Annonce

Annonce

Køer på stald

14 kvæg- og kalveproducenter blev politianmeldt i forbindelse med den senest afsluttede dyrevelfærdskontrol - typisk pga. manglende pleje af syge eller tilskadekomne dyr. Foto: Colourbox

Ny dyrevelfærdsrapport viser en stigning i antallet af politianmeldelser

Fra 2021 til 2022 skete der en fordobling i antallet af politianmeldelser mod kvægproducenter og en stigning på knap 30 pct. mod griseproducenter. Det skyldtes især manglende pleje af syge eller tilskadekomne dyr.

Den nye dyrevelfærdsrapport fra Fødevarestyrelsen med data fra 2022 viser, at antallet af politianmeldte husdyrproducenter er steget med 54 pct. i forhold til året forinden.

I 2021 blev 24 bedrifter politianmeldt, heraf 7 kvæg- og kalvebedrifter og 17 grisebesætninger. I den seneste rapport er tallet steget til 37 politianmeldte bedrifter; 14 kvæg- og kalveproducenter og 22 griseproducenter er anmeldt. Den sidste anmeldelse blev givet til et hundehold.

De fleste politianmeldelser mod kvæg- og kalveproducenter blev givet for manglende behandling af syge og tilskadekomne dyr, manglende optegnelser over medicinsk behandling, og fodring og vanding der ikke opfylder dyrenes behov.

For griseproducenterne var det især manglende pleje af syge eller tilskadekomne dyr, som udløste en anmeldelse.

I alt blev 907 kvæg- og 563 grisebedrifter kontrolleret. Ud over politianmeldelserne fik 524 bedrifter mindst én indskærpelse, og fem fik et påbud eller en bøde.

Nogenlunde samme niveau

Baseret på antallet af indskærpelser og påbud er det mere eller mindre status quo sammenlignet med antallet de foregående år.

Med overtrædelser i 30 pct. af tilfældene ligger griseproducenterne på nogenlunde samme niveau, som de har været på siden 2014, da tallet var 27 pct. I 2017 toppede det med 42 pct., hvorefter det stille og roligt er gået nedad.

For kvægproducenter har tallet af overtrædelser indfundet sig på et niveau, der er lidt lavere end året forinden, men generelt væsentligt højere end de foregående år. I 2021 var der regelbrud i 46 pct. af tilfældene, og i 2022 var tallet faldet til 40 pct. Det er dog stadig den næsthøjeste andel i de seneste 10 år; i 2014 var det på 11 pct.

”Det er utroligt, at landbruget ikke kan gøre det bedre. Reglerne skal sikre dyrene i landbruget et absolut minimum af beskyttelse mod lidelse, smerte og overlast, og ikke engang dét bliver overholdt. Læg dertil alle de forhold, som myndighederne betragter som lovlige, selvom de virker i åbenlys modstrid med dyrevelfærdsloven og med dyrenes behov og normaladfærd. Det gælder for eksempel den alt for trange plads, halekupering af næsten alle smågrise og langvarig fiksering af søer,” siger Britta Riis, direktør hos Dyrenes Beskyttelse.

Problemer med transporten

Det er især velfærdskontrollen af dyretransporter, der fanger opmærksomheden hos Dyrenes Beskyttelse. 30 kontroller udløste nemlig 17 sanktioner, hvilket svarer til overtrædelser i knap 57 pct. af tilfældene.

De registrerede overtrædelser handlede om, at temperatursystemet enten ikke angav en retvisende temperatur, eller at chaufføren ikke blev varslet af en alarm, hvis temperaturen overskred de fastlagte temperaturgrænser.

Detaljerne fra kontrollerne er ikke offentliggjort, men resultaterne får alarmklokkerne til at ringe hos Dyrenes Beskyttelse.

”Vi er virkelig bekymrede for varmen for de transporterede dyr – særligt de 15 millioner eksporterede smågrise. De har begrænset mulighed for at regulere deres egen kropstemperatur og risikerer i værste fald at omkomme i varmen. Rapporten understøtter vores billede af, at der reelt ikke er nogen kontrol med, om smågrisene koger i køen på vej til opfedning langt fra deres fødested,” siger Britta Riis og påpeger, at mens Fødevarestyrelsen skriver, at der er kommet skærpet fokus på ruteplanlægning, der afgår ved ekstreme temperaturer, var juni den måned sidste år, hvor flest grise blev sendt på lange dyretransporter.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) er opmærksom på en række fund i rapporten og mener, at de understreger vigtigheden af, at et flertal i Folketinget vedtog en ny dyrevelfærdslov tidligere på året. Loven betyder bl.a., at afrapporteringen i de fremtidige dyrevelfærdsrapporter styrkes, og kontroltrykket øges yderligere for kvæg- og grisebesætninger.

"Den nye dyrevelfærdsrapport peger på en række opmærksomhedspunkter, som jeg er opsat på, at vi får løst sammen med erhvervet. Samtidig bekræfter den mig i, hvor vigtigt det er, at vi på tværs i Folketinget i februar præsenterede Danmarks første dyrevelfærdsaftale, der skal løfte dyrevelfærden i staldene og i hjemmet. For dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt, og derfor er det min ambition, at vi med aftalens tiltag kommer til at se forbedringer i de kommende dyrevelfærdsrapporter," siger Jacob Jensen.

Fødevarestyrelsen udførte i 2022 dyrevelfærdskontrol i 1.692 besætninger i forbindelse med den ordinære kontrol. Det er en stigning fra 1.033 besøg i 2021.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg

Fugle og biller kan hjælpe mod skadedyr og øge udbytterne - men herhjemme virker et andet tiltag lige nu bedre

I et nyt metastudie har forskere undersøgt, om fugle og biller kan bruges som et mere bæredygtigt middel mod skadedyr end syntetiske pesticider, og resultaterne er lovende. Der er dog udfordringer, siger rådgiver, som peger på en anden løsning mod skadedyr.

31-05-2024 5 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning,   Forskning