Annonce

Annonce

Havre i marken.

I projektet har Tystoftefonden indtil nu undersøgt 100 havrelinjer for nematoderesistens, men i de kommende to år, vil antallet af undersøgte linjer bliver forøget væsentligt. Foto: Colourbox

Ny havresort har lovende egenskaber

NYT FRA ICROFS: De første lovende resultater i Oatganic viser, at havresorten med forædlernummeret NOS 81920-15 har et højt udbytte, samtidig med at den ifølge foreløbige undersøgelser er modstandsdygtig over for nematoder - en kendt skadevolder i landbruget.

Af: Hans Haldrup, produktudvikler, Nordic Seed

Det er en væsentlig egenskab for havre til økologisk dyrkning, at de er resistente over for skadevoldere som nematoder. Derudover er det selvsagt også vigtigt, at udbyttet skal være højt.

De to egenskaber kan der tilsyneladende sættes flueben ud for ved den nye havrelinje med nummeret NOS 81920-15, der er forædlet som en del af forskningsprojektet ’Oatganic’.

I 2022 blev havrelinjen sendt til officiel sortsafprøvning. I projektets egne undersøgelser er NOS 81920-15 nematoderesistent, og derfor venter projektgruppen spændt på den officielle bekræftelse af, at den nye havrelinje er modstandsdygtig over for nematoder og har et højt udbytte.

I Organic RDD-projektet Oatganic tilstræber vi at etablere det første økologiske havreforædlingsprogram i Danmark og at øge udbyttet af økologisk havre i Danmark.

Vi forventer, at sorten kan blive dominerende på det økologiske marked.

I første årsafprøvning var havrelinjens relative udbytte 98 pct., hvilket er på højde med de bedste sorter på markedet. Oatganic-projektet vurderer, at NOS 81920-15’s udbytte er 6 pct. højere end Dominik, som er den dominerende nematoderesistente havresort på det økologiske marked.

NOS 81920-15 fortsætter i anden årsafprøvning i 2023 og i A+ afprøvningen ved Landsforsøgene, som udføres af Seges.

Forventningen er, at NOS 81920-15 bliver optaget på sortslisten i december 2023. Ved sortsgodkendelsen vil den også få et godkendt navn.

Sorten er ny og skal opformeres. Der vil først i 2025 være mindre mængder udsæd til rådighed, men allerede fra 2026 vil der tilstrækkeligt mængder. Tystoftefonden udfører den komplicerede nematodetest, der bruges ved den officielle sortsafprøvning i Danmark. Testen tager lang tid, og den er kostbar, men kvaliteten af nematodetesten er meget høj.

I projektet har Tystoftefonden indtil nu undersøgt 100 havrelinjer for nematoderesistens, men i de kommende to år, vil antallet af undersøgte linjer bliver forøget væsentligt.

Resultaterne fra undersøgelserne vil blive brugt til at udvikle genetiske markører for nematoderesistens. De genetiske undersøgelser, der bliver lavet på havre linjer, vil endvidere blive brugt til at forsøge at udvikle markører for sygdomsresistens og udbytte.

Antageligvis bliver økologisk havre en vigtig ingrediens i fremtidens plantebaserede kost.

Ved at vælge de højst ydende, nematoderesistente sorter udnyttes de tilgængelige næringsstoffer optimalt. Næringsstofudvaskningen reduceres, hvilket er til gavn for miljøet.

Projektet bruger den nyeste viden om genetik og DNA, som forædlingsselskabet Nordic Seed har erhvervet gennem mange års DNA-molekylærforædling.

Den 27. juni afholder Nordic Seed temadag om projektet Oatganic, økologisk havreforædling samt andre emner med relevans for økologiske landmænd og konsulenter. Detaljer om dagen kan findes på Nordic Seeds hjemmeside primo maj.

Oatganic er en del af Organic RDD 7-programmet, som koordineres af ICROFS i samarbejde med GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Flere artikler fra samme sektion

Restprodukt fra græsprotein ligner nyt vidundermiddel mod indvoldsorm

Produktionen af græsprotein kan vise sig at have en særdeles positiv sidegevinst fordi den græspulp der bliver til overs ved raffineringen måske kan hjælpe til at bekæmpe indvoldsorm. Det viser nye forsøg København Universitet har lavet i samarbejde med Aalborg Universitet.

20-02-2024 4 minutter

10.000 hektar mere mangfoldig natur i det danske landskab

Naturforvaltere har i stor stil søgt en naturordning, der har til formål at bevare naturområder og værne om biodiversitet.

15-02-2024 2 minutter

Dette skal du være obs på, når du handler med grovfoder

FAGLIGT TALT: Få en handelsaftale på plads i god tid, men sæt jer sammen inden - køber og sælger - så I kan få afklaret usikkerheder i aftalen, før den indgås.

14-02-2024 2 minutter Fagligt talt,   Foder