Annonce

Annonce

Luftfoto af væksthuse

Drivhusdyrkningen boomer og optager et stigende areal af kloden, især i det globale syd. Kina står for 60% pct. af den globale drivhusproduktion efterfulgt af Spanien og Italien. Foto: Colourbox

Drivhuse fylder mere og mere af klodens areal, og Kina fører an

En ny undersøgelse fra Københavns Universitet afslører en markant stigning i drivhusdyrkning på globalt plan, særligt i lav- og mellemindkomstlande i det globale syd.

Ved hjælp af avancerede satellitbilleder og kunstig intelligens har forskere kortlagt, at drivhusproduktion nu dækker mindst 1,3 mio. ha af klodens areal - næsten tre gange mere end tidligere estimater. Kina dominerer området med hele 60 pct. af verdens samlede drivhusareal, hvilket er langt mere end listens nr. 2, Spanien, der har 5,6 pct. af drivhusarealet.

Kinas økonomiske vækst og voksende bybefolkning, som efterspørger frisk frugt og grønt året rundt, har drevet udviklingen i landet. Staten yder også økonomisk støtte til landmænd, hvilket har fremmet opførelsen af drivhuse og adoptionen af dyrkningsteknikker.

"Når vi i så voldsom grad ser et boom i Kina, ser det ud til at hænge tæt sammen med en stærk økonomi over det seneste årti og fremvæksten af en købestærk bybefolkning, der efterspørger tomater og agurker og andre slags frisk frugt og grønt. Samtidig får landmænd, som ellers ikke ville kunne finansiere denne dyrkningsform, økonomisk støtte af regeringen til at bygge drivhuse og lære dyrkningsteknikkerne," siger Xiaoye Tong, postdoc ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og førsteforfatter til forskningsartiklen.

Vækst i væksthuse

De 10 lande i verden, der har de største andele af drivhusproduktion arealmæssigt:

 1. Kina (60,4 pct.)
 2. Spanien (5,6 pct.)
 3. Italien (4,1 pct.)
 4. Mexico (3,3 pct.)
 5. Tyrkiet (2,4 pct.)
 6. Marokko (2,3 pct.)
 7. Sydkorea (1,8 pct.)
 8. Japan (1,7 pct.)
 9. Nederlandene (1,4 pct.)
 10. Frankrig (1,3 pct.)

Om studiet

 • I studiet har forskerne kortlagt 1,3 mio. ha med drivhus-infrastruktur i 2019. Ifølge forskerne er det et konservativt estimat, da der ikke er medregnet sæsonproduktion med en varighed på under et år.
 • Der er tale om både store og små klynger af drivhuse fordelt i 119 lande. De to største klynger er Weifang i Kina og Almeria i Spanien. Samlet set har det globale syd et 2,7 gange så stort drivhusareal som det globale nord.
 • Forskerne skelner ikke mellem forskellige typer af drivhusproduktion, men har defineret drivhuse som landbrugsarealer dækket med semitransparante hvidlige materialer som polyethylen-film, polycarbonat, glas m.m.

Drivhusdyrkning giver mange fordele, herunder øget udbytte, bedre ressourceudnyttelse og højere kvalitet af afgrøder, men forskerne advarer også om betydelige miljømæssige og sociale konsekvenser:

"Vi ved meget lidt om de miljømæssige og sociale konsekvenser af drivhusdyrkning i det globale syd. Men vi ved, at de bl.a. kan omfatte overudnyttelse af vandressourcer, et højt energiforbrug, forurening af grundvand med pesticider og gødning, jordforringelse og plastikforurening fra ’plastikdrivhuse’. Derudover er forholdene for arbejderne i gartnerier ofte blevet kritiseret," siger Marianne Nylandsted Larsen, lektor og medforfatter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Behov for regulering

Der er en mangel på regulering af drivhusproduktionen i mange lav- og mellemindkomstlande, og forskerne mener, at der er behov for politisk regulering for at sikre en bæredygtig udvikling af sektoren.

"I lav- og mellemindkomstlandene, som tegner sig for 70-80% af det samlede areal, er der en mangel på regulering af drivhusproduktion. Det bør man forholde sig til," lyder det fra Xiaoye Tong.

Studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet 'Nature Food', peger på nødvendigheden af yderligere forskning for bedre at forstå de miljømæssige og sociale konsekvenser af drivhusdyrkning i det globale syd. Forskerne håber, at deres kortlægning vil være et springbræt til fremtidige undersøgelser, der kan bidrage til en mere bæredygtig og ansvarlig udvikling af drivhussektoren.

”Jeg håber, kortlægningen bliver springbræt til undersøgelser om konsekvenserne af drivhusproduktion. Har den fx afhjulpet fattigdom i landdistrikter? Påvirker drivhusproduktion efterspørgslen og kvalitetskravene for frugt og grønt på både nationale og internationale markeder? Og hvilke konsekvenser har det på forbrug af grundvandsressourcer, gødning og kemikalier? Den slags spørgsmål er vigtige at få svar på, hvis vi skal sikre en bæredygtig og socialt ansvarlig udvikling af sektoren,” slutter Marianne Nylandsted Larsen.

Flere artikler fra samme sektion

Den var på vej i papirkurven, men nu er EU's store naturlov alligevel vedtaget

Flertallet bag EU's naturgenopretningslov var egentlig sikret, men i løbet af foråret smuldrede det pludselig. Nu lykkedes det så alligevel at få vedtaget loven, men det kan ende med at koste Østrigs miljøminister dyrt.

17-06-2024 3 minutter Natur,   EU

Verdens lande er kun ved at opfylde 16 pct. af FN's bæredygtige mål, og for nogle går det tilbage

Verdens nationer er gode til at aftale målsætninger for bæredygtig udvikling - det halter imidlertid med at opfylde dem. I kun 16 pct. af tilfældene er verdenssamfundet ved at nå FN's verdensmål inden deadline.

17-06-2024 6 minutter Bæredygtighed,   Biodiversitet,   Klima,   Natur

Økologisk Landsforening roser politisk aftale: Vil gøre livet nemmere for de små

Et enigt folketing har indgået en ny fødevare- og veterinæraftale. Økologisk Landsforening kalder aftalen for "en god nyhed for økologien" på flere områder.

11-06-2024 3 minutter Politik,   Økologiregler