Næringsstoffer

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Øko-mål kan indfries med nye gødningsprodukter

NYT FRA ICROFS: Nye vinde blæser for kløvergræs og genanvendelse af spildevandsslam for økologisk planteavl.

08-01-2024 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Næringsstoffer

Økologisk vækst kan ikke baseres på husdyrgødning

KRONIK: Med et mål om mere økologi og mere fokus på en plantebaseret produktion er det næppe holdbart, at økologien er baseret på husdyrgødning. Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder derfor på at finde holdbare modeller for økologisk planteavl uden input af husdyrgødning.

11-09-2023 5 minutter Kronik,   Mere grønt,   Næringsstoffer,   Nyt fra Icoel

'Mel' fra Grønland kan øge udbytterne og hjælpe klimaet

Det såkaldte gletsjermel, der ligger spredt i Grønland, indeholder vigtige næringsstoffer og kan samtidig lagre store mængder CO2.

06-06-2023 4 minutter Forskning,   Næringsstoffer,   Klima

Øko-gartneri skal teste bæredygtigt alternativ til det klima- og naturbelastende spagnum

Spagnum er et glimrende vækstsubstrat, men det er både klimabelastende og ødelæggende for naturen at udvinde det. Derfor skal et nyt projekt finde et mere bæredygtigt alternativ.

12-05-2023 4 minutter Næringsstoffer

PFAS-slam hober sig op på slamlagre

Landet over hober PFAS-forurenet slam sig op på rensningsanlæg, fordi det ikke kan spredes på markerne. Økologerne har længe ønsket at kunne bruge slam som gødning, og derfor er forureningen en kæp i hjulet på deres bestræbelser.

11-05-2023 7 minutter PFAS,   Næringsstoffer,   Miljø

Usikker økonomi kan spænde ben for klimavenlig biogasgødning

Brugen af almindelig husdyrgødning medfører ofte en ringe start på sæsonen for afgrøderne på markerne, fordi kvælstoffet i gødningen først bliver tilgængeligt senere på sæsonen. Afgasset gødning fra biogasanlæg kan være et grønnere alternativ med større udbytter. Økonomien sætter dog begrænsninger for udviklingen.

03-04-2023 7 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning,   Næringsstoffer

EU giver grønt lys til brug af særlig fosforgødning

Affaldsstoffet struvit er netop blevet optaget i EU’s økologiforordning, hvilket betyder, at der er åbnet op for, at stoffet kan bruges som fosforgødning i økologisk landbrug.

21-02-2023 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl

Sådan kan en produktion med plantegødning se ud

Det er muligt at forsyne sine afgrøder med tilstrækkelig næring fra plantegødning. En chefkonsulent fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug, viser her tre modeller for, hvordan man kan gøre.

10-01-2023 3 minutter Planteavl,   Klima,   Næringsstoffer

Forrige Side 1 af 8 Næste