Annonce

Annonce

Skrue-presse, hvorved græsset deles i saft og fiberkage.

Aarhus Universitet arbejder med at teste udstyr, der kan neddele helt græs forud for saftpresning og proteinudvinding. Foto: Morten Ambye-Jensen.

Arbejdet med græsprotein er nået langt, men der er stadig udfordringer

KRONIK: Udviklingsarbejdet med græsprotein er kommet så langt, at man kan lave et proteinkoncentrat med højt proteinindhold og høj kvalitet, så det er et godt fodermiddel. Samtidig er sidestrømmen af fiberkage velegnet til både kvægfoder og biogas.

Af Ekstern skribent
13. september 2022, 12:59
Læsetid: 3 minutter

Af: Erik Fog, landskonsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Den sidste dag i august i strålende solskin var der demonstration af Aarhus Universitets græsproteinanlæg i Foulum. Omkring 50 interesserede deltagere benyttede denne mulighed for at få et indblik i mulighederne og udfordringerne i græsprotein. En god blanding af landmænd, virksomhedsfolk og konsulenter kiggede nærmere på raffineringsanlægget, der omdannede frisk græs til proteinkoncentrat, græsfiber og brunsaft.

Dagens vært var Morten Ambye-Jensen, der er lektor ved Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet og leder af demonstrationsanlægget for grøn bioraffinering.

Arrangementer

Der bliver flere muligheder for at se og høre mere om udviklingen inden for græsprotein i den nærmeste fremtid.

  • Den 21. september er der fokus på græs-kløver-blandinger til proteinfremstilling og besøg på anlægget BioRefine ved Varde.
  • Den 6. oktober bliver der demonstration af høstmaskiner og procesanlægget ved Ausumgaard ved Struer og et kig på efterafgrøder.
  • Den 25. oktober er der igen græsproteindag på Ausumgaard, hvor Landbrugsstyrelsen præsenterer en ny tilskudsordning for dem, der vil etablere græsproteinanlæg i de kommende år, og forskellige aktører inden for græsprotein vil fortælle om deres erfaringer indtil nu.

Du kan se mere om arrangementerne og tilmelde dig på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs arrangementsoversigt her.

Kontakt vedr. græsproteinarbejdet: Erik Fog, eikf@icoel.dk,  5180 8669

I sin indledning fortalte han, at udviklingsarbejdet med græsprotein er kommet så langt, at man kan lave et proteinkoncentrat med højt proteinindhold og høj kvalitet og derfor er et godt fodermiddel. Samtidig er sidestrømmen af fiberkage velegnet til både kvægfoder og biogas.

En udfordring, der endnu ikke er tilstrækkeligt løst, er, at udbyttet af proteinkoncentrat ofte er alt for lavt, og at forretningsmodellen for grøn bioraffinering derfor stadig er udfordret.

Dagens demonstration havde derfor fokus på at vise, hvordan Aarhus Universitet i projektet 'Værdiskabelse med græsprotein (Græs-prof)' arbejder med at teste udstyr, der kan neddele helt græs forud for saftpresning og proteinudvinding. Ved at bearbejde græsset til mindre partikler forud for saftpresningen kan man få mere protein ud i saften og dermed øge udbyttet af proteinkoncentrat.

Efter introduktionen fik deltagerne mulighed for at se demoanlægget i funktion og kunne se, hvordan græsset, der var snittet i marken, først blev blandet op i en strøm af grønsaft fra saftpressen og derefter gik græs-/væskeblandingen gennem først en Rotacutter fra Vogelsang og derefter gennem en Deflaker fra Cellwood Machinery, hvor græsset blev grundigt neddelt.

Derefter gik væskestrømmen til to skruepressere i serie, hvor saften effektivt blev skilt fra fibrene. Selve proteinudfældningen skete ved opvarmning til ca. 85 grader i en varmeveksler, hvorefter proteinet kunne centrifugeres fra og tørres.

Efter rundgangen på anlægget viste Morten Ambye-Jensen resultater fra en lignende opstilling i 2021. Den viste, at den omhyggelige neddeling af græsset forud for saftpresning kunne øge udbyttet af proteinkoncentrat med mellem 75 og 100 pct. Men erfaringen var også, at udbytteniveauet også afhang meget af egenskaberne og tilstanden af det græs, der bruges i anlægget.

Der var også en del interesse blandt deltagerne for at finde metoder til at producere græsprotein lokalt på gårdene. De seneste måneders udvikling har jo vist, at det er vigtigt at have en stor selvforsyning med protein.

Dagen var arrangeret i et samarbejde mellem Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Aarhus Universitet og Food & Bio Cluster Denmark som en del projekterne Græs-prof og Go-Grass.

Flere artikler fra samme sektion

Klima og biodiversitet på driftsplanen tæller nu med i mælkeregnskabet

Økolog Klaus Kristensen er en af de danske Arla-landmænd, der nu får en ekstra bonus for sin økologiske mælk, fordi han har skruet op for biodiversitet og klimatiltag på gården. Og han går efter endnu større gevinst

29-09-2023 7 minutter

Græssende dyr kan være bedre for klimaet end dyr på stald

Debatten på årsmødet i Kød- og Naturgræsserudvalget i Økologisk Landsforening var præget af den udskamning, branchen føler sig ramt af i forhold til kvægets klimabelastning. Forskning i afgræsningens mulige klimafordel er i gang.

28-09-2023 8 minutter Kvæg,   Klima

Velfærdskontrol viser atter regelbrud: Kalve får ikke opfyldt suttebehov og opstaldes enkeltvist

Fødevarestyrelsens kontrol af 308 kvægbesætninger viste, at der var overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne i 24 pct. af besætningerne. Styrelsen kalder resultatet "bekymrende".

23-09-2023 4 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg