Annonce

Annonce

Kvæg står ved fodertruget

En ny landbrugsgruppe vil gerne dreje landbruget i en anden retning end den nuværende, og den er ikke bange for at bakke op om færre husdyr i landbruget og en klog klimaafgift. Foto: K-State Research and Extension/flickr/CC-BY-2.0

Ny landbrugsgruppe bakker op om klimaafgift og færre husdyr

Flere økologiske koryfæer, bl.a. en tidligere forperson i Økologisk Landsforening samt Danmarks største økolog, er med i den nye landbrugsgruppe Levedygtigt Landbrug. Den vil være modpol til Bæredygtigt Landbrug og Agerskovgruppen.

En ny landbrugsgruppe har set dagens lys: I gruppen Levedygtigt Landbrug er alle medlemmerne enige om tre nøglepunkter:

  • Der er behov for en CO2e-afgift i landbruget.

  • Husdyrproduktionen skal reduceres og den plantebaserede produktion øges.

  • Der skal ske en reduktion i kvælstofudledningen og pesticidbrugen.

Levedygtigt Landbrug er en initiativgruppe bestående af landbrugere og Den Grønne Ungdomsbevægelse, som er gået sammen om en ny fælles vision for fremtidens landbrug.

Blandt de ca. 10-15 medlemmer finder man bl.a. Louise Køster, fhv. forperson i Økologisk Landsforening, Sten Dissing, fhv. næstforperson i Økologisk Landsforening, Kim Qvist, direktør for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, og Svend Brodersen, landets største økolog og direktør på Gram Slot.

Hensigten med gruppen er at vise medierne og omverdenen, at der er en modpol til den del af landbruget, der opponerer imod en klimaafgift eller benægter at være en del af problemerne forbundet med iltsvind og klimaforandringer, fortæller et af medlemmerne og initiativtagerne Sten Dissing, der også sidder i repræsentantskabet i Økologisk Landsforening (ØL).

"Når man benægter problemerne, lukker man jo for diskussionen, og det vil vi gerne ændre på. Vi vil gerne åbne for den. Vi er nødt til at erkende de udfordringer, vi står med, og så skal vi via dialog være med til at ændre på tingene," siger Sten Dissing og tilføjer:

"Intentionen er også at skabe rum og bedre betingelser for den næste generation af landbrugere. Det er jo vores generation, der har lavet rodet."

Blev kaldt "skruebrækker"

Gruppen har planlagt at mødes nogle gange årligt for at meningsudveksle, give idéer og klæde hinanden på med argumenter, fx så de føler sig bedre forberedt til debatter i den lokale landbrugsforening.

Svend Brodersen fra Gram Slot fortæller til AgriWatch, at han er blevet kaldt "skruebrækker" for åbent at have bakket op om en klimaafgift.

”Jeg vil gerne med i et forum, hvor de landmænd, der gerne vil noget på klimaområdet, kan snakke om det. Hvor vi starter på et højere niveau, når vi snakker om klima, dyrevelfærd og biodiversitet i stedet for at bruge aftenen på at diskutere, om der overhovedet er en problemstilling. Vi er nødt til at være nogle, der erkender præmissen og derfra starter diskussionen om, hvad vi kan gøre,” siger han til AgriWatch og tilføjer:

”Jeg kan ikke holde til flere møder, hvor man starter med at diskutere, om der overhovedet er et problem. Det gælder både i landbrugskredse, men så sandelig også i den almindelige befolkning.”

Han fortæller desuden om en holdning i landbrugskredse om, at man skal stå sammen om, at der ikke er noget problem, og det kan afholde andre fra at ytre deres mening.

Det er en problemstilling, som Louise Køster, der driver Rabarbergaarden, kender til.

"Vi ved, at der er landbrugere derude, der ikke er komfortable med at bryde med kulturer, eller er nervøse for de økonomiske aspekter, men som ved, at der skal konkrete handlinger til, for at landbruget kan være levedygtigt i fremtiden. Levedygtig Landbrug er et fora, hvor de kan lufte deres stemmer. Reduktion af kvælstof fra landbruget, en klog CO2-afgift og en reduktion af dyreholdet i landbruget SKAL vi nemlig kunne tale om som noget helt naturligt, og skal vi handle på - nu," skriver hun på LinkedIn.

Levedygtigt Landbrugs nøglepunkter

  • CO2e-afgift og økonomiske incitamenter: Gruppen støtter indførelsen af en CO2e-afgift for landbruget samt tilhørende økonomiske incitamenter for omstilling. Disse tiltag skal støtte alle landbrugere i deres transition til en bæredygtig praksis.
  • Reduktion i husdyrproduktion og øget plantebaseret produktion: Levedygtigt Landbrug foreslår en reduktion i den danske husdyrproduktion til fordel for en øget plantebaseret produktion, der kan bidrage til at reducere landbrugets miljømæssige fodaftryk og sikre høj dyrevelfærd for de dyr, der er vigtige for et landbrug i sund økologisk tilstand.
  • Reduktion af kvælstofudledning og pesticider: Gruppen ønsker at reducere landbrugets negative påvirkninger på vandmiljøet ved at mindske kvælstofudledning til danske vandløb samt pesticider og nitrat i det danske grundvand og drikkevand.

