Annonce

Annonce

Nærbillede af en halmstak

Mængden af halm bliver reduceret på grund af tørken. Anvendelse af alternative strøelseskilder afhænger af staldsystemet. De fleste alternativer kan anvendes i både sengebåse og dybstrøelsesstalde. Sugeevnen er den afgørende egenskab. Foto: Colourbox

Sådan kan du få strøelse nok i en tørkeperiode

KRONIK: I et år med halmmangel, kan det blive nødvendigt at afsøge alle muligheder. Snitning, pelletering og ekstrudering er behandlinger, der fordyrer produktet, men også øger sugeevnen til op mod det dobbelte.

Af Ekstern skribent
30. juni 2023, 08:00
Læsetid: 3 minutter

Af: Sven Hermansen, chefkonsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Uanset hvordan vejret arter sig resten af sommeren, må vi slå fast, at der bliver bjerget mindre halm, både økologisk og konventionelt, end normalt. Især i vårsæden kan vi se, at udbytterne bliver væsentligt lavere.

Der vil blive høstet marker til helsæd, som var planlagt at stå til modenhed, hvilket reducerer den samlede halmmængde yderligere.

Samtidig ligger der kontrakter til halmvarmeværker, biogasanlæg, champignondyrkere osv., hvor aftagerne vil sikre sig forsyninger af kvalitetshalm til deres forretningsområder. Mindre udbud af økologisk og konventionel halm betyder, at det skal sikres, at så meget halm som muligt bliver bjerget frem for at blive nedmuldet. Derfor er det nødvendigt, at du kontakter de landmandskolleger, der normalt nedmulder deres halm i høst.

Du kan også kontakte dine rådgivere eller tjekke deres hjemmesider for at se, om der findes en lokal foder- og halmbørs. Der er flere af dem, og det ser ud til, at der flere steder findes halm på lager fra høsten 2022, hvor udbytterne var rigtigt fine.

De gældende regler for strøelse på økologiske ejendomme er suppleret med en brancheanbefaling, der i praksis betyder, at økologiske mælke- og kødproducenter skal anvende minimum 50 pct. økologisk halm til strøelse. Det bliver diskuteret i anbefalingskredsen, om der skal justeres på anbefalingerne. Nyheder fra det arbejde vil blive formidlet løbende.

I 2020 blev den økologiske halmproduktion opgjort af DLBR Dansk Økologi i notatet ’Alternative strøelseskilder til økologiske kvægbrug’. Her viser beregninger, at der i et normalt vækstår, med den afgrødefordeling og det husdyrhold, der var økologisk i 2019/20, var tilstrækkeligt med kornarealer til at kunne dække det totale halmforbrug til strøelse.

Fordelingen af produktion og forbrug er som forventet uensartet: balance eller underskud hvor malkekøerne findes, og pæne overskud østpå hvor planteavlerne er i overtal.

Du kan finde alternativer til kornhalm, men de vil typisk være enten dyrere eller mindre effektive.

I et år med halmmangel, kan det blive nødvendigt at afsøge alle muligheder. Snitning, pelletering og ekstrudering er behandlinger, der fordyrer produktet, men også øger sugeevnen til op mod det dobbelte.

Anvendelse af alternative strøelseskilder afhænger af staldsystemet. De fleste alternativer kan anvendes i både sengebåse og dybstrøelsesstalde. Sugeevnen er den afgørende egenskab.

  • Frøgræshalm – kan med fordel snittes,

  • Pelletering – pillerne kan være hårde/skarpe at ligge på. Kan evt. knuses,

  • Havre- og speltskaller – dyrene vil æde af strøelsen,

  • Savsmuld, flis og træspåner,

  • Recirkulerede fibre – kan øge risiko for mastitis hos køerne.

Flere artikler fra samme sektion

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed

10 års klimakamp i Mammen

Solceller, lavbundsjord og færre malkekvæg i besætningen er hovedingredienserne i den opskrift, der skal nedbringe klimaaftrykket hos økolog Jørgen Sønderby i Mammen. Men selv om han de seneste 10 år har arbejdet målrettet mod at begrænse CO2-udslip, bliver kampen kun hårdere og hårdere.

17-11-2023 9 minutter Klima