Annonce

Annonce

Kartofler på mark

Økologisk Landsforening skal følge IFOAM og fastholde sit nej til NGT-planter. En anden holdning kræver en vedtægtsændring i foreningen, skriver Birte Brorson og Kristina Due. Foto: Colourbox

Vi er uenige: Økologisk Landsforening skal sige nej til NGT-planter

DEBAT: Kun et nej til NGT-planter er muligt indtil en ny generalforsamlings beslutning. Vi kan ikke spille hasard med forbrugernes tillid.

Økologisk Landsforening skal sige ”Nej” til NGT-planter

Af: Birte Brorson,
Kristina Grosmann Due, forperson for Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening,
begge folkevalgt til Økologisk Landsforenings repræsentantskab

Vores kolleger i repræsentantskabet Trine Krebs og Rikke Lundsgård, startede d. 5. januar debatten om nye GMO-typer kaldet NGT på økonu.dk. På fredag d. 19. januar skal vi - som Trine og Rikke skriver: ”endnu en gang diskutere de nye mutagenese-teknikker i ØL’s repræsentantskab”.

De skriver videre: ”Det er fint, at vi får mulighed for at vende emnet grundigt. Samtidig er det også ved at være på tide at få truffet en beslutning, som er til økologiens bedste.”

Men en beslutning om ”ja” til GMO (kategori NGT-1-planter) kan Økologisk Landsforenings formandskab slet ikke bede repræsentantskabet om at træffe - det er der ikke mandat til. Skal Økologisk Landsforening bakke op om NGT/GMO, kræver det, at vi ændrer vores vedtægter, og det kan kun generalforsamlingen gøre. Som vi læser  § 2 og § 3 i vedtægterne, har foreningen pligt til at følge IFOAM og økologiens fire grundprincipper.

ØL's vedtægter:
§ 2. Formål: 
Det er foreningens formål at sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske målsætninger, som beskrevet i IFOAMS principper for økologisk jordbrug samt foreningens mission og vision.

§ 3. Værdigrundlag: Økologisk Landsforening arbejder ud fra IFOAMS principper for økologisk jordbrug. 

Forsigtighedsprincippet : .....Økologisk jordbrug bør forebygge væsentlige risici ved at vælge hensigtsmæssige teknologier og afvise de uforudsigelige, såsom genteknologi.

Sundhedsprincippet: ....Økologiens rolle, hvad enten det er i landbrug, forarbejdning, distribution eller forbrug, er at opretholde og forbedre sundheden i økosystemerne og organismerne både i jorden og hos mennesker.

Er ikke længere samlet om modstand

Økologisk Landsforenings udsendte medarbejder bakkede ikke op om IFOAMs resolution i juli 2023, hvor 98 pct. af IFOAMs andre medlemmer stemte for, at Europas økologer IKKE ønsker de nye NGT'er og vil bevare den nuværende lovgivning med krav om risikovurdering og mærkning af al GMO, ny som gammel.

Økologerne står således ikke mere samlet om modstanden mod GMO. Det har vakt stor glæde hos bio-tech-industrien og ja-sigerne. Til gengæld har Økologisk Landsforening selvsagt været med til at svække IFOAMs position – især fordi foreningen ikke er en ubetydelig spiller, men en toneangivende NGO i det land, som har verdensmesterskabet i forbrug af økologi.

Det er en pudsig kattelem, vores ledelse bruger for at undgå inddragelse af forsigtighedsprincippet,  sundhedsprincippet og forbrugertilliden i debatten:

”NGT er ikke GMO!" Det siger de vedvarende og lyder som et ekko af gen-biotech-industrien, som påstår, at ”NGT er helt ligesom mutationer, der sker i naturen”. Dette på trods af at EU-domstolen mere end en gang har dømt de nye teknikker til at være GMO og derfor fortsat bør underkastes risikovurdering og mærkning i alle led fra frø til fødevare.

Vold mod øko-principperne

Vi vil ikke være med til at svække IFOAM og økologien. Økologisk Landsforening skal støtte 100 pct. op om IFOAMs arbejde vedr. GMO/NGT og nødvendige krav om obligatorisk risikovurdering, sporbarhed og mærkning. Vi skal ikke medvirke til at give genmanipulerede frø og pollen frit spil i vinden. Det er vold mod økologiske principper om forsigtighed og sundhed. 

Mange organisationer og adskellige forskere pointerer, at EU’s NGT-forslag betyder: Utilsigtede konsekvenser og risici for både mennesker, planter og landbrug, den videnskabelige basis er utilstrækkelig, og EU’s definition af NGT-1-planter er uklar.

Vi kan heller ikke spille hasard med forbrugernes tillid. Hvor er vi henne, hvis forbrugerne mister tilliden til økologien? Så kan vi godt lukke butikken.

Ud fra både vores vedtægter og økologiens grundprincipper opfordrer vi jer derfor, forperson Louise Køster og næstforperson Sten Dissing, til at slette den planlagte afstemning d.19.01.24 vedr. EU’s forslag om deregulering af GMO/NGT.

Flere artikler fra samme sektion

En af nøglerne til mere biodiversitet er også at give den plads på dyrkede arealer

DEBAT: Selvom der udtages store landbrugsarealer, vil landbruget fortsat optage meget plads. Det er derfor også vigtigt at se på, hvordan vi dyrker arealerne på en hensigtsmæssig måde for biodiversiteten.

05-07-2024 5 minutter Debat

Trepartsaftalen ligner en ommer

DEBAT: I stedet for en jordreform, der kunne sikre, at flere mennesker blev involveret i et diversificeret jordbrug baseret på biologiske processer, jonglerer den grønne treparts aftale med teknologiske fantasifostre som pyrolyse.

03-07-2024 5 minutter Debat

CO2-afgiften er en milepæl med for meget fokus på teknologi

LEDER: Vi ser med bekymring på, at mange dyr fortsat vil blive holdt inde i stalde, hvis den nye CO2-afgift bliver udformet, som treparten ønsker.

01-07-2024 3 minutter Leder