Annonce

Annonce

Foto af Laurs Papsø med sine grise i baggrunden

Laurs Papsø, der producerer ca. 1.600 slagtegrise om året, fodrer nu sine grise helt uden brug af sojaprotein. Foto: Pressefoto

Økologisk griseproducent fodrer nu 100 pct. sojafrit

I samarbejde med Vestjyllands Andel har Laurs Papsø helt udfaset soja i foderet til sine grise. I stedet får de nu lokalt produceret protein.

Laurs Papsøs økologiske grisebedrift ved Almind nord for Kolding er lidt af en sensation. I hvert fald går Vestjyllands Andel så vidt som at kalde hans nylige tiltag for "en verdensnyhed".

Laurs Papsø er nemlig, ifølge Vestjyllands Andel, den første i verden som i større skala fodrer samtlige grise uden brug af sojaprotein. Dermed bidrager han positivt til den igangværende grønne udvikling af dansk landbrug, hvor der i endnu højere grad fokuseres på anvendelsen af lokalt produceret protein.

"Jeg ved ikke, om jeg er så meget frontløber, men jeg er med til at lægge min besætning til, så vi kan få prøvet nogle produkter af. Det synes jeg er spændende," siger Laurs Papsø i en pressemeddelelse.

Fodringsstrategien er sat i værk i samarbejde med Vestjyllands Andel, som står for udvikling og produktion af foderet og i de seneste år har satset stort på lokalt produceret protein via bl.a. græs, søstjerner og restprodukter fra fiskeindustrien. Flere af grovvareselskabets kunder anvender allerede de alternative proteinkilder, men hidtil kun i dele af besætningen.

"Projektet startede, fordi vi gerne ville vise, at fodring med græsprotein og marineprotein godt kan fungere i praksis i en hel besætning. I og med Laurs både har smågrise, søer og slagtegrise har vi haft mulighed for at implementere lokalt produceret protein hele vejen igennem systemet for dermed at se langtidseffekten af det," forklarer Kristian Knage-Drangsfeldt, der er produktkonsulent i Vestjyllands Andel.

God tilvækst og ydelse

Laurs Papsø, der producerer ca. 1.600 slagtegrise om året, ser på forløbet som succesfuldt, da grisene er vokset helt efter hensigten.

"Set fra mit perspektiv fungerer det godt med de alternative proteinkilder i foderet. Både hvad angår tilvækst og mælkeydelse fra søerne, så har effekten generelt været god. Det er ikke sådan, at det falder ud sammenlignet med traditionelt foder," siger Laurs Papsø.

Jeg synes, det er fint, hvis vi kan producere noget protein på hjemmemarkedet, fremfor at vi skal hente det på den anden side af jorden i form af noget soja, som bliver dyrket derovre.

— Laurs Papsø, økologisk griseproducent

De positive resultater i Almind har givet blod på tanden hos Vestjyllands Andel. Ikke mindst fordi lokalt produceret protein formodes at blive en endnu større del af den grønne dagsorden for dansk landbrug.

"Det her projekt er helt unikt, men visionerne rækker videre ud. Økologerne er ganske vist de første til at lykkes med 100 pct. sojafri fodring i en hel besætning, men vores marineprotein bliver også brugt konventionelt, så vi er allerede i gang med at udbrede det," påpeger Kristian Knage-Drangsfeldt og uddyber:

"Tidligere fangede man fisk udelukkende til at lave fiskemel. Men det her er restprodukter, som vi giver fornyet værdi, hvilket passer godt ind i vores tanker om bæredygtighed og reduceret klimabelastning. Det samme gælder for vores græsprotein, hvor vi udover selve proteinudvindingen sørger for at binde noget kulstof på markerne, samtidig med at vi anvender restprodukterne til øvrige dyregrupper eller i biogasanlæg."

Også Laurs Papsø glæder sig over de positive synergier, som lokalt produceret protein fører med sig:

"Jeg synes, det er fint, hvis vi kan producere noget protein på hjemmemarkedet, fremfor at vi skal hente det på den anden side af jorden i form af noget soja, som bliver dyrket derovre. Det må da være bæredygtighed, at vi kan genanvende nogle af de ressourcer, vi har på vores egne breddegrader," siger han.

Flere artikler fra samme sektion

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed

10 års klimakamp i Mammen

Solceller, lavbundsjord og færre malkekvæg i besætningen er hovedingredienserne i den opskrift, der skal nedbringe klimaaftrykket hos økolog Jørgen Sønderby i Mammen. Men selv om han de seneste 10 år har arbejdet målrettet mod at begrænse CO2-udslip, bliver kampen kun hårdere og hårdere.

17-11-2023 9 minutter Klima