Klima

Ekstremt vejr presser grøntsagsproducent til at investere i bæltekøretøjer

Store marker med økologiske højværdiafgrøder som porrer rådner op, fordi de står under vand. Det ekstreme vejr har medført milliontab og tvinger nu Dangrow til at investere i bæltekøretøjer, så de bedre kan sikre høsten i fremtiden.

09-02-2024 5 minutter Grøntsager,   Klima

Ekspertgruppe anbefaler, at politikerne hæver ambitionerne og vådlægger endnu flere lavbundsarealer

Der kan opnås en endnu større klimaeffekt ved udtagning af lavbundsjorder end hidtil beregnet, da en række barrierer for udtagningen er væk, vurderer ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder.

07-02-2024 3 minutter Klima,   Politik

EU bøjer sig for protester og skrotter forslag om færre pesticider og klimagasser fra landbruget

EU-Kommissionen vil skrotte forslag om, at landbruget skal halvere brugen af pesticider frem mod 2030 og reducere udledningen af metan og kvælstof. "Vores landmænd fortjener, at vi lytter til dem," siger kommissionens formand.

06-02-2024 5 minutter EU,   Pesticider,   Klima

10 forskningsprojekter skal gøre os klogere på bedrifters udledninger

10 forskningsprojekter med i alt 138 mio. kr. i ryggen skal bidrage til bedre opgørelser af landbrugets drivhusgas- og kvælstofudledninger og være med til at skabe grundlaget for fremtidens regulering.

02-02-2024 2 minutter Forskning,   Klima

Ny analyse fra tænketank viser, at en halvering af husdyrproduktionen løser flere problemer på én gang

En rapport fra tænketanken Kraka viser, at en halvering af den danske husdyrproduktion og øgning af planteproduktionen vil frigive plads til mere natur og sænke landbrugets klimaaftryk med en tredjedel.

01-02-2024 5 minutter Klima,   Bæredygtighed

De små bylandbrug udleder op til seks gange så mange klimagasser som almindeligt landbrug

Klimaaftrykket fra bylandbrug er typisk højere end almindeligt landbrug, viser ny forskning. Det betyder dog ikke, at bylandbrugene bør sløjfes - de har masser af andre fordele, og resultaterne hjælper med at vise, hvor de kan klimaeffektivisere, påpeger forskerne.

24-01-2024 4 minutter Forskning,   Klima

I Sverige har CO2-afgiften reduceret klimabelastningen markant

Erfaringer fra Sverige viser, at en pris på CO2-udledningen har ført til en "signifikant" reduktion i udledningen af klimagasser.

17-01-2024 3 minutter Klima,   Forskning

Afrikanske ministre opfordrer Danmark og andre rige lande til at indføre en klimaafgift på kød

Miljøministre fra hhv. Nigeria, Uganda og Congo skriver i et brev til bl.a. den danske regering, at de rige lande er nødt til at få styr på deres høje kødforbrug og igangsætte initiativer for at reducere det bl.a. med en CO2-afgift på kød.

10-01-2024 2 minutter Udland,   Klima

Regeringens sats på Bovaer er kortsigtet og kontraproduktivt for landbrugets omstilling

DEBAT: Foderstoffet Bovaer, som regeringen vil kaste 700 mio. kr. efter, kan muligvis nedbringe køernes metanudledning. Men det fører ikke til et klimaneutralt landbrug. Det er mere et plaster på en åbent benbrud, end det er en løsning på landbrugets udfordringer, skriver otte grønne organisationer.

10-01-2024 4 minutter Debat,   Klima,   Politik

Forrige Side 2 af 55 Næste