Miljø

PFAS-slam hober sig op på slamlagre

Landet over hober PFAS-forurenet slam sig op på rensningsanlæg, fordi det ikke kan spredes på markerne. Økologerne har længe ønsket at kunne bruge slam som gødning, og derfor er forureningen en kæp i hjulet på deres bestræbelser.

11-05-2023 7 minutter PFAS,   Næringsstoffer,   Miljø

Coop indfører "Fri for PFAS"-mærke

Kunderne i Coop kan nu lettere fravælge evighedskemikaliet PFAS, efter at kæden har indført et nyt mærke på produkter med slip-let-belægninger.

18-04-2023 2 minutter PFAS,   Forbrug,   Miljø

Naturstyrelsen sætter midlertidigt stop for græssende kvæg på arealer med PFAS

Naturstyrelsen sætter nu afgræsningen på ca. 3.000 ha statslige naturområder i bero efter fund af PFAS i kvæg og græs.

14-04-2023 4 minutter PFAS,   Miljø,   Politik

Studie: Pesticider brugt i konventionelt landbrug er langt værre end økologernes naturlige pesticider

I økologien må landmænd bruge udvalgte naturlige bekæmpelsesmidler, mens de konventionelle må bruge syntetiske. Sidstnævnte er langt mere skadelige, viser et nyt studie, der har sammenlignet de to typer af midler.

13-04-2023 4 minutter Pesticider,   Miljø,   Forskning

Danske forskere arbejder på at kunne nedbryde PFAS ved hjælp af rester fra landbruget

Forskere fra Aarhus Universitet har udviklet flere metoder til at indfange og nedbryde PFAS, men mangler fortsat at samle teknologierne til én fælles løsning, og her spiller biomasse en vigtig rolle.

15-03-2023 3 minutter Forskning,   PFAS,   Miljø

Myndighederne vil teste for endnu flere PFAS-stoffer i drikkevandet

Miljøministeriet vil næsten fordoble antallet af PFAS-stoffer, der testes for i drikkevandet. Det sker, på baggrund af de mange nye fund af PFAS der er gjort rundt omkring i Danmark.

15-03-2023 2 minutter PFAS,   Politik,   Miljø

PFAS er langt mere udbredt end hidtil troet - vandværker frygter for drikkevandets fremtid

Flere end 100 steder i landet er grænseværdien for PFAS i grundvandet overskredet mindst 100 gange. Det kan true danskernes drikkevand på længere sigt, advarer Danske Vandværker.

15-03-2023 2 minutter Miljø,   PFAS

Grundvandet er flere steder fyldt med PFAS - i et tilfælde er grænseværdien overskredet 100.000 gange

Grundvandet under knap 1.200 grunde er forurenet af PFAS i koncentrationer, der overstiger grænseværdien. Regionerne mistænker ca. 16.000 grunde for at være forurenet med PFAS.

02-03-2023 1 minutter PFAS,   Miljø

Landbrugets luftforurening er stadig for høj - nu reagerer EU

Udledningen af sundhedsskadelig ammoniak er stadig for høj herhjemme - aflivningen af mink har dog bragt os tættere på målet, som skulle være nået i 2020. EU tager indledende skridt til en retssag mod Danmark.

23-02-2023 4 minutter Miljø,   EU

Forrige Side 1 af 10 Næste