Annonce

Annonce

Det højere kulstofniveau i det biodynamiske led skyldes komposteringen af det tilførte organiske materiale, skriver Eskil Romme.

Uddrag fra rapport er svære at komme udenom

DEBAT: Hvorledes Foreningen for Biodynamisk Jordbrug vender og drejer Fibls DOK-forsøgsresultater, blander jeg mig ikke i, men visse uddrag fra rapporten er svære at komme uden om.

Af: Eskil Romme, økolog, Hedegårde, Halkær

I relation til Klaus Loerhs svar (19/01)mit indlæg (16/1) vedrørende Fibls rapport om bl.a. biodynamik i relation til DOK-forsøgene må jeg fastholde, at DOK-forsøgene tilsyneladende ikke har sammenlignelige input tilbage fra forsøgsstarten, især hvad angår kulstof, hvilket umuliggør en egentlig sammenligning systemerne imellem, hvad dette angår.

Konkret med hensyn til det højere kulstofniveau i det biodynamiske led konkluderer Fibl klart, at det skyldes komposteringen af det organiske materiale (tilførsel af komposteret materiale har kun fundet sted i det biodynamiske forsøgsled).

"Consequently, we assume an improved organic input quality after long manure composting under aerobic conditions to be the main factor for enhanced soil quality and increasing SOC contents in the BIODYN systems."

Generelt fra rapporten er konklusionen i øvrigt:

“The system comparison approach implemented in the DOK trial does not allow for evaluating the effects of specific biodynamic management practices such as long aerobic composting procedures, use of biodynamic preparations, or plant protection measures." 

Oversat: "DOK-forsøget giver ikke mulighed for at vurdere virkningerne af specifik biodynamisk forvaltningspraksis såsom lang aerobe komposteringsprocedurer, brug af biodynamiske præparater eller plantebeskyttelsesforanstaltninger."

Hvorledes Foreningen for Biodynamisk Jordbrug vender og drejer Fibls DOK-forsøgsresultater, blander jeg mig af gode grunde ikke i, men ovenstående uddrag fra rapporten, synes jeg, er svære at komme uden om. Der er naturligvis andre aspekter, som DOK undersøger, som f.eks. kompostanvendelse generelt, og det er jo en helt anden diskussion.

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

En af nøglerne til mere biodiversitet er også at give den plads på dyrkede arealer

DEBAT: Selvom der udtages store landbrugsarealer, vil landbruget fortsat optage meget plads. Det er derfor også vigtigt at se på, hvordan vi dyrker arealerne på en hensigtsmæssig måde for biodiversiteten.

05-07-2024 5 minutter Debat

Trepartsaftalen ligner en ommer

DEBAT: I stedet for en jordreform, der kunne sikre, at flere mennesker blev involveret i et diversificeret jordbrug baseret på biologiske processer, jonglerer den grønne treparts aftale med teknologiske fantasifostre som pyrolyse.

03-07-2024 5 minutter Debat

CO2-afgiften er en milepæl med for meget fokus på teknologi

LEDER: Vi ser med bekymring på, at mange dyr fortsat vil blive holdt inde i stalde, hvis den nye CO2-afgift bliver udformet, som treparten ønsker.

01-07-2024 3 minutter Leder