Annonce

Annonce

Nærbillede af kartofler

Forskere har gjort markante fund af rester af et svampemiddel, som bruges i den konventionelle kartoffelproduktion. Foto: Colourbox

Forskere råber ekstraordinært op: Godkendte pesticider ender i drikkevandet

Miljøstyrelsen har modtaget en ekstraordinær afrapportering fra forskere, som undersøger pesticiders udvaskning til grundvandet. Styrelsen vil nu have trukket godkendelsen af et svampemiddel brugt i den konventionelle produktion tilbage.

Der er gjort så markante fund af pesticidrester i grundvandet, at forskerne bag Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (Vap) har lavet en ekstraordinær afrapportering til Miljøstyrelsen.

Rapporten omhandler test af svampemidlet cyazofamid på VAP-marken i Jyndevad i perioden april 2020 – juni 2022. Her har forskerne gjort "markante" fund af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA fra cyazofamid, som er et udbredt pesticid i den konventionelle kartoffelproduktion, hvor man har brugt det siden 2004. Hidtil har man ikke kunnet dokumentere, at de to nedbrydningsprodukter stammede fra cyazofamid, men med resultaterne fra VAP kan dette nu dokumenteres, oplyser Miljøstyrelsen.

Styrelsen har derfor foretaget en faglig vurdering af resultaterne ved analyse af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA og fandt "udbredte fund" over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter over en længere periode. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at det årlige gennemsnit for indholdet af DMS og DMSA i grundvandet under testmarken i Jyndevad overskrider kravværdien.

Samtidig er det relativt høje koncentrationer, midlerne er fundet i - i enkelte tilfælde op mod en faktor 8 højere end kravværdien.

Vil tilbagekalde godkendelsen

Miljøstyrelsen har derfor udsendt en partshøring til relevante parter med henblik på at tilbagekalde godkendelsen for produkter indeholdende cyazofamid. DMS indgår allerede i den danske overvågning af grund- og drikkevand, mens Miljøstyrelsen som noget nyt iværksætter en screening for DMSA i overvågningen af grundvand for at afklare, om stoffet skal inkluderes i vandforsyningernes boringskontrol.

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, pointerer, at det ikke er første gang, at man finder ud af, at et godkendt middel faktisk udgør en trussel.

”Vi bliver nødt til at erkende, at godkendelses-systemet ikke er sikkert, og at vi slet ikke ved nok om de pesticider, som er godkendte i dag. Det er simpelthen ikke godt nok,” siger Maria Reumert Gjerding til altinget.dk.

Formanden for brancheforeningen Danske Kartofler, Carl Heiselberg, ønsker, at man undersøger fundene nærmere, så man er sikker på, at det ikke er en fejl, da et forbud ifølge ham vil være "bundalvorligt" for branchen:

”Der er tale om et hovedprodukt, og derfor vil det få voldsomme konsekvenser for en kæmpe industri, hvis vi ikke kan beskytte mod kartoffelskimmel," siger han til altinget.dk.

Flere artikler fra samme sektion

EU-Kommissionen trækkes i retten for løftebrud på dyrevelfærdsområdet

Et borgerinitiativ, som skulle bringe landbrugets dyr ud af burene så længe ud til at blive hørt af EU-Kommissionen. Nu har en gruppe dyreforkæmpere imidlertid lagt sag an mod kommissionen og anklaget den for at bryde sit løfte om at udfase og forbyde bure i landbruget.

19-04-2024 3 minutter EU,   Dyrevelfærd

Folketinget øremærker flere millioner til økologi

Et politisk flertal har netop fordelt ca. fem mia. kr. til indsatser for natur, klima og havmiljø - heriblandt er flere millioner øremærket økologien.

15-04-2024 3 minutter Politik

Regeringen anerkender, at der mangler viden om, hvordan klimamiddel i foderet påvirker dyrevelfærden

Forskere er uenige om risikoen for dyrevelfærden ved at tilsætte Bovaer i foderet, men der er enighed om, at det faktisk ikke er undersøgt. Regeringen har anerkendt den manglende viden, viser et dokument sendt til EU. Alligevel vil regeringen stadig bruge 700 mio. kr. på Bovaer.

11-04-2024 5 minutter Dyrevelfærd,   Klima,   Politik,   Kvæg