Annonce

Annonce

Mejetærsker i høst set fra oven

De nuværende klimavirkemidler har ikke tilstrækkelig virkning til at få landbruget i mål med at reducere sine drivhusgasudledninger tilstrækkeligt, og samtidig er der for mange usikkerheder ved beregningen af CO2-udledningen fra bedrifterne, lyder det fra Seges Innovation. Foto: Colourbox

Seges: Klimaafgift kan koste dansk landbrug op mod 160 mia. kr.

En generel og ensartet CO2e-afgift vil koste fald i indtjeningen og skærer op mod 160 mia. kr. af aktivernes værdi i dansk landbrug ifølge ny rapport.

Beregninger fra Seges Innovation viser, at danske landmænd står til at miste op imod 7 mia. kr. årligt i indtjening, hvis der indføres en generel og ensartet CO2e-afgift på 750 kr. pr. ton uden afbødende foranstaltninger. Det skriver Seges Innovation i en pressemeddelelse.

En afbødende foranstaltning kan f.eks. være, hvis en del af afgiften tilbageføres til erhvervet via tilskudsordninger for klimavenlige tiltag.

Når heltidslandbrugenes ekstra omkostninger beløber sig til ca. 6 mia. kr. årligt ifølge beregningerne, vil det samtidig medføre et fald i værdien af aktiverne i landbruget, hvilket primært vil gøre sig gældende for landbrugsjord.

Det fald opgøres i beregningerne til at være på mellem 100 og 160 mia. kr., og Seges Innovation peger også på, at det vil have konsekvenser for de tilknyttede erhverv, herunder leverandører, afsætningsvirksomheder og den finansielle sektor.

”Hvis en isoleret CO2e-afgift på den danske landbrugsproduktion vedtages uden afbødende tiltag, vil landbrugserhvervet blive drænet for likviditet og investeringskapacitet. Det vil føre til, at der ikke bliver tilstrækkelig kapacitet til at investere i grønne løsninger, og store dele af dansk landbrug vil blive udkonkurreret,” mener Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i Seges Innovation.

Fremhæver usikkerhed

Samtidig fremhæver Seges Innovation i rapporten, at der er betydelig usikkerhed om konsekvenserne af en eventuel CO2e-afgift, idet der ikke tidligere har været foretaget ændringer i dansk landbrugs økonomi af dette omfang.

Derudover hviler beregningerne i landmændenes klimaregnskaber på nuværende tidspunkt på nationale normtal for udledningen, da det ikke altid er muligt at opgøre den præcise udledning på de enkelte bedrifter.

”Hvis der indføres en CO2e-afgift på nuværende tidspunkt, vil beskatningen af landmændene være præget af vilkårlighed. For at kunne beregne CO2-udledningen er det nødvendigt med retvisende og opdaterede klimaregnskaber, så der kan beregnes et korrekt afgiftsgrundlag. Den mulighed findes endnu ikke,” siger Klaus Kaiser.

Kræver nye løsninger

De nuværende klimavirkemidler har ikke tilstrækkelig virkning til at nå målene for at nedbringe udledningen fra landbruget. Der er derfor behov for at udvikle flere klimaløsninger.

”Det står allerede nu klart, at de eksisterende klimavirkemidler ikke er tilstrækkelige til at opnå den ønskede reduktion. Det er derfor nødvendigt, at der nu sættes fuld fart på forskning, udvikling og innovation. Både i forhold til at kunne måle landbrugets CO2-udledning mere præcist og i forhold til at udvikle flere klimaløsninger til landbruget. Ellers kan vi ikke nå målsætningerne,” konstaterer Lisbeth Henricksen, innovationsdirektør i SEGES Innovation, og tilføjer, at innovationen til gengæld vil kunne åbne for nye eksportmuligheder af ny teknologi fra Danmark.

Flere artikler fra samme sektion

Finansloven giver dødsstødet til Det Økologiske Spisemærke

Tyskland har netop kopieret det danske økologiske spisemærke, og Storbritannien overvejer det. Nu har et flertal bag finansloven imidlertid valgt at fjerne alle midler til at drive mærket. "Økologistrategien er ikke det papir værd, den bliver skrevet på," lyder det fra Økologisk Landsforening.

Stort nederlag til skrappere pesticidlov: »Det er en mørk dag for miljøet«

Et lovforslag i EU om at halvere brugen af sprøjtegifte led et eftertrykkeligt nederlag i parlamentet. Dermed er en central søjle i EU's 'Green Deal' i ruiner.

24-11-2023 5 minutter Pesticider,   EU,   Miljø

Økologien får ekstra millioner til forskning

Næste år vil der være 20 mio. kr. ekstra at søge om, når Icrofs åbner for ansøgninger til økologiforskning via Organic RDD-programmet.

24-11-2023 2 minutter Forskning