EU

EU's store naturgenopretningslov falder i 11. time

Aftalen var egentlig klappet og klar, men helt uventet har Ungarn trukket sin støtte til en af de største miljølovgivninger i EU's historie lige inden den formelle godkendelse.

22-03-2024 3 minutter Natur,   EU,   Politik

EU-Kommissionen vil lempe flere naturkrav til landbruget: Krav om småbiotoper forsvinder

Kravet om at dedikere fire pct. af landbrugsarealet til natur skal skrottes, foreslår EU-Kommissionen, der netop har fremlagt en række regellempelser for at imødekomme landbrugets protester.

18-03-2024 4 minutter Biodiversitet,   EU,   Politik

EU har vedtaget »udvandet« lov, der skal genoprette den lidende natur

EU's naturgenopretningslov har været tre år undervejs og er i processen blevet lempet på flere områder, men nu er den netop blevet vedtaget trods protester fra landbruget og kritik fra dele af højrefløjen.

28-02-2024 4 minutter EU,   Natur,   Biodiversitet

EU's fødevarechef: Politikerne tør ikke sige, at vi er nødt til at ændre kostvaner

Politikerne er nødt til at tage debatten om nødvendigheden af at ændre på kostvanerne, for det nytter ikke at ændre produktionen, hvis der ikke er nogen til at købe varerne, siger chefen for EU's fødevaresikkerhedsorgan, Efsa.

13-02-2024 2 minutter EU,   Bæredygtighed,   Udland,   Politik

Plantebranchen vil have plantedrikke med i skolemælksordningen

Plantebranchen arbejder på at få plantedrikke med i skolemælksordningen og at få ændret reglerne for økologi, så det fx bliver lovligt at tilsætte kalcium fra naturlige kilder.

12-02-2024 3 minutter Plantebaserede fødevarer,   EU,   Kostvaner

EU-Parlamentet har stemt for at lempe på reglerne for NGT-planter

Planteforædling med moderne genteknologi - betegnet som NGT - skal ikke sidestilles med GMO, mener EU-Parlamentet, som onsdag stemte for at lempe på reglerne for godkendelser. NGT skal dog stadig ikke være tilladt i økologien. Indtil videre.

07-02-2024 4 minutter EU,   GMO og NGT

EU bøjer sig for protester og skrotter forslag om færre pesticider og klimagasser fra landbruget

EU-Kommissionen vil skrotte forslag om, at landbruget skal halvere brugen af pesticider frem mod 2030 og reducere udledningen af metan og kvælstof. "Vores landmænd fortjener, at vi lytter til dem," siger kommissionens formand.

06-02-2024 5 minutter EU,   Pesticider,   Klima

Rapport: Det er højst usandsynligt, at EU når sit økologimål i 2030

Flere af EU's miljø- og klimamålsætninger for 2030 ser ud til at glippe, vurderer en ny rapport fra EU's eget miljøagentur. Bl.a. er det højst usandsynligt, at unionen når sit mål om 25 pct. økologi i 2030.

15-01-2024 2 minutter EU,   Bæredygtighed

EU præsenterer lovforslag for transport af dyr: »Bærer præg af at være hastet igennem«

EU er løbet fra flere løfter på dyrevelfærdsområdet i år, men stod dog fast på at præsentere en ny lov, der skal sikre bedre velfærd for dyr under transport. Det nye lovforslag vækker dog hverken begejstring hos Landbrug & Fødevarer eller World Animal Protection.

11-12-2023 4 minutter Dyrevelfærd,   EU

Forrige Side 1 af 14 Næste