PFAS

Økologer får udskudt starten på græsningssæsonen efter PFAS-fund

Fund af PFAS på 43 naturarealer har betydet, at flere økologer ikke har noget græsningsareal at sende deres køer ud på. Derfor rykker Landbrugsstyrelsen nu en deadline.

12-05-2023 2 minutter Afgræsning,   PFAS,   Naturpleje

PFAS-syndere bliver opsporet gennem kloakken

Flere kommuner brænder inde med PFAS-forurenet slam. I Hjørring Kommune har man imidlertid fået nedbragt forureningen ved at opspore synderne via kloaknettet.

11-05-2023 3 minutter PFAS

PFAS-slam hober sig op på slamlagre

Landet over hober PFAS-forurenet slam sig op på rensningsanlæg, fordi det ikke kan spredes på markerne. Økologerne har længe ønsket at kunne bruge slam som gødning, og derfor er forureningen en kæp i hjulet på deres bestræbelser.

11-05-2023 7 minutter PFAS,   Næringsstoffer,   Miljø

Forsvarsministeren annullerer alle kontrakter med naturplejere på grund af PFAS-frygt

Forsvarsministeriet har opsagt 19 forpagtningsaftaler om afgræsning på ministeriets arealer. Beslutningen træffes ud fra et forsigtighedsprincip.

27-04-2023 2 minutter PFAS,   Naturpleje

Økologiske æg har ikke længere forhøjede niveauer af PFAS

Nye analyser viser, at indholdet af PFAS i økologiske æg er meget lavt, efter at producenterne har fjernet fiskemel fra foderet. Ægproducent aner dog problemer med fodererstatningen og advarer om, at det kan gå ud over dyrevelfærden.

19-04-2023 6 minutter PFAS,   Æg og fjerkræ

Ny arbejdsgruppe skal løse dilemma med naturpleje på PFAS-forurenede arealer

Myndigheder og interesseorganisationer samles i en ny arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan naturplejen kan fortsætte i PFAS-forurenede arealer.

18-04-2023 3 minutter PFAS,   Naturpleje

Coop indfører "Fri for PFAS"-mærke

Kunderne i Coop kan nu lettere fravælge evighedskemikaliet PFAS, efter at kæden har indført et nyt mærke på produkter med slip-let-belægninger.

18-04-2023 2 minutter PFAS,   Forbrug,   Miljø

Naturstyrelsen sætter midlertidigt stop for græssende kvæg på arealer med PFAS

Naturstyrelsen sætter nu afgræsningen på ca. 3.000 ha statslige naturområder i bero efter fund af PFAS i kvæg og græs.

14-04-2023 4 minutter PFAS,   Miljø,   Politik

Økolog om nye PFAS-fund i kvæg: »Det er pokkers«

Seks kvægbesætninger er under tilsyn, efter at Fødevarestyrelsen har fundet forhøjet indhold af PFAS i deres blod. Økologisk kvægproducent savner informationer fra myndighederne.

17-03-2023 4 minutter Kvæg,   Naturpleje,   PFAS

Forrige Side 1 af 3 Næste