Annonce

Annonce

Græs ses meget tæt på

Den største udfordring er ikke at bruge foderet effektivt til grisene, men at få fremstillet græsproteinet konkurrencedygtigt. Foto: Colourbox

Økologisk græsprotein er lovende, men udfordret på prisen

KRONIK: I en ikke fjern fremtid står vi muligvis med adgang til et nyt vigtigt fodermiddel til økologiske grise - og til økologiske husdyr generelt: Økologisk protein udvundet af kløvergræs på et bioraffinaderi.

Af: Niels Tvedegaard, konsulent ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Projektet SuperGrassPork er i fuld gang med at se på optimeringer af selve udvindingsprocessen, samt at lave fodringsforsøg med græsprotein til økologiske grise. Vi har fundet, at et kg græsprotein koncentrat kan have samme foderværdi som sojakage, dvs. en foderværdi på ca. 5 kr. pr kg. 

I første omgang er der lavet fodringsforsøg, hvor der indgår 10 pct. græsprotein i foderblandingen. Græsproteinet erstatter ca. 6 pct. sojakage og 4,5 pct. solsikkekage. I det scenario betyder en prisforskel på 1 kr. for græsprotein en forskel i foderprisen på 10 øre pr kg foder, svarende til omtrent 30 øre pr produceret kg svinekød. 

Den største udfordring er dermed ikke at bruge foderet effektivt til grisene, men derimod at få fremstillet græsproteinet konkurrencedygtigt. Der er fortsat betydelige usikkerheder forbundet med fremstillingsprisen på græsprotein. Vores beregninger ligger i et ret stort spænd mellem 3,25 kr. og op til 9,10 kr. pr kg græsprotein koncentrat. 

Forskellene skyldes usikkerheder i forudsætningerne - lige fra investering i bioraffinaderi, prisen på energi, prisen på kløvergræs, transport, løn mm.

Et nyt stort anlæg til produktion af græsprotein bliver opført på Foulum. Dette anlæg betyder, at vi får flere erfaringer ift. den praktiske fremstilling af græsprotein og dermed meget mere kvalificerede beregninger af fremstillingsprisen. SuperGrassPork vurderer, at disse anlæg ikke er oplagte at opsætte hos landmænd - endnu - med den nuværende usikkerhed på omkostningssiden. 

Førend det kan anbefales, er det relevant at afprøve hele værdikæden fra råvare, logistik til forarbejdning i stor skala ved forsøgsanlæg. 

Ud over at blive mindre afhængig af udenlandsk soja er der også et stort perspektiv i at få optimeret den økologiske markdrift. Økologiske griseproducenter har typisk et sædskifte, som overvejende ligner det, der praktiseres hos almindelige økologiske planteavlere. Mere kløvergræs i sædskifterne vil øge robustheden. I et typisk økologisk planteavlssædskifte er det beregnet, at dækningsbidraget, med nuværende rammevilkår, kan hæves med små 1.000 kr. pr hektar med 20 pct. kløvergæs i sædskiftet. Kløvergræsset forudsættes her solgt til 1,27 kr. pr FE, og at landmanden afholder udgifterne til ensilering. 

I et scenario med hel eller delvis udfasning af konventionel gylle vil gevinsten være større. En mulighed for at producere græsprotein kan også vise sig at blive kærkommen i en fremtid, hvor der måske venter nye reguleringer, herunder mere klimavenlig landbrugsdrift, begrænsninger i udnyttelse af jorde i følsomme områder eller lignende. 

Projektet SuperGrassPork er en del af Organic RDD 2-programmet, som kordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet

Flere artikler fra samme sektion

Danmarks "grønne" tænketank Concito har skiftet farve

Den grønne tænketank Concito er nu blevet til Danmarks sorte tænketank, når den argumenterer for, at pesticider er nødvendige også i fremtidens landbrug. Men muldlaget i jorden udpines, hver gang der sprøjtes imod svampe, uønskede planter og insekter.

19-04-2024 5 minutter Debat,   Pesticider,   Klima

Vi skal finde de gamle dyder frem igen

LEDER: Der er efterhånden en bred enighed i samfundet om, at vi skal spise en langt mere plantebaseret kost. Vi, der har været længe i gamet, kan jo huske tilbage på en barndom, hvor kødet var en luksusvare.

05-04-2024 4 minutter Leder,   Økologisk Landsforening

Æg skal ud af køledisken

POLITISK KLUMME: Økologisk Landsforening er ikke imod et kølekrav, hvis det er nødvendigt for fødevaresikkerheden, men omvendt vil vi gerne udfordre alle ressourcespild i vores fødevarekæde.

04-04-2024 5 minutter Klumme,   Politik,   Æg og fjerkræ,   Detailhandel