Annonce

Annonce

Grønne alger ligger som et tæppe oven på Arresø

Landbrug & Fødevarers næstformand har kaldt professor Stiig Markager "sindsforvirret" og dermed intimideret forskeren, der beskæftiger sig med vandmiljøet og iltsvind. Foto: Uffe Bregendahl

L&F's viceformand står bag uacceptabelt angreb på forsker

DEBAT: L&F's viceformand har kaldt forsker Stiig Markager for "sindsforvirret" og trods en efterfølgende undskyldning har man allerede opnået intimidering. Hvor er resten af landbruget med opbakning til forskeren?

Eskil Romme, økologisk landmand, Hedegaarde, Nibe

Når næstformanden (Thor Gunnar Kofoed, red.) for Landbrug & Fødevarer betegner Stiig Markager som en ”sindsforvirret professor i Aarhus, der render rundt og kalder sig selv professor, og siger, at verden er på en bestemt måde”, må man spørge sig selv: Hvad er det egentlig Landbrug & Fødevarer render rundt og kalder sig selv og mener om, hvordan verden ser ud?

Hvilke interesser har man egentlig ud over erhvervets egne, som naturligvis er helt forståelige, men som jo altså først og fremmest er ens egne interesser!

Nu har Thor Gunnar Kofoed igen været ude og ”vise flaget” i form af endnu et perfidt angreb fra landbruget på Stiig Markager - en af landets mest seriøse og vedholdende forskere som allerede for 20 år siden forudsagde den elendige situation, som vores indre danske farvande er endt i.

Heldigvis har vores miljøminister og andre politikere trukket en streg og udtalt deres støtte til Markager, men hvor er min egen organisation, Familiebruget og i øvrigt resten af Landbrug & Fødevarer?

At Kofoed indtager rollen som den, der åbenbart skal konkurrere med Bæredygtigt Landbrug om de mest grænseoverskridende udtalelser, er ikke nyt - senest mindes jeg Kofoeds sejrstale da RoundUp-brugen blev forlænget med 10 år!

Hvis ingen andre i Landbrug & Fødevarer-hierarkiet, hverken for,- eller næstformænd finder, behov for at reagere offentligt i den seneste situation på et så uacceptabelt angreb på en forsker, da må jeg konkludere, at min tid som medlem af Familiebruget siden '82 må stoppe her.

Godt nok ”undskylder” Kofoed, men det er en gammel brugt strategi først at svine til og så undskylde - da er intimideringen opnået!

Flere artikler fra samme sektion

En af nøglerne til mere biodiversitet er også at give den plads på dyrkede arealer

DEBAT: Selvom der udtages store landbrugsarealer, vil landbruget fortsat optage meget plads. Det er derfor også vigtigt at se på, hvordan vi dyrker arealerne på en hensigtsmæssig måde for biodiversiteten.

05-07-2024 5 minutter Debat

Trepartsaftalen ligner en ommer

DEBAT: I stedet for en jordreform, der kunne sikre, at flere mennesker blev involveret i et diversificeret jordbrug baseret på biologiske processer, jonglerer den grønne treparts aftale med teknologiske fantasifostre som pyrolyse.

03-07-2024 5 minutter Debat

CO2-afgiften er en milepæl med for meget fokus på teknologi

LEDER: Vi ser med bekymring på, at mange dyr fortsat vil blive holdt inde i stalde, hvis den nye CO2-afgift bliver udformet, som treparten ønsker.

01-07-2024 3 minutter Leder