Annonce

Annonce

Lea Wermelin indvier Bisonstien gennem Almindingen

Lea Wermeelin indkalder nu Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer og de to vandværksorganisationer DANVA og Danske Vandværker til et møde for at finde en løsning på det langsomme arbejde med at få risikovurderet de boringsnære beskyttelsesområder.  Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøministeren kritiserer kommunerne for langsomt arbejde med at beskytte sårbart drikkevand

Det går alt for langsomt for kommunerne med at få risikovurderet de boringsnære beskyttelsesområder, der er i risiko for at blive forurenet med pesticider, mener Lea Wermelin (S).

Kommunernes arbejde med at risikovurdere de boringsnære beskyttelsesområder går alt for langsomt, mener miljøminister Lea Wermelin (S), som nu kommer med en opsang til kommunerne.

Nye tal viser nemlig, at kommunerne er langt fra at nå det politiske mål om at have risikovurderet de 4.855 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), der er rundt om i landet. BNBO er områder nær drikkevandsboringer, hvor der er større risiko for, at pesticider kan sive ned i det grundvand, som forsyner drikkevandsboringerne.

For to år siden besluttede et politisk flertal, at alle BNBO skal være risikovurderet før udgangen af 2022, men endnu mangler 1.028 af boringerne at blive vurderet. Når kommunen har udført en risikovurdering, skal den efterfølgende vurdere, om der er brug for aftaler med landmændene om ikke at sprøjte i området, og er det ikke muligt med en frivillig aftale, kan kommunen påbyde, at der ikke må sprøjtes - i dette tilfælde skal der ydes erstatning til de berørte landmænd.

BNBO

  • Ud af de 98 danske kommunerne, har 95 af dem BNBO.
  • 42 kommuner har indrapporteret, at de har risikovurderet alle kommunens BNBO
  • 76 kommunerne har indrapporteret, at de har risikovurderet minimum 1 BNBO
  • 19 kommunerne har ikke indrapporteret. 

Der findes:

  • 4.855 BNBO på landsplan.
  • 3.827 BNBO er risikovurderet
  • 1.028 BNBO er ikke risikovurderet
  • 63 BNBO i 13 forskellige kommuner, hvor der er tilbudt frivillige aftaler til lodsejere. Det svarer til 3 % af de BNBO, hvor kommunerne har vurderet, at der er behov for beskyttelsesindsatser.
  • 19 BNBO i ni forskellige kommuner, hvor der er indgået aftaler om restriktioner.

I 19 kommuner er risikovurderingen ikke afsluttet for én eneste BNBO, og samlet set er der kun tilbudt frivillige aftaler for 63 BNBO, mens der kun for 19 BNBO er gennemført en indsats for at beskytte drikkevandet.

Det er ikke imponerende, mener Lea Wermelin.

“Vi har en fælles interesse i at de boringsnære beskyttelsesområder bliver friholdt for sprøjtning. Vores drikkevand skal være rent – nu og i fremtiden. Men det går alt for langsomt fremad med risikovurderingen, og selve indsatsen for at beskytte områderne i kommunerne er kun lige kommet i gang. Mit fokus er at sørge for, at vi kommer fremad på banen, og risikovurderingerne er udgangspunkt for, at der kan sættes gang i beskyttelsen,” siger miljøministeren i en pressemeddelelse. 

Indkalder til møde

Hun indkalder nu Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer og de to vandværksorganisationer DANVA og Danske Vandværker til et møde for at finde en løsning. 

"Vi har givet en frist, der hedder udgangen af 2022. Det er aftalt med et bredt flertal i Folketinget, og det står ved magt. Hvis kommunerne ikke når i mål med at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder, er det en klar præmis, at vi politisk står klar med et generelt forbud. Det er mit klare udgangspunkt, at man først er i mål med opgaven, når indsatsen med beskyttelsen er på plads. Jeg har flere gange talt med både kommunerne, landbruget og vandselskaberne. Nu indkalder jeg alle parter i lyset af den seneste status for kommunernes arbejde. Der er et år tilbage at løbe på, men der er langt igen, så der skal fart på,” siger hun.

Også sidste år var Lea Wermelin på banen med en opsang, da to kommuner - Skanderborg og Aalborg - havde svært ved at indgå frivillige aftaler med de berørte landmænd, idet der ikke var enighed om, hvor meget erstatning landmændene skulle have for at droppe marksprøjten.

Her meldte Lea Wermelin ud, at hvis kommunerne ikke når i mål med de frivillige aftaler, står man klar fra politisk side til at indføre et generelt forbud mod at sprøjte i BNBO.

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

05-07-2024 3 minutter Pesticider,   Forskning,   Udland