Annonce

Annonce

En kunde handler økologiske frostvarer i en butik

Der er en fare for, at discountkæderne vænner forbrugerne til at fødevarer kan sælges så billigt, som det ses, når der er slagtilbud. Men der er altså en produktionsøkonomi, som skal honoreres, for at opfylde de krav, der stilles til produktionen. Foto: Morten Telling

Forbrugerne skal kende principperne bag Ø-mærket

DEBAT: Vi skal have udbredt de økologiske principper endnu mere, så forbrugerne kender ikke bare Ø-mærket, men i særdeleshed også principperne bag.

Af: Uffe Bie, pensioneret landmand og formandskandidat i Økologisk Landsforening

Klimaet er til evig debat, og det kommer det til at være mange år frem i tiden. Det er ligesom økologien; det går ikke væk!

På Økologikongressen proklamerede fødevareministeren, at der ville komme et klimamærke - senest har ministeren dog ændret mening med udtalelsen; det ser svært ud med et statslig klimamærke, men det er muligt med frivillige mærker. O ve, o skræk, så kan forbrugerne da virkelig blive forvirrede.

Der er fremlagt en rapport, der viser, at kemikalier presser kloden (kan læses her på siden).

Det er jo tankevækkende, alt det som bliver påvirket af kemikalier af nærmest enhver art: plast pesticider, antibiotika m.m., som  i sin hensigt helt sikkert er godt tænkt, men også efterlader den tanke, at det ikke er tænkt færdigt. Der er i hvert fald et restprodukt, som ikke er tænkt færdige løsninger på.

Der mangler en recirkuleringstankegang for, hvordan vi får stoffer, vi ikke ønsker i vores miljø, sorteret fra og behandlet forsvarligt, således at det kan genanvendes.

I 2008 var jeg involveret i hele debatten om biogas; sikre tilskud så det kunne blive rentabelt, og hvordan det skulle være med til at skaffe mere gødning til især de økologiske planteavlere og dermed bane vejen for udfasningen af konventionel husdyrgødning. Yes, det har vi diskuteret i 14 år! Hold nu op, det tog længere tid, end nogen troede. Tålmodighed er dog en dyd. Biogasanlæg skyder op som paddehatte og er ved at udvikle sig til et mindre columbusæg med alle de muligheder, der kan ligge i den grønne udvikling af energi og recirkuleringsprocesser og forarbejdning af den overskydende CO2.

Irma satte prisen op

Julen 2021 var vel som normalt en forbrugsfest ud over alle grænser. Slagtilbuddene slog nye bundrekorder i detailhandlens iver efter at trække kunder i butikken. På den ene side må detailhandlen jo sætte sine priser, som den vil, omvendt har den også et ansvar over for de kunder og producenter, der står for primærproduktionen.

Der er en fare for at vænne forbrugerne til, at fødevarer kan sælges så billige i discountbutikkerne. Der er altså en produktionsøkonomi, som skal honoreres, for at opfylde de krav, der stilles til produktionen - ja, pudsigt nok fra forbrugernes, politikernes og detailhandlens side.

Dejligt er det så at se, at Irma fik succes med at gå den stik modsatte retning ved at sætte prisen op på poppelgrisen. Irmas kunder tog godt imod ”tilbuddet” og gik med dyrevelfærd og biodiversitet.

Det giver en tro på, at det bliver til mere i samme retning.

Ø-mærket og de fire principper bag dækker netop det, jeg lige har kommenteret på: Økologi, forsigtighed, bæredygtighed og retfærdighedsprincipperne. Vi skal have udbredt disse enkle principper endnu mere, så forbrugerne kender ikke bare Ø-mærket, men i særdeleshed også principperne bag.

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

Der er ingen grund til at bruge syntetiske pesticider

Danmark kan helt uden brug af pesticider producere mad til mindst lige så mange mennesker som i dag og samtidig stille 680.000 nye ha til rådighed for græsset natur og skov.

29-04-2024 3 minutter Debat,   Pesticider

Økologi er en drivkraft i udviklingen af et bæredygtigt fødevaresystem

DEBAT: Med et økologisk landbrug bliver klimabelastningen i dansk landbrug mindre, drikkevandet er ikke længere i risiko for at blive forurenet med sprøjtegifte, risikoen for antibiotikaresistens vil falde dramatisk, og de vilde plante- og dyrearter, som landbruget skal dele arealer med, vil få bedre muligheder.

26-04-2024 6 minutter Debat

Økologiske arealer og økologiske idealer

LEDER: I stedet for at måle landmænds dygtighed i, hvem der kan producere billigst, eller priskrige på billig rødkål og flæskesteg til jul, skal vores målestok være produktion af næringsrige, højværdiprodukter.

26-04-2024 3 minutter Leder,   Økologisk Landsforening