Ikke en konkurrent til ØL

Alle, der definerer sig som landbrugere, kan melde sig ind i gruppen - der er derimod hverken plads til virksomheder eller foreninger. Det er ikke et krav, at man er økolog, for foreningen ønsker at favne alle landbrugere, som vil i en anden og mere bæredygtig retning med deres erhverv.

"Hvis vi bare er de samme, der sidder der som altid, kommer der ingen diskussion - det er bestemt meningen, at andre end blot økologer skal være med og have mulighed for at tale med om at forandre landbruget, så det er i overensstemmelse med de planetære grænser," siger Sten Dissing og understreger, at det ikke skal ses som en konkurrent til ØL, som netop mange af medlemmerne af den nye netværksgruppe enten er eller har været en del af.

Sten Dissing selv var indtil for nylig både næstforperson og konstitueret forperson i netop ØL.

"ØL er stadig 100 pct. min forening, som jo dækker hele fødevaresystemet og kan en hel masse andet, som denne nye gruppe ikke beskæftiger sig med. Gruppen er et debatforum, hvor vi gerne vil henvende os til nogen, som har tanker om et andet landbrug, men ikke har lyst til at debattere i Landbrugsavisen, Maskinbladet eller Effektivt Landbrug og lægge sig ud med de andre store landbrugslobbyister," forklarer han og ikke lægger skjul på, at gruppen ønsker at være en modpol til både Agerskovgruppen og Bæredygtigt Landbrug, der er skarpe kritikere af både en klimaafgift og kvælstofkrav.

Han tilføjer, at Levedygtigt Landbrug hverken har talspersoner, en bestyrelse eller et kontingent.

"Når du tilslutter dig gruppen, er du talsperson med dit eget udgangspunkt. Man må altså udtale sig på egne vegne, hvis medierne spørger. Man må bare ikke tale imod vores holdningsdokument," siger Sten Dissing med henvisning til de tre nøglepunkter.

Møder og debatindlæg

Det er dog ikke ensbetydende med, at holdningsdokumentet står mejslet i sten - ønsker man at ændre formuleringerne, kan det godt lade sig gøre, hvis bare man har et flertal bag sig.

"Man skal kunne se sig selv i det. Vi behøver ikke være enige om alt, men vi skal have det samme udgangspunkt," siger han.

Er det her en modreaktion på den kritik, Økologisk Landsforening blev mødt med fra nogle medlemmer, da rapporten Fra Foder til Føde II udkom?

"Nej, for mig er det en erkendelse af den kritik, der også kom af rapporten: At nogle følte sig overset. Nu giver vi alle en mulighed for at tale med hinanden og ikke om hinanden."

I rapporten, som ØL er medunderskriver af, står der bl.a., at der bør indføres en afgiftsmodel i landbruget, som gør klima- og miljøbelastende produktioner dyrere, mens man omvendt skal belønnes for tiltag, der mindsker belastningen.

Indtil videre har nogle af Levedygtigt Landbrugs medlemmer fået publiceret et debatindlæg i Ingeniørens nichemedie EcoTech, og flere debatindlæg er klar i skuffen. Derudover er planen at afholde fire onlinemøder i løbet af det næste år.

Flere artikler fra samme sektion

Den var på vej i papirkurven, men nu er EU's store naturlov alligevel vedtaget

Flertallet bag EU's naturgenopretningslov var egentlig sikret, men i løbet af foråret smuldrede det pludselig. Nu lykkedes det så alligevel at få vedtaget loven, men det kan ende med at koste Østrigs miljøminister dyrt.

17-06-2024 3 minutter Natur,   EU

Verdens lande er kun ved at opfylde 16 pct. af FN's bæredygtige mål, og for nogle går det tilbage

Verdens nationer er gode til at aftale målsætninger for bæredygtig udvikling - det halter imidlertid med at opfylde dem. I kun 16 pct. af tilfældene er verdenssamfundet ved at nå FN's verdensmål inden deadline.

17-06-2024 6 minutter Bæredygtighed,   Biodiversitet,   Klima,   Natur

Økologisk Landsforening roser politisk aftale: Vil gøre livet nemmere for de små

Et enigt folketing har indgået en ny fødevare- og veterinæraftale. Økologisk Landsforening kalder aftalen for "en god nyhed for økologien" på flere områder.

11-06-2024 3 minutter Politik,   Økologiregler