Udbytte og jordbearbejdning

Usikker økonomi kan spænde ben for klimavenlig biogasgødning

Brugen af almindelig husdyrgødning medfører ofte en ringe start på sæsonen for afgrøderne på markerne, fordi kvælstoffet i gødningen først bliver tilgængeligt senere på sæsonen. Afgasset gødning fra biogasanlæg kan være et grønnere alternativ med større udbytter. Økonomien sætter dog begrænsninger for udviklingen.

03-04-2023 7 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning,   Næringsstoffer

Næsten et ton korn at hente med kombination af efterafgrøder og startgødning

I de økologiske landsforsøg 2022 har man undersøgt, om det kan svare sig at prioritere tidlig såning af vårsæden frem for at vente på at blive i stand til at nedfælde gylle.

27-02-2023 2 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning

Radrensning når nye højder

Mindre ukrudt og større udbytte fra markerne kan i højere grad sikres med nyudviklede radrensere, der både er udstyret med kamera og GPS.

24-02-2023 5 minutter Udbytte og jordbearbejdning

Pløjefrit forsøg i økologi gav ringe udbytter

Der arbejdes på at udvikle og udbrede pløjefri dyrkning i økologien, men det er svært, når der ikke må bruges syntetiske pesticider til at holde ukrudtet nede.

03-02-2023 2 minutter Udbytte og jordbearbejdning,   Planteavl

Vikke eller ikke?

FAGLIGT TALT: Vikken gror godt til i foråret og kan derfor være med til at øge proteinindholdet i første slæt og formentlig også give et højere udbytte - men kun første slæt for vikken skyder ikke igen.

10-06-2022 3 minutter Fagligt talt,   Udbytte og jordbearbejdning,   Planteavl,   Foder

Kompost er godt, men vent lidt på merudbyttet

Forsøg med kompost til økologisk korn viser, at det er svært at omsætte til udbytte i samme vækstår, selv når komposten er beriget med kvælstofholdigt materiale.

10-01-2022 3 minutter Kompostering,   Næringsstoffer,   Udbytte og jordbearbejdning

Nyt projekt skal optimere kørslen i marken til gavn for jorden

Et nyt forskningsprojekt skal kortlægge den mest optimale rute på marken for landmanden til gavn for klimaet, miljøet og afgrøderne i jorden.

30-11-2021 2 minutter Forskning,   Udbytte og jordbearbejdning

Strålængde koster udbytte - også hos økologer

Bedre udbytter i økologisk vårbyg løses ikke med strålængde, men med tidlig vækst og buskning. Det er en af konklusionerne i projektet ØkoSort II, som ledes af Jesper Fog-Petersen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

15-11-2021 2 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning

Seksradet byg giver tidlig høst

Der er gode sorter af seksradet byg på markedet i Skandinavien. De matcher udbyttet i toradede sorter og modner flere uger tidligere.

12-11-2021 3 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning

Forrige Side 1 af 5 Næste