Fagligt talt

Vanskelig høst i sigte - crimp dit korn

FAGLIGT TALT: Crimpning er en god mulighed for at lagre og forarbejde dit korn i én arbejdsgang.

14-08-2023 2 minutter Fagligt talt,   Høst,   ØkologiRådgivning Danmark

En frugtbar jord er stærkere mod tørken

FAGLIGT TALT: Opbygning af kulstof i jorden har en direkte positiv effekt på jordens evne til at holde på vand og dens infiltrationsevne af vand. Men det kræver tålmodighed at opbygge en frugtbar jord.

03-07-2023 3 minutter ØkologiRådgivning Danmark,   Fagligt talt,   Kronik

Lær at elske din logbog

FAGLIGT TALT: Har du styr på din logbog, bliver om ikke verden eller arbejdsgangen så i hvert fald økologikontrollen lidt nemmere.

20-06-2023 3 minutter Fagligt talt,   ØkologiRådgivning Danmark

Malkekøer på græs – en lang sommer i tre etaper

FAGLIGT TALT: Fordi græsset varierer meget både i vækst og næringsstofindhold, er der stor forskel på, hvordan man skal regulere i staldrationen i løbet af sommeren, for at få succes.

28-04-2023 3 minutter Fagligt talt,   Afgræsning,   Kvæg

Jeg vendte om, da tvivlen begyndte at nage

FAGLIGT TALT: Planterne hos en landmand mistrivedes, så jeg tog en jordprøve og kom derefter med et forslag til forbedring. Men på vej hjem nagede tvivlen mig. Var det en god løsning, jeg havde foreslået? Var det en økologisk løsning?

03-04-2023 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl,   ØkologiRådgivning Danmark

Grovfodermangel er dyrt

FAGLIGT TALT: Sørg for at der i markplanen 2023 er nogle afgrøder ekstra, der kan høstes til grovfoder, uden det nødvendigvis bliver det.

22-03-2023 4 minutter Fagligt talt,   ØkologiRådgivning Danmark,   Foder

Dyrkning af konsumafgrøder bør ikke gå ud over udbyttet

FAGLIGT TALT: Foråret nærmer sig, og beslutningen om afgrøde- og sortsvalg skal træffes inden længe. Det betyder også, at formålet med afgrøden skal overvejes, blandt andet om den skal gå til foder eller konsum.

07-02-2023 3 minutter Fagligt talt,   Kronik,   Planteavl

Staldskole: Sundhed er stadig aktuelt for mange

FAGLIGT TALT: Det er altid givtigt at få sparring og diskussion med sine landmandskollegaer om sundhed i kvægbesætningen.

04-01-2023 3 minutter Fagligt talt,   Kvæg

Forfrugtsværdien af en efterafgrøde bestemmes af rodmassen

FAGLIGT TALT: Selv om efterafgrøden måske ikke ser ud af meget over jordoverfladen, kan den stadig bidrage med en god forfrugtsværdi.

12-10-2022 2 minutter Fagligt talt,   Efterafgrøder,   ØkologiRådgivning Danmark

Forrige Side 1 af 8 Næste