Annonce

Annonce

Tre køer går på en græsmark nær en skov

Fund af PFAS på naturarealer og annulleringen af flere forpagtningsaftaler betyder, at berørte økologer får lempet på kravet om, hvornår græsningssæsonen skal starte. Foto: Colourbox

Økologer får udskudt starten på græsningssæsonen efter PFAS-fund

Fund af PFAS på 43 naturarealer har betydet, at flere økologer ikke har noget græsningsareal at sende deres køer ud på. Derfor rykker Landbrugsstyrelsen nu en deadline.

Det har givet udfordringer for økologer at efterleve reglerne om, at deres dyr skal på græs, efter at der er konstateret PFAS-forurening på flere arealer.

Forureningen har betydet, at Naturstyrelsen har sat afgræsning med køer i bero og annulleret forpagtningsaftaler på samlet set 43 naturarealer på i alt 3.000 ha.

Af denne grund har Landbrugsstyrelsen besluttet, at økologer må udsætte græsningsperiodens start til 15. juni, såfremt forpagtningsaftalen er annulleret som følge af en risiko for fødevaresikkerheden.

Styrelsen skriver dog samtidig, at man som økolog er forpligtet til at overholde økologilovgivningen og kravet om afgræsning, når forholdene er til det, og derfor er det vigtigt, at man aktivt forsøger at finde andre arealer, som kan anvendes. Finder man egnede arealer før d. 15. juni, skal man derfor også overholde afgræsningskravet fra dette tidspunkt

Ændrer praksis for fælles arealer

Landbrugsstyrelsen justerer desuden praksis for fælles arealer. Det betyder, at de økologiske kreaturer som udgangspunkt kan afgræsse fælles arealer, der ikke er offentligt ejet. Dette gælder for alle økologer fremadrettet, uanset om man er berørt af en PFAS-forurening.

Ønsker man at benytte fælles arealer til sine økologiske dyr, skal man ansøge Landbrugsstyrelsen om at opnå tilladelse til Anerkendelse af Omlægningsperioden med Tilbagevirkende Kraft (AOTK). Man kan finde både ansøgning og vejledning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Styrelsen beder samtidig om, at man kontakter Økologiadministationen i Jordbrugskontrol, hvis man er berørt af de annullerede forpagtningsaftaler, da det vil lette forberedelserne med økologikontrollen.

Flere artikler fra samme sektion

Bionedbrydelig plastikpose er stadig i jorden efter to år

I et forsøg blev to plastikposer for to år siden gravet ned i jorden. Den ene pose er bionedbrydelig, men var stadig at finde i jorden, da poserne blev gravet op på årets Øko-Markdag.

18-06-2024 4 minutter Øko-markdag,   Events,   Miljø

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg