Annonce

Annonce

En flok køer ses på billedet tæt på

Fødevarestyrelsen har kontrolleret godt 200 besætninger med kødkvæg, og der blev givet sanktioner til hver sjette kvægejer. Billedet her er ikke fra en af de kontrollerede bedrifter. Foto: Colourbox

Kontrol: Hver sjette kvægejer giver ikke sine dyr ordentlige udeforhold

Fødevarestyrelsen har givet sanktioner til flere landmænd, som ikke har sørget for ordentlige forhold for deres udegående kvæg.

Flere kvægejere skal stramme op, når det kommer til at efterleve reglerne. En kontrolkampagne gennemført af Fødevarestyrelsen i år endte nemlig med sanktioner til 11 pct. af kvægejerne, som har udegående kvæg.

Sanktionerne faldt, fordi dyrene ikke havde passende tørre hvileområder, eller fordi der ikke var områder med ly og læ. Yderligere 4,5 pct. af ejerne fik sanktioner for at holde kvæg på mudrede opholdsarealer ved bl.a. foder- og vandingspladser. På den positive side havde godt 80 pct. af de godt 200 kontrollerede besætninger, der også inkluderede kvæg på stald, styr på forholdene.

Formålet med Fødevarestyrelsens kampagne var at informere om lovgivningen og retningslinjerne for hold af kvæg, der er udegående i vinterperioden, og tjekke, om de er sikret tilstrækkeligt mod vind og vejr og holdes under forhold, der lever op til gældende krav, hvilket også gælder fodring.

"For tre år siden fik ejerne større frihed til at sætte dyr på arealer med mindre naturlig beskyttelse for vejret, forudsat at dyrenes behov for beskyttelse altid kan opfyldes, hvis vejret kræver det. Nu har vi kontrolleret, hvordan reglerne fungerer i praksis, og det positive er, at langt de fleste kvægejere faktisk sikrer dyrene mod dårligt vejr," siger Christian Strøyer, enhedschef i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

En mild vinter er ingen sikkerhed

Kvægejerne blev kontrolleret i årets første kvartal, hvor vinteren var relativt mild, men styrelsen kunne konstatere, at en mild vinter ikke er nogen sikkerhed for, at forholdene for udegående kvæg er gode nok.

"Kampagnen viser, at de fleste kvægejere havde styr på dyrenes behov, da de planlagde for vinteren. Men vores kontrol viser også, at nogle kvægejere skal skærpe opmærksomheden på opholdsarealer. I kolde og regnvåde perioder opstår der hurtigt fugtige og mudrede områder såvel ude som i stald, og så er der risiko for, at gødning og strøelse sætter sig i dyrenes pels. Det er ikke god dyrevelfærd," siger Christian Strøyer.

Fødevarestyrelsens kontrollører besøgte 203 besætninger med i alt 7.736 kreaturer. For kødkvæg på stald var der sanktioner til ni pct. af besætningerne for mangel på rene og tørre arealer til dyrene, så dyrene havde våd og gødningsfyldt pels.

Kampagnen

Fra 1. januar til 31. marts 2022 gennemførte Fødevarestyrelsen kontrolkampagnen 'Hold af kødkvæg i vinterperioden'.

Styrelsen ville undersøge, om reglerne for hold og pasning af kødkvæg, uanset om de var på stald eller udegående, blev efterlevet.

På baggrund af erfaringerne fra en lignende kampagne i 2014 og de nye retningslinjer var formålet med kampagnen:

  1. At informere om lovgivningen og retningslinjerne for hold af kvæg, der er udegående i vinterperioden.
  2. At kontrollere om kødkvæg sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.
  3. At kontrollere, om kødkvæg holdes under forhold, der lever op til kravene, herunder at kalve ikke holdes permanent opbundne.
  4. At kontrollere, om kødkvæg er passet og fodret under hensyntagen til deres behov, herunder har passende tørt leje.

Flere artikler fra samme sektion

Naturkrav rammer også økologer med naturpleje

Naturplejere, der kun har græsarealer, skal også lægge fire pct. af disse arealer ud til natur, fordi de betragtes som omdriftsarealer. Økologisk Landsforening kalder det »absurd«.

25-01-2023 7 minutter Natur,   Naturpleje,   Politik

Sofari søger nye værtsgårde

Efter et år med høje foderpriser og en vigende afregning ser de økologiske griseproducenter frem til at få besøg, når de 21. maj inviterer forbrugerne til den populære forbrugereventet, som sidste år havde tæt på 9.000 gæster.

25-01-2023 2 minutter Events

Ægproducent om PFAS-fund: »Det er en forfærdelig situation«

DTU Fødevareinstituttet har udgivet et notat, der viser, at økologiske æg indeholder store mængder PFAS pga. fodring med fiskemel. Ægproducent ser nu på at ændre foderet, men det er ikke ligetil.

23-01-2023 3 minutter Æg og fjerkræ,   Miljø