Naturpleje

Usynligt hegn hitter på Fanø

Et forsøg med stødhalsbånd i stedet for elhegn på Fanø viser lovende takter. Undersøgelser viser, at køerne ikke har tegn på et øget stressniveau.

21-02-2023 2 minutter Kvæg,   Naturpleje

Køer på græs sikrer stabil kulstoflagring

Med flere vejrekstremer er det ikke nok at fokusere på jordens optag af kulstof – man må også tage højde for stabiliteten af lagringen. Store dyr på græs kan spille en vigtig rolle i den sammenhæng, viser ny rapport.

27-01-2023 4 minutter Klima,   Kvæg,   Naturpleje

Naturkrav rammer også økologer med naturpleje

Naturplejere, der kun har græsarealer, skal også lægge fire pct. af disse arealer ud til natur, fordi de betragtes som omdriftsarealer. Økologisk Landsforening kalder det »absurd«.

25-01-2023 7 minutter Natur,   Naturpleje,   Politik

Dyrlæge fandt ingen sundhedsproblemer ved køer hos politianmeldt økolog

En dyreværnsforening har politianmeldt et medlem af Økologisk Landsforenings kødudvalg. Ifølge anklagen er flere af økologens naturgræssende køer afmagrede. Nu er der blevet udarbejdet en dyrlægeattest.

25-03-2022 8 minutter Dyrevelfærd,   Naturpleje

Kødkvæg kan lære at æde skræpper

Nyt studie viser, at kreaturer ved hjælp af simpel tilvænning kan lære at afgræsse skræpper direkte på marken. Skræpper kan kontrolleres og i bedste fald bekæmpes på denne måde.

21-01-2022 2 minutter Afgræsning,   Naturpleje,   Kvæg

Kvægproducenter vil synliggøre, at koen er uundværlig i økosystemet

Projekt skal fremhæve, at køer på græs er en vigtig del af økosystemet og samtidig hjælpe producenter med at udarbejde forslag til et græskødskoncept, så forbrugerne får øjnene op for det.

06-01-2022 3 minutter Naturpleje,   Kødproduktion,   Kvæg

Stæren er i kraftig tilbagegang: Der mangler kvæg på græs

Den danske bestand af stære bliver mindre og mindre. Stærene og de økologiske kvægproducenter kan hjælpe hinanden.

08-10-2021 3 minutter Naturpleje,   Kvæg

Naturmål skal skærpe fokus på særlige arter på statens naturområder

For at sikre, at dyreholderne er godt oplyst om, hvordan deres dyr bedst hjælper naturen, har Naturstyrelsen nu udviklet nye naturmål.

11-09-2020 2 minutter Natur,   Naturpleje

Der mangler lort i landskabet

Lort fra økologisk kvæg spiller en vigtig rolle i de naturlige økosystemer. Blandt andet i enge og overdrev, hvor gødningsbiller i stigende grad mangler levesteder. Flere arter er truede, nogle er allerede forsvundet.

08-07-2020 3 minutter Naturpleje,   Biodiversitet

Forrige Side 1 af 3 Næste