Annonce

Annonce

Portrætfoto af den nu afdøde Günther Lorenzen

Günther Lorenzen startede som konventionel mælkeproducent, men omlagde i 1980'erne til økologi og i slutningen af 90'erne til biodynamisk produktion. Foto: Gustav Bech

En af økologiens pionerer er død

NEKROLOG: Günther Lorenzen var tidligt en nøgleperson i økologien lige fra starten af de første økologiske mejerier og introduktionen af Ø-mærket og senere mangeårig formand for Biodynamisk Forening.

Af Thorkild Ljørring Pedersen

Mandag den 6. november sov Günther Lorenzen, 71 år, stille ind med sin nærmeste familie samlet omkring sig. Günther havde igennem længere tid kæmpet imod en omfattende kræftsygdom, der til sidst fik overtaget. Günther var alligevel til det sidste meget engageret i sine mange gøremål. Foruden de mange opgaver Frederiksgård bød på med pasning af hus og en stor have, overnattende gæster osv., fyldte arbejdet på Løgumkloster Højskole rigtig meget til det sidste. Günther deltog desuden i et udvalgsarbejde under Tønder Kommune om reduktion af landbrugets CO2-udledning.

Hans energiske indsats igennem årene for et bedre, sundere og mere miljøvenligt landbrug i de kredse, han færdedes, har sat sine spor.

Günther startede med opbygningen af sit og Christas landbrug i midt-70'erne. Helt bogstaveligt nyopførte han alle gårdens mange bygninger på den nyerhvervede jord uden for Jejsing ved Tønder. Gården, Langmosegård, blev fra starten drevet som konventionel malkekvægsbedrift, men midt i 80'erne besluttede han sammen med Christa at omlægge gården til økologisk landbrug.

Fra slutningen af 90'erne blev bedriften igen omlagt. Denne gang til biodynamisk landbrug. Og sidst, i samarbejde med andre biodynamiske landmænd, var Günther hovedmanden bag oprettelse af landbrugsfællesskabet 'Almende', som desværre måtte standse produktionen for fire-fem år siden. Günther fortsatte til det sidste ufortrødent arbejdet med sine mange gøremål i og omkring Frederiksgård.

Inspirerede MD-Food og Kløvermælk

Som organisator og samlende figur viste Günther sine evner på en lang række områder.  I Den tyske landboforening i Tinglev var det især kvægbruget, der havde hans interesse. Men snart blev hans talent og vedholdenhed kastet ind i arbejdet med at fremme økologien. Her har Günther stået i spidsen for mejeriet Naturmælk igennem to omgange. Første gang fra 1988 i et samarbejde med et gårdmejeri ved Haderslev og senere mejeriet Naturmælk ved Broderup i Sdr.Jylland.

I en kort periode kastede hans sig over et fælles afsætningsprojekt 'Dansk Naturmælk', der igennem dets korte levetid inspirerede MD-Food og Kløvermælk til at starte forarbejdning af økologisk mælk. I samme periode blev Günther valgt af De danske Landboforeninger til Fællesudvalget for økologisk og biodynamisk Landbrug. Her skulle samarbejdes om ledelse og udvikling af rådgivningstjenesten og information om økologi på landsplan.

I det økologiske Jordbrugsråd under det daværende Landbrugsministerium fik Günther stor indflydelse på udviklingen af økologien i Danmark lige fra indførelse af det røde Ø-mærke til en lang række implementeringstiltag af økologi fra 'Jord til bord'. 

Da økologisk jordbrugsforskning blev opgraderet og placeret inden for landbrugets forskellige forskningsinstitutioner, blev Günthers store praktiske viden og erfaring igen bragt i spil. Senest og indtil for nylig bestred Günther formandsposten for Biodynamisk forening. Günthers store indsigt og engagement omkring den østrigsk fødte filosof og antroposof Rudolf Steiners ideer delte han med stor glæde med andre; både i Schweiz, hvor han mødtes med ligesindede fra hele verden, og hjemme på Frederiksgård, hvor han sammen med Christa gennemførte kurser og foredragsrækker for mange interesserede.

Günther var et dejligt menneske, en stor inspirator og vedholdende i sit arbejde for et mere sundt og levende landbrug, som han vil blive husket for i årene fremover.

Ære være hans minde.

Flere artikler fra samme sektion

Nu står Økologisk Landsforening ikke længere alene med vores ønske om differentieret moms

MARKEDSKLUMME: Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening, ser spændende perspektiver for økologien, i at skatteminister Jeppe Bruus åbner døren for at bruge differentieret moms som et værktøj, der kan bane vej for et grønnere fødevareforbrug.

22-02-2024 3 minutter Klumme

DOK-forsøget - resultaterne undrer og inspirerer

DEBAT: Når man læser det nye hæfte med DOK-forsøgets undersøgelser, er det vanskeligt at finde parametre af jordkvalitet, hvor den biodynamiske praksis ikke giver de bedste resultater.

16-02-2024 3 minutter Debat

Indspark til debatten om DOK-forsøgene: Landmanden skal tage beslutninger på driftsniveau

DEBAT: Jeg medgiver, at det økologiske regelsæt ikke er nogen garanti for at opbygge jordens humusindhold, men grundlaget ligger i de økologiske idealer.

15-02-2024 5 minutter Debat