Annonce

Annonce

En maskine kører og sprøjter en mark

Indtil nu har undersøgelser af glyphosats giftighed på sædceller kun været udført i laboratorier, og et nyt studie på området kan derfor styrke vores forståelse af glyphosats indvirkning på fertiliteten. Foto: Colourbox

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

Et nyt studie har for første gang påvist tilstedeværelsen af glyphosat i menneskelig sæd. I studiet, der blev udført i Frankrig, undersøgte forskere 128 mænd i ufrivilligt barnløse par og fandt glyphosat i sæden hos 73 af mændene og i blodet hos 72 af dem.

Særligt bemærkelsesværdigt var det, at glyphosatniveauet i sæden var fire gange højere end i blodet, og at forekomsten af glyphosat viste en stærk sammenhæng med øget oxidativ stress, hvilket rejser alvorlige bekymringer om kemikaliets indvirkning på menneskets reproduktive sundhed.

Oxidativ stress er en ubalance mellem skadelige molekyler, kaldet frie radikaler, og kroppens evne til at neutralisere dem. Dette kan føre til skade på celler og dna, som kan overføres til fosteret. Forskerne påpeger, at oxidativ stress formentlig er en væsentlig mekanisme bag forekomsten af sygdomme som overvægt, kræft og epigenetiske effekter senere i barnets liv.

Anbefaler et forsigtighedsprincip

Det nye studie adskiller sig fra tidligere forskning ved at kombinere præcise målinger af både glyphosat og biomarkører for oxidativ stress i blod og sæd.

"Sammenfattende tyder vores resultater på en negativ indvirkning af glyphosat på menneskers reproduktive sundhed og muligvis på deres afkom. Et forsigtighedsprincip bør anvendes, når myndighederne diskuterer brugen af glyphosat og glyphosatbaserede produkter i Europa," skriver forskerne.

Eftersom der er tale om et observationsstudie, kan det kun vise en sammenhæng og ikke en årsagssammenhæng.

Tidligere forskning peger dog på, at glyphosat, som er verdens mest udbredte ukrudtsmiddel, kan have giftige effekter på reproduktionssystemet, hvilket er blevet demonstreret både i dyreforsøg og laboratorieundersøgelser. Ifølge en undersøgelse fra 2023 ser det netop ud til, at den skadelige virkning hovedsageligt skyldes øget oxidativ stress, som skader cellerne.

Hos mennesker er forskningen på området mere begrænset. Indtil nu har undersøgelser af glyphosats giftighed på sædceller kun været udført i laboratorier, og det nye studie kan derfor styrke vores forståelse af glyphosats indvirkning på fertiliteten, men der er behov for yderligere forskning på området, skriver forskerne.

Sædkvaliteten hos mænd i Vesten er faldet drastisk de seneste 50 år, og sidste år udkom et studie baseret på fem årtiers forskning, som fandt en "stærk sammenhæng" mellem mænds sædtal og eksponeringen for organofosfater og carbamat-baserede pesticider; jo højere eksponering desto lavere sædtal.

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Den grønne trepart er blevet enig om en klimaafgift - og økologerne er ikke glemt

Aftalen om en klimaafgift i landbruget betyder også indsatser mod forurening af vores vandmiljø og naturens tilbagegang. Men aftalen lægger alt for meget vægt på teknologiske løsninger, mener Økologisk Landsforening.

24-06-2024 6 minutter Klima,   Politik