Planteavl

Ny havresort har lovende egenskaber

NYT FRA ICROFS: De første lovende resultater i Oatganic viser, at havresorten med forædlernummeret NOS 81920-15 har et højt udbytte, samtidig med at den ifølge foreløbige undersøgelser er modstandsdygtig over for nematoder - en kendt skadevolder i landbruget.

02-05-2023 3 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Planteavl

Usikker økonomi kan spænde ben for klimavenlig biogasgødning

Brugen af almindelig husdyrgødning medfører ofte en ringe start på sæsonen for afgrøderne på markerne, fordi kvælstoffet i gødningen først bliver tilgængeligt senere på sæsonen. Afgasset gødning fra biogasanlæg kan være et grønnere alternativ med større udbytter. Økonomien sætter dog begrænsninger for udviklingen.

03-04-2023 7 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning,   Næringsstoffer

Jeg vendte om, da tvivlen begyndte at nage

FAGLIGT TALT: Planterne hos en landmand mistrivedes, så jeg tog en jordprøve og kom derefter med et forslag til forbedring. Men på vej hjem nagede tvivlen mig. Var det en god løsning, jeg havde foreslået? Var det en økologisk løsning?

03-04-2023 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl,   ØkologiRådgivning Danmark

Lupin-frø er ikke kun foder

Frø af lupin skal fremover ikke kun dyrkes til foderblandinger. Frøene kan nemlig bruges til konsum, og det kan hjælpe den grønne omstilling på vej.

17-03-2023 2 minutter Planteavl,   Plantebaserede fødevarer

Næsten et ton korn at hente med kombination af efterafgrøder og startgødning

I de økologiske landsforsøg 2022 har man undersøgt, om det kan svare sig at prioritere tidlig såning af vårsæden frem for at vente på at blive i stand til at nedfælde gylle.

27-02-2023 2 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning

EU giver grønt lys til brug af særlig fosforgødning

Affaldsstoffet struvit er netop blevet optaget i EU’s økologiforordning, hvilket betyder, at der er åbnet op for, at stoffet kan bruges som fosforgødning i økologisk landbrug.

21-02-2023 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl

Halm kan øge produktionen af dansk biogas

Potentialet er i høj grad til stede, men metoder og teknologier skal videreudvikles for, at Danmark for alvor kan realisere potentialet i at høste energi ud af halm.

16-02-2023 2 minutter Biogas,   Planteavl

Dyrkning af konsumafgrøder bør ikke gå ud over udbyttet

FAGLIGT TALT: Foråret nærmer sig, og beslutningen om afgrøde- og sortsvalg skal træffes inden længe. Det betyder også, at formålet med afgrøden skal overvejes, blandt andet om den skal gå til foder eller konsum.

07-02-2023 3 minutter Fagligt talt,   Kronik,   Planteavl

Pløjefrit forsøg i økologi gav ringe udbytter

Der arbejdes på at udvikle og udbrede pløjefri dyrkning i økologien, men det er svært, når der ikke må bruges syntetiske pesticider til at holde ukrudtet nede.

03-02-2023 2 minutter Udbytte og jordbearbejdning,   Planteavl

Nyt projekt vil føre gamle kornsorter ind i fremtiden

KRONIK: Det kan være en udfordring at skabe et velsmagende plantebaseret måltid. Først og fremmest fordi planter i sig selv ikke smager af umami. Man har derfor brug for at lave en forarbejdning, der skaber de nødvendige smagsattributter.

13-01-2023 3 minutter Kronik,   Nyt fra Icrofs,   Planteavl

Forrige Side 1 af 18 Næste