Afgræsning

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

Vejret giver risiko for græsforgiftning

FAGLIGT TALT: Koldt vejr og gode kraftige græsmarker kan i nogle tilfælde en være en uheldig kombination.

03-10-2023 2 minutter Fagligt talt,   Kvæg,   Foder,   Afgræsning

Økologer får udskudt starten på græsningssæsonen efter PFAS-fund

Fund af PFAS på 43 naturarealer har betydet, at flere økologer ikke har noget græsningsareal at sende deres køer ud på. Derfor rykker Landbrugsstyrelsen nu en deadline.

12-05-2023 2 minutter Afgræsning,   PFAS,   Naturpleje

Hvad har færre kokasser at gøre med tabet af insekt- og fugleliv? En del, faktisk

Medicinfri kokasser er et vigtigt bidrag til naturens motor. Men køernes lorte er blevet en mangelvare for de mere end 450 insektarter, der er helt eller delvist afhængige af kokasserne – og dermed også de fugle og andre større dyr, som lever af insekterne.

09-05-2023 14 minutter Biodiversitet,   Afgræsning

Samgræsning med kvæg og får kan give flere fordele

Et forsøg i Frankrig viser positive effekter af at lade får og køer græsse sammen.

01-05-2023 2 minutter Afgræsning,   Udland,   Forskning

Malkekøer på græs – en lang sommer i tre etaper

FAGLIGT TALT: Fordi græsset varierer meget både i vækst og næringsstofindhold, er der stor forskel på, hvordan man skal regulere i staldrationen i løbet af sommeren, for at få succes.

28-04-2023 3 minutter Fagligt talt,   Afgræsning,   Kvæg

Der er penge at hente med køer på græs

Kan man lære at balancere afgræsningen, så der er lige præcis nok til køerne, er der penge at spare på foderet.

06-04-2023 4 minutter Økonomi,   Kvæg,   Afgræsning

Nyt fund af evighedskemikalier rammer planer om økologisk afgræsning

Roskilde Kommune råder nu lokale borgere om at droppe deres plan om at etablere et økologisk græsningslaug. Det sker efter fundt af de sundhedsskadelige PFAS-stoffer.

29-08-2022 2 minutter Miljø,   Afgræsning

En særlig form for afgræsning er ved at komme på mode

FAGLIGT TALT: Flere økologer forsøger i år med såkaldt leder-følger-afgræsning for at fastholde holdopdeling af køerne også i afgræsningssæsonen.

23-05-2022 4 minutter Fagligt talt,   Afgræsning

Forrige Side 1 af 4 Næste