Klumme

Er det renere jord og fødevarer, der motiverer til at vælge biodynamisk?

KLUMME: For forbrugere med fokus på rene fødevarer er det positivt, at Demeter-reglerne kun tillader 25 tilsætningsstoffer mod 49 i økologiske og ca. 370 i konventionelle produkter. Rene fødevarer betyder i biodynamisk forbindelse også mere skånsom behandling af råvarerne.

30-08-2022 4 minutter Klumme,   Miljø,   Biodynamisk produktion

Nu er det tid til omtanke

FAGLIGT TALT: Afregningspriser på korn, mælk og kød er historisk høje, men landmændene er stadig nødt til at være fornuftige med økonomien. Overvej nu en ekstra gang om det er nødvendigt med de helt store udskrivninger.

25-08-2022 3 minutter Fagligt talt,   Klumme,   Økonomi,   ØRD

Økologien spiller stadig en afgørende rolle for fremtidens fødevaresystem

MARKEDSKLUMME: Set på den lange bane er den økologiske afsætning særdeles sund og vital, men set på den korte bane bokser markedet lige nu med en række generende ”influenza-symptomer”.

12-07-2022 4 minutter Klumme

Sådan vil Økologisk Landsforening forsøge at præge et kommende klimamærke

POLITISK KLUMME: Vejen til et mere bæredygtigt fødevaresystem ligger i helheden. Det vil sige i samspillet mellem klima, natur, vandmiljø, drikkevand, dyrevelfærd, sund og alsidig mad til alle, levende landdistrikter med arbejdspladser under gode forhold.

09-06-2022 4 minutter Klumme,   Klima,   Politik,   Forbrug

Økologerne og helhedsperspektivet skal på dagsordenen i det nye veterinærforlig

POLITISK KLUMME: Med udgangen af 2022 udløber Veterinærforlig III, og det varer ikke længe, inden forhandlingerne om et nyt Veterinærforlig IV går i gang.

02-05-2022 5 minutter Klumme,   Politik,   Økologiregler

Afbrænding er et no go. Ressourcerne skal holdes i kredsløb

POLITISK KLUMME: Madaffald har vi i mange år blandet sammen med anden affald og sendt til forbrændingsanlæg. I stedet for at holde næringsstofferne i kredsløb, har vi brugt fossil energi til at hente kvælstof ind i kunstgødning og minebrudt nye mineraler.

28-01-2022 6 minutter Klumme,   Politik,   Økologisk Landsforening,   Recirkulering

2021 er gået - her er, hvad ØL opnåede politisk

POLITISK KLUMME: I 2021 fik Økologisk Landsforening cementeret økologiens rolle i den grønne omstilling, og vi kom igennem med en lang række vigtige politikker. Se listen her.

04-01-2022 4 minutter Klumme,   Politik

Vi fik en historisk landbrugsaftale

POLITISK KLUMME: Der er blevet fremsat kritik af landbrugsaftalen, men jeg tillader mig alligevel at betegne aftalen som historisk: Den sætter en ny retning i landbruget, hvor der ikke kun skal leveres på klima, men på bæredygtighed generelt.

28-10-2021 4 minutter Klumme,   Politik

En god landbrugsaftale skal mødes med lige dele glæde og frygt

POLITISK KLUMME: 2021 kan blive et skelsættende år for Økologisk Landsforenings vision. Den forestående landbrugsaftale vil potentielt sætte retningen for den fremtidige udvikling af landbruget her i Danmark.

27-09-2021 3 minutter Klumme,   Politik

Forrige Side 1 af 4 Næste