Klima

Længe ventet rapport er klar og foreslår tre modeller for en CO2e-afgift i landbruget

Svarer-rapporten om en klimaafgift i landbruget er nu klar med tre mulige modeller. Den højeste afgiftsmodel for landbruget er samtidig den billigste for samfundet - omvendt er den billigste for landbruget dyrest for samfundet.

21-02-2024 7 minutter Klima,   Politik

Analyse: Dansk CO2e-afgift skubber kun udledninger til udlandet i begrænset omfang

Der vil sandsynligvis være en vis CO2e-lækage til udlandet, hvis Danmark indfører en klimaafgift. Men CO2e-forøgelsen på den anden side af grænsen vil være begrænset, og dermed vil en dansk afgift stadig være en gevinst for klimaet, vurderer tænketanken Concito.

12-02-2024 3 minutter Klima,   Politik

Ekstremt vejr presser grøntsagsproducent til at investere i bæltekøretøjer

Store marker med økologiske højværdiafgrøder som porrer rådner op, fordi de står under vand. Det ekstreme vejr har medført milliontab og tvinger nu Dangrow til at investere i bæltekøretøjer, så de bedre kan sikre høsten i fremtiden.

09-02-2024 5 minutter Grøntsager,   Klima

Ekspertgruppe anbefaler, at politikerne hæver ambitionerne og vådlægger endnu flere lavbundsarealer

Der kan opnås en endnu større klimaeffekt ved udtagning af lavbundsjorder end hidtil beregnet, da en række barrierer for udtagningen er væk, vurderer ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder.

07-02-2024 3 minutter Klima,   Politik

EU bøjer sig for protester og skrotter forslag om færre pesticider og klimagasser fra landbruget

EU-Kommissionen vil skrotte forslag om, at landbruget skal halvere brugen af pesticider frem mod 2030 og reducere udledningen af metan og kvælstof. "Vores landmænd fortjener, at vi lytter til dem," siger kommissionens formand.

06-02-2024 5 minutter EU,   Pesticider,   Klima

10 forskningsprojekter skal gøre os klogere på bedrifters udledninger

10 forskningsprojekter med i alt 138 mio. kr. i ryggen skal bidrage til bedre opgørelser af landbrugets drivhusgas- og kvælstofudledninger og være med til at skabe grundlaget for fremtidens regulering.

02-02-2024 2 minutter Forskning,   Klima

Ny analyse fra tænketank viser, at en halvering af husdyrproduktionen løser flere problemer på én gang

En rapport fra tænketanken Kraka viser, at en halvering af den danske husdyrproduktion og øgning af planteproduktionen vil frigive plads til mere natur og sænke landbrugets klimaaftryk med en tredjedel.

01-02-2024 5 minutter Klima,   Bæredygtighed

De små bylandbrug udleder op til seks gange så mange klimagasser som almindeligt landbrug

Klimaaftrykket fra bylandbrug er typisk højere end almindeligt landbrug, viser ny forskning. Det betyder dog ikke, at bylandbrugene bør sløjfes - de har masser af andre fordele, og resultaterne hjælper med at vise, hvor de kan klimaeffektivisere, påpeger forskerne.

24-01-2024 4 minutter Forskning,   Klima

I Sverige har CO2-afgiften reduceret klimabelastningen markant

Erfaringer fra Sverige viser, at en pris på CO2-udledningen har ført til en "signifikant" reduktion i udledningen af klimagasser.

17-01-2024 3 minutter Klima,   Forskning

Forrige Side 1 af 54 Næste