Annonce

Annonce

Gulrust i vårbyg

Efterårssåning af vårhvede sikrer, at den er længere fremme i sit udviklingsstadie, når bygfluen svirrer, hvilket giver et markant mindre angreb af bygfluens 2. generation, som lægger æg i kornet i slutningen af maj/start juni. Foto: Irene Brandt

Sådan får du succes med vårhvede i efteråret

Efterårssåning med fokus på sortsvalg og et godt såbed giver 50 pct. merudbytte i vårhvede.

Bygfluens larve har de seneste år gjort et stort indhug i udbyttet af økologisk vårhvede - resultater fra de økologiske landsforsøg viser, at kraftige angreb kan resultere i en halvering af udbyttet.

Det er dog muligt at mindske angrebet af bygfluelarven og samtidig reducere ukrudtstrykket ved at så vårhvede om efteråret. Som bonus giver efterårssåningen mulighed for at sprede såarbejdet over året, hvilket giver mulighed for en tidligere høst. Det skriver Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Efterårssåning sikrer, at vårhveden er længere fremme i sit udviklingsstadie, når bygfluen svirrer, hvilket giver et markant mindre angreb af bygfluens 2. generation, som lægger æg i kornet i slutningen af maj/start juni.

Bygfluens larver forårsager kraftig skade, og skridningen hæmmes. Efterårssået vårsæd fremrykker skridningstidspunktet med 12-18 dage sammenlignet med forårssået vårhvede, hvilket gør vårhveden mindre sårbar overfor angreb.

Høstresultatet i de økologiske forsøg med efterårssåning af vårhvede har ligget mellem 34,6 og 60,6 hkg pr. ha i sorten Thorus. I forårssået har der været mellem 13,3 og 49,9 hkg pr. ha i samme sort. 

Proteinniveauet kan til gengæld være svært at holde oppe, når vårhveden sås om efteråret. Så hvis man ønsker at opnå brødkvalitet, er særligt proteinindholdet en udfordring, da det større udbytte ”fortynder” proteinindholdet i kernerne.

Vær opmærksom på jordtypen

Udover såtidspunkt er der et par andre dyrkningstiltag, man bør lægge vægt på, for at lykkes med efterårssået vårhvede.

Etablering af vårhvede om efteråret skal ske så sent som muligt, og så sent som vejret tillader, for at undgå ukrudtsfremspiring og strækning af kornet inden vinteren. Hvis kornet når at strække sig, er der større risiko for udvintring. 

Har man lerjord, skal man være opmærksom på risikoen for komprimering af jorden i kombination med høj nedbør. Derfor bør man prioritere såningen, så snart der er et åbent vindue fra midt i oktober. På sandjord kan man trække den til november, og glipper det inden nytår kan man på de lette jorde så i februar som alternativ til en sen efterårsetablering.

Plantetallet skal være højt ved såning af vårhvede, da vårhvede ligesom vinterhvede er en relativt åben afgrøde, og ukrudtskonkurrencen er derfor stor. Gå derfor efter et plantetal på 450 planter pr. m2.

Flere artikler fra samme sektion

Arla har nu reduceret produktionen af øko-mælk med 100 mio. kg

Målet er nået for Arlas planlagte reduktion af øko-mælk. 50 mio kg er nået ved, at Arla-leverandører er blevet konventionelle, 40 mio. kg ved at landmænd er stoppet som mælkeproducenter og 10 mio. kg ved skifte til andre mejerier.

22-05-2024 2 minutter Mejeri,   Afsætning

Landmænd og haveejere modarbejder kommuners kamp for biodiversitet langs vejene

Landets tre største kommuner forsøger i disse år at øge biodiversiteten langs tusindvis af kilometer veje ved at ændre praksis for græsslåning. Flere planter og blomster i rabatten giver flere insekter og dermed flere fugle i landskabet. Men kommunerne oplever, at landmænd og haveejere i stigende grad øver selvtægt og modarbejder kommunernes indsats.

21-05-2024 7 minutter Biodiversitet

Friske bælgfrugter smager godt, men markedet møder udfordringer

KRONIK: En udfordring er en lav efterspørgsel på danske bælgfrugter, da konkurrencen er hård, og bælgfrugter – især de tørrede – ikke som sådan er højværdiafgrøder. Vi mangler også kulinarisk erfaring med at bruge friske bælgfrugter i madlavningen.

16-05-2024 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Bælgfrugter