Nyt fra Icoel

Gratis udviklingstjek har givet øko-par medvind

Ønsker man som økolog at få gratis besøg af en rådgiver for at sparre om en idé eller udfordring, skal man slå til inden nytår. Line Degn Christensen og Tarik Souki er blandt de økologer, der allerede har gjort brug af tilbuddet.

09-10-2023 5 minutter Nyt fra Icoel,   Omlægning

Økologisk vækst kan ikke baseres på husdyrgødning

KRONIK: Med et mål om mere økologi og mere fokus på en plantebaseret produktion er det næppe holdbart, at økologien er baseret på husdyrgødning. Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder derfor på at finde holdbare modeller for økologisk planteavl uden input af husdyrgødning.

11-09-2023 5 minutter Kronik,   Mere grønt,   Næringsstoffer,   Nyt fra Icoel

Sådan kan du få strøelse nok i en tørkeperiode

KRONIK: I et år med halmmangel, kan det blive nødvendigt at afsøge alle muligheder. Snitning, pelletering og ekstrudering er behandlinger, der fordyrer produktet, men også øger sugeevnen til op mod det dobbelte.

30-06-2023 3 minutter Tørke,   Nyt fra Icoel,   Kronik

Økologer kan få et gratis udviklingstjek

Økologiske landmænd oplever et vigende marked for deres produkter for tiden, men tager man de lange briller på, vurderer eksperter, at økologien kommer tilbage på vækstsporet igen. Et udviklingstjek med professionel sparring kan være en god ide i den mellemliggende periode.

30-05-2023 3 minutter Nyt fra Icoel

Halmprojekt søger landmænd til at teste strøelse

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er i gang med at teste alternativer til strøhalm, da beregninger viser, at der vil blive mangel på økologisk strøhalm.

12-09-2022 3 minutter Nyt fra Icoel,   Kvæg

Græssende køer udleder mindre metan

Køernes udledning af metan er lavest, når køerne indtager græsset direkte fra marken. Forskere har fundet en reduktion på op til 30 pct., sammenlignet med køer fodret med græsensilage i stalden.

26-08-2022 5 minutter Nyt fra Icoel,   Klima,   Kvæg

Skærpet fosforloft på husdyrbrug

En ny gødningsbekendtgørelse sænker loftet for tildelt fosfor. Konsekvensen af at ramme fosforloftet på en økologisk bedrift er, at arealkravet øges, og kvælstofniveauet sænkes.

17-08-2022 2 minutter Nyt fra Icoel,   Økologiregler

Væksten i økologiske bælgsædsarealer er stagneret

Arealet med bælgsæd har været støt stigende i årene 2012–2021, men i 2022 er det samlede areal med økologisk bælgsæd stagneret.

03-08-2022 4 minutter Nyt fra Icoel,   Planteavl

Ændring i EU-lov giver grise og fjerkræ adgang til udearealer i 1. omlægningsår

Søerne kræver ekstra opmærksomhed, da de kan optage store mængder græs fra marken. Både æglæggere og slagtekyllinger optager derimod en forsvindende lille andel af græsset på udearealerne.

01-08-2022 2 minutter Nyt fra Icoel,   Svin,   Æg og fjerkræ,   Økologiregler

Forrige Side 1 af 2 Næste