Annonce

Annonce

Nærbillede af kartofler

Forskere har gjort markante fund af rester af et svampemiddel, som bruges i den konventionelle kartoffelproduktion. Foto: Colourbox

Forskere råber ekstraordinært op: Godkendte pesticider ender i drikkevandet

Miljøstyrelsen har modtaget en ekstraordinær afrapportering fra forskere, som undersøger pesticiders udvaskning til grundvandet. Styrelsen vil nu have trukket godkendelsen af et svampemiddel brugt i den konventionelle produktion tilbage.

Der er gjort så markante fund af pesticidrester i grundvandet, at forskerne bag Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (Vap) har lavet en ekstraordinær afrapportering til Miljøstyrelsen.

Rapporten omhandler test af svampemidlet cyazofamid på VAP-marken i Jyndevad i perioden april 2020 – juni 2022. Her har forskerne gjort "markante" fund af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA fra cyazofamid, som er et udbredt pesticid i den konventionelle kartoffelproduktion, hvor man har brugt det siden 2004. Hidtil har man ikke kunnet dokumentere, at de to nedbrydningsprodukter stammede fra cyazofamid, men med resultaterne fra VAP kan dette nu dokumenteres, oplyser Miljøstyrelsen.

Styrelsen har derfor foretaget en faglig vurdering af resultaterne ved analyse af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA og fandt "udbredte fund" over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter over en længere periode. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at det årlige gennemsnit for indholdet af DMS og DMSA i grundvandet under testmarken i Jyndevad overskrider kravværdien.

Samtidig er det relativt høje koncentrationer, midlerne er fundet i - i enkelte tilfælde op mod en faktor 8 højere end kravværdien.

Vil tilbagekalde godkendelsen

Miljøstyrelsen har derfor udsendt en partshøring til relevante parter med henblik på at tilbagekalde godkendelsen for produkter indeholdende cyazofamid. DMS indgår allerede i den danske overvågning af grund- og drikkevand, mens Miljøstyrelsen som noget nyt iværksætter en screening for DMSA i overvågningen af grundvand for at afklare, om stoffet skal inkluderes i vandforsyningernes boringskontrol.

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, pointerer, at det ikke er første gang, at man finder ud af, at et godkendt middel faktisk udgør en trussel.

”Vi bliver nødt til at erkende, at godkendelses-systemet ikke er sikkert, og at vi slet ikke ved nok om de pesticider, som er godkendte i dag. Det er simpelthen ikke godt nok,” siger Maria Reumert Gjerding til altinget.dk.

Formanden for brancheforeningen Danske Kartofler, Carl Heiselberg, ønsker, at man undersøger fundene nærmere, så man er sikker på, at det ikke er en fejl, da et forbud ifølge ham vil være "bundalvorligt" for branchen:

”Der er tale om et hovedprodukt, og derfor vil det få voldsomme konsekvenser for en kæmpe industri, hvis vi ikke kan beskytte mod kartoffelskimmel," siger han til altinget.dk.

Flere artikler fra samme sektion

Nu bliver det forbudt at sprøjte ved visse drikkevandsboringer

For første gang bliver det ved lov forbudt at bruge sprøjtemidler ved drikkevandsboringer, hvor der er risiko for nedsivning. Det giver kommunerne et nyt værktøj mod lodsejere, der ikke frivilligt vil stoppe sprøjtningen.

07-06-2023 4 minutter Pesticider,   Politik

WWF Verdensnaturfonden udsætter 600 sjældne sommerfugle på Sydsjælland

Flere danske sommerfugle er på listen over truede danske arter. Nu får okkergul pletvinge hjælp til at etablere sig på et naturområde på Knudshoved Odde

02-06-2023 3 minutter Biodiversitet

Øko-jord dyrkes nu konventionelt, efter at Naturstyrelsen har overtaget

Når landmænd skal afgive lavbundsjord, kan de bede om at få erstatningsjord, og på Djursland betyder det, at økologiske marker nu drives konventionelt og sprøjtes.

31-05-2023 4 minutter Miljø,   Klima,   Politik