Annonce

Annonce

Køer på græs ved Økodag på Ny Lundgård

Med en yderligere afkortning af opsigelsesvarslet imødekommer Arla et ønske fra flere økologiske mælkeproducenter, som allerede nu mangler økologisk grovfoder. Foto: Jakob Brandt

Arla barberer yderligere to måneder af økologernes opsigelsesvarsel

De økologiske mælkeproducenter, som ønsker at opsige deres økologiske aftale med Arla, kan nu komme ud af aftalen med et varsel på kun en enkelt måned.

I slutningen af januar besluttede Arla midlertidigt at forkorte tidsfristen for opsigelse af økologiske aftaler fra 12 til tre måneder. Beslutningen blev truffet for at tilpasse produktionen af økologisk mælk, da Arla har en stor overproduktion af økologisk mælk i Danmark. Det er resultatet af, at efterspørgslen på økologiske mejeriprodukter er faldet og har været faldende over en længere periode.

Derfor varslede mejeriselskabet, at det kan blive nødvendigt at nedjustere produktionen med helt op mod 100 mio. kg mælk, og for at imødekomme de økologer, som manglede foder blev opsigelsesvarslet afkortet med ni måneder. Efter ønske fra de økologiske mælkeproducenter bliver varslet nu reduceret med yderligere to måneder, oplyser Arlas Medlemsservice 1. marts i en mail til andelshaverne:
”På øko-andelshavermøderne, der blev afholdt i begyndelsen af februar, stod det klart, at nogle andelshavere vil foretrække en endnu kortere tidsfrist for opsigelsen af hensyn til både fodermangel og det økologiske årshjul på gården. Det ønske vil Arla gerne imødekomme. Derfor er det nu muligt at skifte fra økologisk til konventionel produktion med en måneds opsigelse af den økologiske aftale,” skriver Arla i mailen.

Mælkeformand: Det giver god mening

Beskeden om det afkortede opsigelsesvarsel falder i god jord hos Finn Tang, forperson for Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening.

”Når det nu skal være, er vi nødt til at tænke på, hvordan erhvervet slipper nådigst fra nedjusteringen, og her er det en god ide at afkorte opsigelsesvarslet,” siger Finn Tang, som kender kolleger, der allerede før årsskiftet var løbet tør for grovfoder.

”Når det nu er nødvendigt at nedjustere mælkemængden, giver det mest mening, at give de økologer med mindst jord mulighed for at komme hurtigere ud,” siger Finn Tang, som selv er leverandør til Arla, som han roser for at have lyttet til den kritik, som han selv var med til at rejse på et andelshavermøde i februar.

”Det er positivt, hvis Arla på den måde kan komme af med et par ekstra mio. kg mælk fra nogle af de mælkeproducenter, som har mindst jord,” siger Finn Tang, som håber, at nedjusteringen af mælkeproduktionen vil mindske det økologiske landbrugsareal mindst muligt.

Arla oplyser, at den forkortede tidsfrist kun kan benyttes frem til 31. juli 2023, hvorefter opsigelsesperioden igen vil være 12 måneder.

Flere artikler fra samme sektion

Dronehyrden hjælper landmanden

I takt med at naturområderne til afgræsning vokser, opstår der behov for at finde nye metoder til overvågning af de græssende dyr. Alene i år er der hos landbrugsstyrelsen søgt om tilskud til at omlægge 10.000 ha til afgræsning. Lige nu tester 10 landmænd hvordan droner fungerer som en lille hjælper – en slags flyvende hyrde.

18-04-2024 7 minutter Biodiversitet

Truslen er blevet mindre, så nu må hønsene atter komme ud

Risikoen for fugleinfluenza er faldet. Derfor ophæver Fødevarestyrelsen nu kravet om, at gæs, høns, ænder og kalkuner skal være under tag eller lukket inde.

17-04-2024 2 minutter Fugleinfluenza,   Æg og fjerkræ

Fødevareministeriet slår fast: Solcelleparker er økologiske og kan få økostøtte

Mange solcelleparker får økologistøtte, selv om de ofte drives af konventionelle. Samtidig hjælper de regeringen med at nå målsætningen for det samlede øko-areal.

17-04-2024 4 minutter Tilskud