Annonce

Annonce

Politisk klumme af Sybille Kyed

Økologisk Landsforening har en række forslag til et kommende regeringsgrundlag, som kan understøtte en markedsdrevet vækst i økologien. Foto: ØL

Her er ØL's forslag til en stærk økologipolitik i et kommende regeringsgrundlag

POLITISK KLUMME: Mere økologi i offentlige køkkener, en pris på CO2-udledningen, flere penge til omlægning og forskning er blandt ønskerne fra Økologisk Landsforening til den kommende regering.

Snart har vi alle sat vores kryds til folketingsvalget, derefter skal der skrives et regeringsgrundlag.

Hvor gad jeg godt sidde med i det rum, hvor regeringsgrundlaget bliver skrevet. Betydningen af den grønne omstilling i hele vores samfund og i landbruget kan ikke underkendes. Og vi har som forening så meget at byde på i forhold til den dagsorden.

Står det til Økologisk Landsforening, skal regeringsgrundlaget fortsat indeholde et mål om at fordoble økologien inden 2030.

Økologi spiller en vigtig rolle for de seneste to politiske aftaler på landbrugsområdet. I landbrugets klimaaftale er det beregnet til at bidrage med yderligere 0,5 mio. tons CO2e. Fordobling af det økologiske areal er ligeledes det stærkeste værktøj til at beskytte vores drikkevand mod pesticider fra landbruget.

Der er bred politisk enighed om, at væksten inden for økologi skal være markedsdrevet. Det er også udgangspunktet for os i Økologisk Landsforening. Men det er tæt på umuligt at opfylde, så længe vi ikke har sande produktionsomkostninger, så de mest belastende produkter bliver de dyreste.

Hvis jeg sad i rummet på vegne af Økologisk Landsforening, ville jeg derfor skrive en sætning ind, der peger på omstillingen af EU’s landbrugsstøtte, som kan sikre sande produktionsomkostninger. Altså ’Pris på bæredygtighed’ som også er vores model for, hvordan klimaafgifter bedst håndteres i landbruget.

Det skal ledsages af et mål om at udligne prisforskellen på økologi og ikke-økologi ved at sætte momsen på økologi ned, så staten ikke har en større indtægt fra salg af en økologisk kartoffel end en ikke-økologisk kartoffel.

Og så skal det offentlige selvfølgelig gå foran og stille krav om et økologisk spisemærke i minimum sølv i alle offentlige køkkener. Med de tre tiltag så kan jeg se en markedsdrevet grøn omstilling for mig.

Der skal sikres adgang til økologisk speciale på landbrugsskolerne, adgang til en økologisk gartneruddannelse og undervisning i økologi i uddannelsen af de køkkenprofessionelle, som skal have mere viden om grøn mad.

Så er der det faglige. Økologi er det bedste bud, vi har, på et bæredygtigt landbrug. Men vi kan godt gøre det endnu bedre.

Vi skal have hævet udbytterne på markerne, vi skal arbejde med husdyrracer, der fungerer godt i et system, hvor de skal være en aktiv del af kredsløbet og landbrugets økosystem, og vi skal genfinde og videreudvikle nye spændende og egnede konsumafgrøder.

Det er derfor også vigtigt at sikre en høj prioritering af økologisk udvikling og forskning. Hvis økologien skal fordobles, skal der mindst afsættes forskningsmidler, der svarer til en fordobling af arealet. Ellers kan man ikke tale om prioritering.

Og så er der uddannelserne, både inden for jordbruget og i køkkenerne.

Der skal sikres adgang til økologisk speciale på landbrugsskolerne, adgang til en økologisk gartneruddannelse og undervisning i økologi i uddannelsen af de køkkenprofessionelle, som skal have mere viden om grøn mad.

Økologi og grøn omstilling handler også om livet på landet.

Vi fik i 2019 introduceret det, vi gav navnet Småskalapakken i et politisk fødevareforlig, der udløber næste år. Småskalapakken er en pakke, der skal skabe bedre grundlag for at leve af alsidige landbrug med direkte salg.

Disse brug er i dag reguleret af de samme regler som store specialiserede virksomheder. Det er den sikre kvælningsdød for dem.

Det vil vi have lavet om på, da det blandt andet er med til at sikre liv på landet og et udbud af spændende lokale produkter med høj kvalitet. Vores terroir-produkter.

Endelig og ikke mindst vigtigt, så er der behov for, at staten træder til og tager sit ansvar for, at alle kommer godt igennem den grønne omstilling.

50 års landbrugspolitik har sat sig i jordpriser og fysiske anlæg.

En grundlæggende ændring af rammevilkårene for landbruget, som skal sikre sande priser, er også en grundlæggende ændring af landbrugets finansieringsgrundlag.

Økologisk Landsforening foreslår derfor, at staten opretter det, vi kalder Landbrugets Grønne Omstillingsfond. Fonden skal sikre finansiel sikkerhed for den grønne omstilling, så det enkelte landbrug får mulighed for at omstille produktionen uden at gå konkurs og uden at sende økonomiske rystelser videre ud i samfundet.

Flere artikler fra samme sektion

Landbruget tager sig selv som gidsel: Skygger kollegiale hensyn for danske landmænds fornuft?

DEBAT: Hvis man lagde en plan for, hvordan vi markant kan reducere den animalske produktion, vil presset på den enkelte landmand aftage. Staten og investorer bør støtte landmændene for at sikre en omstilling til plantebaserede fødevarer og omlægning til økologi, der indeholder langt færre dyreenheder.

31-10-2022 3 minutter Debat

Reduceret moms på økologi fik politikerne på tæerne

DAGBOG FRA VALGKAMPEN: Louise Køster, forperson i Økologisk Landsforening, inviterede til valgdebat på sin gård, og her blev Økologisk Landsforenings forslag om reduceret moms på økologi grundigt forklaret.

30-10-2022 5 minutter Debat,   Politik

Organisationer i opråb til danskerne: Vælg de politikere, der vil løse krisen for dyr, natur og klima

DEBAT: Det er tid til et opgør med forældet landbrug og den dyre jagt på billige animalske fødevarer. Vi ønsker os et valg af modige politikere, der vil løse de fælles og akutte kriser for dyr, natur, klima og mennesker.

27-10-2022 7 minutter Debat