Annonce

Annonce

Æggebakker på bord

I praksis kan æg holde sig ganske længe uden for køl. I Hongkong har de sat en holdbarhedstid på 120 dage - noget længere end de 28 dage efter lægning, som man har vedtaget i EU. Arkivfoto

Æg skal ud af køledisken

POLITISK KLUMME: Økologisk Landsforening er ikke imod et kølekrav, hvis det er nødvendigt for fødevaresikkerheden, men omvendt vil vi gerne udfordre alle ressourcespild i vores fødevarekæde.

Rettelse d. 13/4: Det fremgik tidligere af teksten, at holdbarheden for æg i Hongkong uden for køl var 120 dage, men det har ikke været muligt at verificere, så formuleringen er ændret.

Af: Lars Bredahl, forperson, Æg- og Fjerkræudvalget,
Johanne Schimming, forperson, Udvalget for Småskalaproducenter, begge Økologisk Landsforening

Hvorfor skal danske forbrugere som de eneste i EU finde deres æg i kølemontren?

Det er et energispild, der starter helt ude hos den enkelte ægproducent, hvor nylagte æg sættes på køl, inden de bliver hentet af kølebiler, der kører dem til ægpakkerierne, som også har store kølelagre, og hvorfra de transporteres videre igen på køl til detailbutikkernes kølelagre og kølediske.

De producenter, der har direkte salg, opstiller gamle køleskabe, hvorfra de sælger æg til forbrugeren, ligesom medarbejdere i hele værdikæden og fødevarestyrelsen bruger tid på at temperaturkontrollere alle æg. Var vi i et af vores nabolande, så var det noget enklere, og der ville ikke være dette ressourcespild. Og det holder de fast i.

Fra dansk side er der blevet arbejdet for at ændre EU-reglerne for mindste holdbarhed på æggene, hvis de var opbevaret på køl. Men det forslag modsatte de andre EU-lande sig, da de ikke ville underlægges et pres for at sætte æg på køl.

I praksis kan æg da også holde sig ganske længe. I Hongkong har de sat en holdbarhedstid på 120 dage! Noget længere end de 28 dage efter lægning, som man har vedtaget i EU.

Vi håber, at ministeren tager den beslutning, der både klimamæssigt og økonomisk giver mening, og som fødevaresikkerhedsmæssigt kan forsvares til fulde – nemlig at fjerne kølekravet for æg.

Vi i Økologisk Landsforening er ikke imod et kølekrav, hvis det er nødvendigt for fødevaresikkerheden, men omvendt vil vi gerne udfordre alle ressourcespild i vores fødevarekæde. Foreningen henvendte sig derfor tilbage i 2021 til daværende fødevareminister Rasmus Prehn (S) og efterlyste en vurdering af det danske kølekrav, med henblik på at få det fjernet hvis der ikke var belæg for det.

DTU har nu lavet en risikovurdering for ministeriet – vurderingen viser, at der ikke er grund til at opretholde kølekravet, og at fjerne kølekravet ikke vil ændre den høje grad af fødevaresikkerhed, der eksisterer for danske æg.

Det glæder os naturligvis, at vores fødevareminister Jacob Jensen (V) også lancerede sin kampagne ”Lug ud i Lovgivningen” med at henvise til kølekravsreglen som en regel, der undrer ham.

Når vi har drøftet kølekravet med detailhandlen, har vi mødt opbakning til, at Danmark ikke skal have særregler i forhold til andre lande.

Vi kan dog ikke forvente, at æggene står uden for køl, den dag reglen måtte ophøre. Der skal en ny logistik på plads, og der er behov for oplysning til forbrugerne om, hvorfor æggene ikke længere er på køl. Men grundlæggende er der opbakning til at hanke op i en unødvendig særregel.

Ser vi ud mod gårdene med direkte salg, så vil det nok gå hurtigere med at få slukket for de mange køleskabe. Og er du abonnent på en måltidskasse, vil du måske også hurtigt opleve, at det bliver nemmere at få æg med i kassen, der bliver afleveret foran din hoveddør.

Skulle der være dele af branchen, som fortsat ønsker at fastholde æg på køl, så kan de gøre det, også når reglen er fjernet. Det står dem frit for. Der kommer ikke et forbud mod at have æg på køl.

Vi vil dog undre os over, hvorfor vi i Danmark skal spilde ressourcer på at etablere og holde gang i kølehuse, kølevogne og kølemontrer til de millioner af æg, der sælges i Danmark hvert år, og som samtidig fordyrer danske æg - alt imens der i Danmark sælges mange importerede æg fra f.eks. Sverige og Finland, som aldrig har været på køl, før de kommer ind over den danske grænse.

Den endelige beslutning er ikke truffet endnu. Vi håber, at ministeren tager den beslutning, der både klimamæssigt og økonomisk giver mening, og som fødevaresikkerhedsmæssigt kan forsvares til fulde – nemlig at fjerne kølekravet for æg. Og vi håber, at du som forbruger vil tage godt imod den og fejre den sammen med os.

Flere artikler fra samme sektion

Der er ingen grund til at bruge syntetiske pesticider

Danmark kan helt uden brug af pesticider producere mad til mindst lige så mange mennesker som i dag og samtidig stille 680.000 nye ha til rådighed for græsset natur og skov.

29-04-2024 3 minutter Debat,   Pesticider

Økologi er en drivkraft i udviklingen af et bæredygtigt fødevaresystem

DEBAT: Med et økologisk landbrug bliver klimabelastningen i dansk landbrug mindre, drikkevandet er ikke længere i risiko for at blive forurenet med sprøjtegifte, risikoen for antibiotikaresistens vil falde dramatisk, og de vilde plante- og dyrearter, som landbruget skal dele arealer med, vil få bedre muligheder.

26-04-2024 6 minutter Debat

Økologiske arealer og økologiske idealer

LEDER: I stedet for at måle landmænds dygtighed i, hvem der kan producere billigst, eller priskrige på billig rødkål og flæskesteg til jul, skal vores målestok være produktion af næringsrige, højværdiprodukter.

26-04-2024 3 minutter Leder,   Økologisk Landsforening