Annonce

Annonce

Ansatte retter de sidste ting i salatbuffeten, inden de første gæster ankommer til kantinen.

Fødevarestyrelsen kostråd til måltider i kantiner er på mange måder et godt værktøj, men hvad skete der lige med økologien. Foto: Jakob Brandt

Hvad skete der lige med økologien?

MARKEDSKLUMME: Kokke og køkkenpersonale i offentlige og private kantiner har siden foråret kunne bruge værktøjet: 'Kostråd til Måltider i kantiner', men Fødevarestyrelsen har glemt et vigtigt element.

Af Pia Haaning, seniorkonsulent, Haaning & Herrald

Fødevarestyrelsen lancerede i foråret et nyt værktøj, der kan hjælpe med at planlægge og servere sund og velsmagende mad, som også tager hensyn til klimaet. Målgruppen for værktøjet er kokke og køkkenpersonale i offentlige og private kantiner. Og fødevarestyrelsen skal have ros for at gribe denne bold og for at have udviklet et værktøj, der er flot, let tilgængeligt og nemt at bruge.

Jeg synes også, at værktøjet indeholder rigtig mange gode råd til, hvordan man som professionel kantinekok kan arbejde med at »nudge« kunderne til at spise mere grønt. Og så er der en del inspiration til at udvikle nye retter og implementere dem i menuerne. Det er svært at være uenig i, at vi skal gøre en indsats for at spise sundere, både for vores eget velbefindendes skyld og for klodens.

Men, der mangler noget i Fødevarestyrelsens ellers glimrende initiativ. For hvor er økologien? Svaret er, at den ganske enkelt er fuldstændig fraværende. Det endda på trods af, at regeringen arbejder med en ambition om at styrke økologien som en vigtig del af den grønne omstilling af landbruget. Og med en konkret målsætning om at fordoble det økologiske areal, forbrug og eksport frem til 2030. Yderligere har ministeriet endda besluttet af 60 pct. af råvareindkøbet i de statslige kantiner skal være økologisk.

Som en af dem, der har arbejdet med økologisk og bæredygtig omlægning af professionelle køkkener i både det private og det offentlige i de sidste 18 år, er det noget overraskende, at Fødevarestyrelsen taler om »Klimavenlighed« samtidig med, at man ignorer økologien.  For økologien er en nødvendig del af den grønne omstilling af landbruget og en måde at behandle vores klode bedre på.

Det er gennem økologien, at vi kan gøre noget ved biodiversitetskrisen, skåne vores grundvand for mødet med pesticider og højne dyrevelfærden. Takket være alle de mennesker, der i årevis har knoklet med økologisk omlægning i deres køkkener landet over, har vi i dag et stort vidensgrundlag og en enorm praktisk erfaring med, hvad man kan opnå gennem økologisk omlægning, og hvordan man griber det an, så økologiprocenten kan øges markant i et køkken inden for det samme budget. 

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor i processen Fødevarestyrelsen valgte at fravælge økologien, eller hvad årsagen har været. Men det er og bliver komplet uforståeligt, at man fra central side kan udvikle et værktøj til at fremme sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener uden at så meget som at skele til de dokumenterede resultater man har med økologisk omlægning i netop samme køkkener.

Flere artikler fra samme sektion

En af nøglerne til mere biodiversitet er også at give den plads på dyrkede arealer

DEBAT: Selvom der udtages store landbrugsarealer, vil landbruget fortsat optage meget plads. Det er derfor også vigtigt at se på, hvordan vi dyrker arealerne på en hensigtsmæssig måde for biodiversiteten.

05-07-2024 5 minutter Debat

Trepartsaftalen ligner en ommer

DEBAT: I stedet for en jordreform, der kunne sikre, at flere mennesker blev involveret i et diversificeret jordbrug baseret på biologiske processer, jonglerer den grønne treparts aftale med teknologiske fantasifostre som pyrolyse.

03-07-2024 5 minutter Debat

CO2-afgiften er en milepæl med for meget fokus på teknologi

LEDER: Vi ser med bekymring på, at mange dyr fortsat vil blive holdt inde i stalde, hvis den nye CO2-afgift bliver udformet, som treparten ønsker.

01-07-2024 3 minutter Leder