Annonce

Annonce

Traktor med foder til biogasanlæg

Hvis biogasanlæggene designes til at kunne anvende en større mængde halm og mindre gylle end i dag, kan det godt lade sig gøre at øge biogasproduktionen og stadig reducere husdyrproduktionen. Foto: Peter Nordholm Andersen

Danmark kan sagtens skrue op for biogassen og samtidig reducere antallet af husdyr

En ny rapport udarbejdet for Greenpeace viser, at en udbygning af biogas godt kan harmonere med en halvering af husdyrproduktionen. Det kræver dog, at der skrues på en knap.

Biogasanlæggene er ikke afhængige af husdyrgødning, hvis målet om at producere 50 petajoule i 2030 skal nås.

En ny rapport, som Ea Energianalyse har udarbejdet på vegne af Greenpeace, viser, at der i 2030 med stor sandsynlighed kan produceres den forventede mængde biogas, selv hvis husdyrproduktionen er halveret.

Det er dog afgørende, at fremtidige biogasanlæg designes, så de bliver i stand til at anvende en større mængde halm og mindre gylle end i dag.

"Ea-analysen er et vigtigt indspark i debatten, hvor biogasproduktionen ofte har været kædet tæt sammen med landbrugets store produktion af dyr. Analysen viser, at disse to ting ikke nødvendigvis er hinandens forudsætninger, men at biogasproduktionen fint kan køre på et rimeligt niveau, samtidig med at der sættes mål om at sænke antallet af køer og svin,” siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder hos Greenpeace.

Hos brancheforeningen Biogas Danmark mener man, at rapporten er med til at punktere en myte om biogas.

"At biogasproduktionen skulle være stærkt afhængig af husdyrgødning, er en myte, som Greenpeace-rapporten nu lægger i graven. Rapporten bekræfter nemlig de analyser, som Biogas Danmark har offentliggjort i Biogas Outlook 2022, der viser, at Danmark kan dække hele sit gasbehov med biogas, uanset om der måtte ske en halvering af husdyrproduktionen i Danmark," siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Han tilføjer, at den positive effekt af at lagre CO2 fra biogas desuden ikke er medtaget i rapportens analyser, så her kan Danmark hente en betydelig klimagevinst.

Forudsætninger skal være opfyldt

Greenpeace minder om, at rapportens konklusion bunder i visse forudsætninger, og advarer om, at en langt større biogasproduktion end de 50 PJ om syv år kan gøre os afhængige af en større husdyrproduktion, hvilket ifølge Greenpeaces beregninger er et problem, da husdyrproduktionen skal mere end halveres i 2040 for, at Danmark kan nå sit klimamål.

“Biogas er en vigtig energikilde i den grønne omstilling, men en ukontrolleret stigende biogasproduktion kan hurtigt få nogle alvorlige skyggesider, og derfor er det enormt vigtigt, at vi som samfund har en meget klar og stram prioritering af, hvor biogassen bør anvendes. Derfor opfordrer vi regeringen til at udarbejde og fremlægge en samlet strategi over de tilgængelige biomasseresourcer til produktion af biogas og en klar prioritering af, hvor biogassen bør anvendes,” siger Helene Hagel.

Biogas Danmark oplyser, at en øget anvendelse af halm i de danske biogasanlæg allerede er i fuld gang: Ifølge biomasseindberetningerne til Energistyrelsen er anvendelsen af halm i biogasanlæggene steget fra 14.000 ton i 2015-2016 til 193.000 ton i 2021-2022.

Fra år 2000 til 2020 er produktionen af biogas steget fra 3 PJ til 21,3 PJ. I dag udgør gylle og fast gødning omkring 75 pct. af biomasseinputtet i de landbrugsbaserede biogasanlæg.

En undersøgelse, som Syddansk Universitet har udført for Energistyrelsen, viser et samlet biogaspotentiale i Danmark på 94 petajoule baseret på halm, husdyrgødning, madaffald og organiske restprodukter fra industri og landbrug.

Flere artikler fra samme sektion

Nu er Danmarks naturkonto i minus

Blot tre måneder inde i året har danskerne brugt, hvad der svarer til et års naturressourcer. Det ville kræve over fire jordkloder, hvis hele verden levede, som vi gør i Danmark.

28-03-2023 8 minutter Cirkulær økonomi,   Biodiversitet,   Bæredygtighed

Kæmpe naturprojekt skal skabe bedre rammer for biodiversiteten langs Kongeåen

En investering på 100 mio. kr. skal bringe Kongeåens slyngninger tilbage og forvandle 644 ha lavbundjord til et storslået naturområde i Esbjerg Kommune.

28-03-2023 5 minutter Natur

Gruppe lancerer akutpakke for klimaet: Vil have mere økologi og færre husdyr for klimaets skyld

En bred sammenslutning af miljøorganisationer har netop præsenteret en "akutpakke" for klimaet, som skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025.

24-03-2023 4 minutter Klima,   Politik