Annonce

Annonce

Jacob Jensen står på talerstolen til ØL's GF i 2023

Fødevareminister Jacob Jensen (V) kan nu præsentere den kommende fødevare- og veterinæraftale, som kommer til at gælde i fire år. Foto: Henrik Hindby Koszyczarek

Økologisk Landsforening roser politisk aftale: Vil gøre livet nemmere for de små

Et enigt folketing har indgået en ny fødevare- og veterinæraftale. Økologisk Landsforening kalder aftalen for "en god nyhed for økologien" på flere områder.

Den nye fødevare- og veterinæraftale, der netop er offentliggjort, er godt nyt for økologien i Danmark.

Det mener Økologisk Landsforening (ØL), der peger på flere positive elementer i aftalen, som et enigt folketing har indgået en aftale om.

"Aftalen er en god nyhed for økologien af flere grunde," siger Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i ØL, og uddyber:

"Den vil gøre livet nemmere for småskalaproducenter, man vil se på muligheden for at indføre vaccination mod fugleinfluenza, man vil undersøge muligheden for at overvåge udlevering af antibiotika opdelt på økologiske og konventionelle bedrifter, og man vil undersøge mulighederne for at bruge billede- og videomateriale til digitaliseret kontrol. Det er alt sammen punkter, som vi i Økologisk Landsforening har bragt op ved flere lejligheder både over for fødevareministeren og ordførerne i de forskellige partier."

Flere af punkterne berører netop problemstillinger, som økonu.dk har omtalt de seneste måneder. Foreningens forperson for Æg- og Fjerkræudvalget, Lars Bredahl, har tidligere på året opfordret til, at Danmark påbegynder vaccination mod fugleinfluenza, og i april udtrykte foreningen bekymring over, om småskalaproducenterne var ved at blive glemt i aftalen.

De centrale elementer i aftalen

  • Beredskabet vil fortsat blive prioriteret, herunder øget fokus på smittebeskyttelse, kompetenceudvikling og brug af data til kortlægning, overvågning og udbrudsopsporing.
  • Reduktion af antibiotikaforbrug- og resistens, herunder en reduktionsmålsætning på 8 pct. fra 2018-niveau og sænkning af grænseværdierne i Gult kort-ordningen.
  • Videncenter for Dyrevelfærd og Danmarks 3R-Center videreføres.
  • Arbejdet med et frivilligt, statskontrolleret klimamærke for fødevarer prioriteres.
  • Reglerne for donation af mad undersøges med henblik på at lette byrder for donationsorganisationer, samtidig med at fødevaresikkerheden opretholdes.
  • Kontrolkonceptet forenkles, så der ikke længere vil være kvantitative kontrolmål. Fødevarestyrelsen får dermed i højere grad mulighed for inden for den økonomiske ramme at fokusere kvalitet og indhold frem for antal udførte kontroller.
  • Der laves en småskalapakke II, hvor der bl.a. vil være fokus på struktureringen af kontrol og mødet med Fødevarestyrelsen for småskalavirksomheder samt gennemføres et nabotjek.
  • Justering af kontrollen, herunder at det fremover vil være sanktionens karakter, der er afgørende for den opfølgende kontrol.
  • Løbende kompetenceudvikling af de tilsynsførende med henblik på ensartet kontrol på tværs af landet.

Aftalen gælder i fire år, og indebærer bl.a., at fødevarekontrollen især tilpasses småskalaproducenterne, så de ikke som før bliver kontrolleret som de store producenter.

De kan med aftalen se frem til færre, men mere målrettede og effektive kontroller, og det obligatoriske andet opfølgende kontrolbesøg bortfalder. Det betyder, at en indskærpelse fremover kun vil udløse én opfølgende kontrol, mens mere alvorlige sanktioner fortsat vil udløse to.

Derudover forenkles kontrolkonceptet, så Fødevarestyrelsen ikke længere vil være bundet op på et politisk fastsat mål for antal gennemførte kontroller, men i højere grad kan fokusere på risiko, kvalitet og indhold.

Vil nedbringe antibiotikaforbruget

Aftalepartierne er samtidig enige om at styrke det samlede beredskab, så det kan håndtere fremtidens fødevarerelaterede og veterinære kriser. Det indebærer bl.a. større fokus på smittebeskyttelse og øget brug af data til overvågning og udbrudsopsporing. Aftalen indeholder også et konkret mål og nye tiltag for at nedbringe antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.

Som supplement til et adfærdskodeks for ministeriets kontrollører, som fødevareminister Jacob Jensen (V) lancerede tidligere på året, iværksættes der med aftalen også en række tiltag, som skal styrke de tilsynsførendes faglighed. Her skal uddannelse være med til at sikre, at virksomheder oplever et højt fagligt niveau og en ensartet behandling i mødet med myndighederne.

"Jeg er meget glad for, at vi på tværs af Folketinget har indgået en bred aftale om fødevare- og veterinærkontrol, som er afgørende for vores fødevaresikkerhed. Jeg gik ind til forhandlingerne med ønske om bedre og mere effektiv fødevarekontrol og en fortsat prioritering af småskalavirksomheder, som eksempelvis gårdsalg fra vejkanten," siger Jacob Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Flere artikler fra samme sektion

Den var på vej i papirkurven, men nu er EU's store naturlov alligevel vedtaget

Flertallet bag EU's naturgenopretningslov var egentlig sikret, men i løbet af foråret smuldrede det pludselig. Nu lykkedes det så alligevel at få vedtaget loven, men det kan ende med at koste Østrigs miljøminister dyrt.

17-06-2024 3 minutter Natur,   EU

Verdens lande er kun ved at opfylde 16 pct. af FN's bæredygtige mål, og for nogle går det tilbage

Verdens nationer er gode til at aftale målsætninger for bæredygtig udvikling - det halter imidlertid med at opfylde dem. I kun 16 pct. af tilfældene er verdenssamfundet ved at nå FN's verdensmål inden deadline.

17-06-2024 6 minutter Bæredygtighed,   Biodiversitet,   Klima,   Natur

Foreninger i fælles opråb: Det haster med grundvandsparker

80 pct. af det unge drikkevand er allerede nu påvirket af pesticidrester, og i 40 pct. af prøverne er forekomsten højere end grænseværdien.

07-06-2024 3 minutter Drikkevand,   Pesticider