Regenerativt landbrug

Fem principper hjælper med at forstå, hvad regenerativt landbrug er

Regenerativt landbrug er et begreb, der vinder frem, men der mangler en egentlig definition. På dette års plantekongres blev der dog præsenteret fem grundprincipper, som man ofte vil støde på.

27-01-2023 4 minutter Regenerativt landbrug

Det tyder på, at mad bliver sundere, når det dyrkes på regenerative landbrug

Planter fra regenerative landbrug har et højere indhold af vigtige næringsstoffer og et lavere indhold af det kræftfremkaldende cadmium end konventionelt dyrkede planter, viser nyt studie. Også kød fra græsfodrede dyr har markant bedre sundhedsprofil end fra GMO-fodrede konventionelle dyr.

06-04-2022 6 minutter Regenerativt landbrug,   Forskning

Flere landmænd høster fordelene ved at dyrke forskellige afgrøder sammen

Dyrkning af blandingsafgrøder var meget udbredt herhjemme for over 100 år siden, men praksissen ophørte næsten i slutningen af 1990’erne. Nu er samdyrkning på dagsordenen igen, og der kan være flere fordele ved at blande afgrøderne.

23-12-2021 5 minutter Planteavl,   Regenerativt landbrug

Arla vil teste hvordan regenerativ mælke-produktion påvirker natur og klima

Samtdig skal flere end 900 økologiske Arla-landmænd måle kulstofindholdet i deres jord og registrere praksisser, der fremmer biodiversitet.

21-09-2021 4 minutter Regenerativt landbrug