Drikkevand

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

21-05-2024 3 minutter Miljø,   Drikkevand,   Pesticider

Kommunerne får nu pligt til at udstede påbud for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegifte

Et nyt lovforslag forpligter nu kommunerne til at udstede påbud om sprøjtestop nær sårbare drikkevandsboringer, hvis der er en særlig risiko for forurening med sprøjtegifte.

29-02-2024 3 minutter Drikkevand,   Miljø,   Politik

Næsten halvdelen af nye vandprøver indeholder en PFAS-forbindelse

Mange vandforsyninger er begyndt at analysere for PFAS-forbindelsen TFA, og den seneste opgørelse viser, at der er fundet TFA i 41 pct. af de undersøgte vandforsyningsboringer. Derudover er der fundet pesticidrester i godt halvdelen af de undersøgte vandforsyningsindtag.

28-02-2024 4 minutter Drikkevand,   Pesticider,   PFAS

Danske Regioner råber op: Forureningen af vores drikkevand har nået et kritisk punkt

Forureningen af drikkevandet med pesticider og andre giftstoffer er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem, advarer Danske Regioner, som også peger på, at vi bruger mere drikkevand, end der dannes.

27-02-2024 3 minutter Drikkevand,   Miljø,   Pesticider