Annonce

Annonce

En gris på friland spiser foder fra et trug

Man skal være opmærksom på flere ting, når man har dyr på 1. års omlægningsmarker. Foto: Colourbox

Ændring i EU-lov giver grise og fjerkræ adgang til udearealer i 1. omlægningsår

Søerne kræver ekstra opmærksomhed, da de kan optage store mængder græs fra marken. Både æglæggere og slagtekyllinger optager derimod en forsvindende lille andel af græsset på udearealerne.

Denne artikel er leveret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Kun rubrik og manchet er journalistisk bearbejdet af redaktionen.

Økologiske grise og fjerkræ kan nu komme på udearealer allerede i 1. omlægningsår. Det skyldes en ændring i EU-forordningen.

Første års omlægningsfoder må max udgøre 20 pct. af den samlede foderration på årsbasis.

Tilsammen må 1. års omlægningsfoder, og 2. års omlægningsfoder (f.eks. i indkøbt foderblanding eller i foder til hjemmeblanding) max udgøre 25 pct. for den enkelte dyregruppe. Foderplaner og beregningen af indholdet af førsteårs-, og indkøbt omlægningsfoder skal fremgå tydeligt ved økologikontrol.

Øko-grise – vær opmærksomme på søerne

Søerne kræver ekstra opmærksomhed, da de kan optage store mængder græs fra marken. En gennemsnitsso vil årligt optage omtrent 8 kg frisk græs, hvilket svarer til ca. 13,6 pct. af den årlige foderration.

Opmærksomhedspunkter, når du har dyr på 1. års omlægningsmarker (0-12 mdr. fra påbegyndt omlægning):

  • andelen af 2. års omlægningsfoder i indkøbte foderblandinger

  • andelen af omlægningsfoder i hjemmeblandinger

  • slæt fra omlægningsmarker, der anvendes som grovfoder f.eks. i vinterperioden

Øko-fjerkræ – undgå max forbrug af 2. års omlægningsfoder

Både æglæggere og slagtekyllinger optager derimod en forsvindende lille andel af græsset på udearealerne – regnet i kg tørstof. Derfor skal producenterne kun være opmærksomme på ikke at gå helt til max mht. tildeling af 2. års omlægningsfoder.

Flere artikler fra samme sektion

Drægtige søer tester pileensilage til gavn for foderforsyning

KRONIK: De første spæde erfaringer i det økologiske forskningsprojekt 'Outfit' viser, at drægtige søer gerne æder pileensilage og tilsyneladende foretrækker pil ensileret i ren form frem for pil blandet med kløvergræs.

07-06-2023 5 minutter Grise,   Nyt fra Icrofs

'Mel' fra Grønland kan øge udbytterne og hjælpe klimaet

Det såkaldte gletsjermel, der ligger spredt i Grønland, indeholder vigtige næringsstoffer og kan samtidig lagre store mængder CO2.

06-06-2023 4 minutter Forskning,   Næringsstoffer,   Klima

Maj var usædvanligt tør, og der er ikke udsigt til regn foreløbig

Der er faldet så lidt regn i maj, at måneden risikerer at komme i top 10 over de tørreste maj måneder nogensinde målt - og der er ikke udsigt til regn foreløbig.

31-05-2023 2 minutter Klima