Biogas

Danmark kan sagtens skrue op for biogassen og samtidig reducere antallet af husdyr

En ny rapport udarbejdet for Greenpeace viser, at en udbygning af biogas godt kan harmonere med en halvering af husdyrproduktionen. Det kræver dog, at der skrues på en knap.

31-01-2023 3 minutter Biogas

Det kan være en fordel at inkludere bælgplanter i bioraffineringen

Forskere har undersøgt protein-potentaielet i græs og bælgplanter, og det viser sig, at en højere andel af proteinet i bælgplanterne har potentiale til at blive udvundet i bioraffineringen.

20-01-2023 3 minutter Biogas,   Forskning

Biogas reducerer ikke kulstofbindingen i jorden

KRONIK: Mere effektiv biogasproduktion ved længere opholdstid i biogasanlæg reducerer ikke den langsigtede kulstofbinding i jorden. Til gengæld opnås en bedre gødningsvirkning ved optimering af afgasningen.

06-01-2023 3 minutter Kronik,   Biogas,   Klima,   Planteavl

Landmænd bør stille krav til kvaliteten af biogasgyllen

Der bliver afgasset en større mængde af halm og dybstrøelse i biogasanlæggene i dag end for 10 år siden, og det udfordrer kvaliteten af den afgassede biomasse ifølge Seges Innovation.

28-06-2022 2 minutter Planteavl,   Biogas

Politisk flertal udskyder aftale for at øge biogasproduktionen her og nu

For at gøre Danmark mere uafhængig af russisk gas har et politisk flertal aftalt at udskyde sidste års aftale om energiafgrøder.

11-04-2022 3 minutter Biogas,   Klima,   Recirkulering

Biogasfirma kan snart levere til økologer

Et biogasanlæg nær Horsens åbner snart for økologer. Ifølge den ansvarlige bærer kommunerne et stort ansvar for, at der kan komme flere økologilinjer rundt om i landet.

07-04-2022 5 minutter Recirkulering,   Næringsstoffer,   Biogas

Sønderjyder stifter ny leverandørforening

Leverandørforening Syd Vest har stiftende generalforsamling onsdag. Den nye forening i det vestlige Sønderjylland vil varetage interesserne for leverandører af biomasse til bl.a. et kommende biogasanlæg i Tønder.

06-04-2022 2 minutter Biogas

Klimaministeren er åben for at sætte fart på udbygningen af biogas

Der er allerede mulighed for at øge den danske biogasproduktion, siger Dan Jørgensen, som ser flere muligheder for at udvide produktionen af dansk biogas.

11-03-2022 3 minutter Biogas,   Politik

Venstre vil have sat turbo på udbygningen af biogasanlæg

"Vi har en SOS-situation," siger Venstres energiordfører, som vil have fremrykket støttepuljerne til nye biogasanlæg for at gøre Danmark uafhængig af russisk gas.

10-03-2022 1 minutter Biogas,   Recirkulering,   Politik

Forrige Side 1 af 3 Næste