Annonce

Annonce

En mark bliver sprøjtet med pesticider

EU går i gang med at se på et forslag om at forbyde PFAS i en række produkter, men forbuddet gælder ikke for PFAS i pesticider. Foto: Colourbox

EU-lande vil forbyde PFAS - bare ikke i pesticider

EU's kemikalieagentur begynder det indledende arbejde med et forslag om at forbyde over 10.000 PFAS-stoffer. Det indeholder dog flere undtagelser, og landene skal først tage stilling til et lovforslag om to år.

EU's kemikalieagentur, ECHA, har netop offentliggjort et forslag, der kan betyde forbud for mere end 10.000 PFAS-stoffer i EU. Forslaget kommer efter, at Danmark sammen med Tyskland, Holland, Norge og Sverige, sendte det til EU i midten af januar.

Landene vurderer, at ca. 4,4 mio. ton PFAS vil ende i miljøet de næste 30 år, hvis man ikke gør noget ved problemet. Flere industriprodukter vil imidlertid være undtaget fra et eventuelt forbud - heriblandt pesticider og biocider - og det vækker undren hos Danmarks Naturfredningsforening.

"Det er helt skævt, hvis Danmark kommer til at arbejde for en undtagelse for PFAS-stoffer i pesticider. Her er tale om en anvendelse, hvor man direkte sprøjter skadeligt kemi ud i miljøet – med risiko for forurening af natur, vandmiljø og drikkevand," siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse og henviser til studier fra udlandet, hvor forskere har fundet PFAS fra brugen af pesticider.

"Pesticider hvor der er påvist problemer med PFAS, bør forbydes ud fra et forsigtighedsprincip, indtil det er undersøgt nærmere, hvordan de påvirker natur og mennesker," siger Maria Reumert Gjerding, som mener, at Danmark bør gå foran og indføre et forbud med det samme, frem for at vente til EU har taget stilling til forslaget.

Udbredt forurening

PFAS-stofferne er blevet et udbredt problem i miljøet, fordi de er svære at nedbryde og derfor ophober sig i både miljøet, fødekæden og mennesker med sundhedsskadelige effekter til følge. Stofferne bruges i adskillige produkter som eksempelvis mobiltelefoner, vindmøller, kosmetik, solceller, medicinsk udstyr og outdoor-tøj.

Siden er de herhjemme fundet i bl.a. havskum, græsningskvæg samt økologiske æg, og myndighederne mistænker, at flere tusinde danske grunde kan være forurenet af stofferne.

"Forslaget indebærer, at så mange produkter som muligt skal være fri for PFAS, så vi får bremset udledningen til miljøet. Til mange anvendelser findes der allerede alternativer til PFAS på markedet, til andre skal der sættes skub i udviklingen af dem, og det arbejde håber vi på får en fremtrædende plads hos industrien," siger funktionsleder Grete Lottrup Lotus fra Miljøstyrelsen.

Overgangsperioden kan dog være lang: Hvis der findes alternativer til PFAS, har de berørte virksomheder halvandet år til at udfase stofferne og omstille produktionen, men hvis alternativerne først skal udvikles, kan overgangsfasen forlænges op til 13,5 år.

Nu går ECHA i gang med en høringsfase, som efterfølges af en evaluering og socioøkonomisk analyse, og afsluttes med at ECHA sender sit endelige forslag til EU-Kommissionen. Kommissionen udarbejder så et konkret lovforslag til EU-Parlamentet og Det Europæiske Råd, før landene skal stemme om det.

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

05-07-2024 3 minutter Pesticider,   Forskning,   Udland