeholde potentielt problematiske stoffer, men omvendt er økologien nødt til at finde nye næringskilder, hvis den skal vokse. Der skal findes en balance mellem økologiens kredsløbsprincip og forsigtighedsprincip.

08-09-2023 3 minutter Kronik,   Mere grønt,   Nyt fra Icrofs,   Plantebaserede fødevarer,   Recirkulering

Det er bælgen, der sælger

KRONIK: Måske vi ser ind i en fremtid, hvor bælgen bliver en lige så vigtig del af produktet som selve frugten. I dag ser vi en trend, hvor kokke i højere grad arbejder med at bruge hele råvaren som en måde at optimere ressourcerne. En trend bælgfrugterne må forventes også at skulle bidrage til.

08-09-2023 4 minutter Kronik,   Mere grønt,   Plantebaserede fødevarer

Lyt til flertallet og sænk momsen på frugt og grønt

MARKEDSKLUMME: Det er godt for både folkesundhed, klima og miljø, hvis vi øger vores indtag af grønt. Desværre spiser danskerne stadig alt for få af de gode, sunde og grønne fødevarer, og kostændringerne sker ikke hurtigt nok af sig selv. Politikerne nøler med at sætte handling bag de grønne ambitioner.

04-09-2023 3 minutter Kronik,   Mere grønt

Lad dig ikke forblænde af god markedsføring

KRONIK: Visse biostimulanter har i forsøg vist, at de kan øge kvaliteten af høstudbytterne, men langt de fleste markforsøg med biostimulanter er foretaget i egne af verden, hvor dyrkningsforholdene som udgangspunkt er ringere end de danske.

05-07-2023 4 minutter Kronik,   Jordfrugtbarhed

Avl for gladere grise i stalden

KRONIK: For at finde ud af hvad der gør grise glade, vil et nyt projekt undersøge, hvad grise bruger tid på, når de har frit valg og tilbydes ressourcerige forhold.

04-07-2023 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Dyrevelfærd,   Grise

Forrige Side 1 af 10 Næste