Annonce

Annonce

Traktor med trailersprøjte sprøjter kornmark

Kun én kommune har gennemført indsatser for alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor det er vurderet, at beskyttelse er nødvendig. Landet over mangler der stadig at blive indgået aftaler vedrørende 2.600 BNBO. Foto: Colourbox

Kommunerne får nu pligt til at udstede påbud for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegifte

Et nyt lovforslag forpligter nu kommunerne til at udstede påbud om sprøjtestop nær sårbare drikkevandsboringer, hvis der er en særlig risiko for forurening med sprøjtegifte.

Torsdag blev et lovforslag fremlagt, der skal beskytte de områder omkring drikkevandsboringer, hvor der er en særlig stor risiko for, at sprøjtemidler ender i drikkevandet.

Med lovforslaget forpligter miljøministeren kommunerne til at udstede påbud om sprøjtestop i de boringsnære beskyttelsesområder, de såkaldte BNBO, hvis der omkring drikkevandsboringen er risiko for forurening, og det ikke er lykkedes at få en frivillig aftale om sprøjtestop med lodsejeren. Kommunerne har hidtil haft mulighed for at udstede påbud, men nu bliver det en pligt.

"Vi er endnu ikke i mål med beskyttelsen af boringsnære beskyttelsesområder. Processen med at indgå frivillige aftaler er gået for langsomt, der mangler stadig alt for mange aftaler. Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand, og det bliver derfor et lovkrav, at kommunerne skal forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringerne, hvis der ikke indgås frivillige aftaler," siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Lovforslaget er en opfølgning på en indsats i tillægsaftalen til aftale om pesticidstrategi 2017- 2021 om at nedbringe risikoen for forurening i BNBO. I den forbindelse skulle kommunerne risikovurdere BNBO og afsøge mulighederne for at indgå frivillige aftaler med lodsejere om sprøjtestop. En evaluering i 2022 foretaget af Miljøstyrelsen viste imidlertid, at de frivillige aftaler ikke havde haft den tiltænkte effekt, og regeringen besluttede, at tempoet skulle sættes op.

12 kommuner har intet gennemført

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2024 og giver dermed lodsejere og vandforsyninger seks måneder til at at indgå en frivillig aftale om beskyttelsen af BNBO. Hvis fristen ikke overholdes, forpligtes kommunerne til at udsende påbud om sprøjtestop.

Kun én kommune har gennemført indsatser for alle BNBO, hvor det er vurderet, at beskyttelse er nødvendig, og landet over mangler der stadig at blive indgået aftaler vedrørende 2.600 BNBO. 12 kommuner har hverken gennemført indsatser eller indberettet tilbudte aftaler for nogle af deres BNBO med behov for beskyttelsesindsats.

"I Danmark har vi i mange generationer kunnet åbne hanen og drikke rent vand. Det skal vi kunne blive ved med. Derfor er det dybt bekymrende, at der i dag kan findes pesticidrester i over halvdelen af landets drikkevandsboringer. I Moderaterne mener vi, at frivillighed er bedre end påbud, men det er desværre gået for langsomt med de frivillige aftaler. Derfor får kommunerne nu mulighed for at indgå i frivillige aftaler med lodsejerne i resten af 2024, før der indføres påbud. Hermed er vi et skridt tættere på at fortsat kunne sikre rent vand," siger Charlotte Bagge Hansen, miljøordfører for Moderaterne.

Flere artikler fra samme sektion

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

21-05-2024 3 minutter Miljø,   Drikkevand,   Pesticider

»Det er nødvendigt for mennesket at genoprette sine bånd til naturen«

To dage om ugen er skoledagen markant anderledes for 21 børn i Chile: De køres til en lille landbrugsskole for at lære om agro-økologi og selvforsyning, og flere lignende initiativer spirer nu frem i landet. Det er noget, myndighederne har bemærket.

16-05-2024 8 minutter Udland,   Uddannelse

For første gang påviser forskere en sammenhæng mellem PFAS i drikkevand og hjertekarsygdomme

Data fra en italiensk region, hvor nogle borgere drak PFAS-forurenet vand og andre ikke gjorde, viser en tydelig sammenhæng mellem PFAS og øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme.

15-05-2024 5 minutter PFAS,   Miljø,   Forskning