Annonce

Annonce

Portrætfoto af Louise Køster

For os er det ikke en nyhed, at man skal handle på det overtræk, menneskene har foretaget for længe på de fælles ressourcer, skriver Louise Køster. Foto: PR

Den afgørende halvanden grad – økologi er en del af løsningen

FORPERSONENS ORD: Jeg drømmer om, at der om fem-syv år kommer en rapport fra FN’s klimapanel, der fortæller, at vi nåede at bremse temperaturstigningen, satte en stopper for den store massedød, og at miljøet både til havs og i undergrunden er på vej tilbage i balance. Fordi vi handlede.

Af Louise Køster, forperson i Økologisk Landsforening
03. april 2023, 11:11
Læsetid: 4 minutter

Mandag d. 20. marts 2023 begyndte som en helt almindelig dag. Men ved 6.30-tiden bredte der sig en uro. Nyheden om, at FN ville komme med »verdens vigtigste« dokument, fik kaffekoppen til at stoppe på sin tur fra bordet til munden.

Nyheden handlede om FN’s Klimapanel IPCC’s offentliggørelse af en af de afgørende og sammenfattende hovedrapporter om klimaets og klodens tilstand. Og det overordnede budskab fra forskerne var en gyser, og den nødvendige handling var ikke til at misforstå: Gør noget NU – ellers er det for sent!

For sent til at kunne holde temperaturstigningen under 1,5 grader. For sent til at gøre noget for, at vores børn og børnebørns fremtid for altid være ændret radikalt.

Helt konkret skal udledningen af drivhusgasser toppe nu og være halveret i 2030. De fleste af os kan godt regne ud, at der skal gøres en seriøs indsats, hvis vi skal nå det. Men der er håb og sprækker af lys i de mørke skyer. For der bliver gjort indsatser hver eneste dag – og vi økologer gør noget hver eneste dag.

For os er det ikke en nyhed, at man skal handle på det overtræk, menneskene har foretaget for længe på de fælles ressourcer. Det er forudsætning for økologiens væsen at arbejde med at genskabe den balance, og vi går aktivt til opgaven med løsninger: I marken med at binde kulstof, i stalden med at skære til i besætninger og producere fødevarer til mennesker frem for til dyr.

I de store køkkener omlægger vi til mere ædelt metal i de økologiske spisemærker og reducerer madspild, samtidig med at vi skaber madglæde og madbevidsthed hos vores spisende.

I virksomhederne bliver råvarernes oprindelse kigget efter i sømmene, og energien bliver grøn af vind og sol, mens vi hjemme i privaten lader hverdagsadfærden tælle ved at handle økologiske varer uanset inflation og krig, sorterer affaldet, mindsker madspildet og tager cyklen på arbejde.

Økologerne sætter sig også til bordet for at skabe politiske løsninger - også når vi synes, det er rigtigt svært. Vi kommer med konkrete forslag som ’Pris på Bæredygtighed’, der kan skabe de vigtige adfærdsændringer, som skal til i hele landbruget.

Og så har vi økologer en altoverskyggende pointe, som efterhånden slår igennem i debatten og løsningerne generelt: Vi kan ikke tage klimaet ud af helheden og kun handle på det. Biodiversitets- og miljøkrisen hænger helt uadskilleligt sammen med klimaet, og det er sammen, de skal løses med en fundamental omstilling af hele landbruget.

Ved at blive ved med at arbejde med det for øje, kan økologien allerede i dag iværksætte brugbare og efterprøvede handlinger, der vil være en vigtig del af løsningen.

Jeg drømmer om, at der om fem-syv år kommer en rapport fra FN’s klimapanel, der fortæller, at vi er lykkedes, at vi nåede at bremse temperaturstigningen, at vi satte en stopper for den store massedød, og at miljøet både til havs og i undergrunden er på vej tilbage i balance. Fordi vi handlede.

Jeg drømmer om at vågne en tidlig morgen med en kop kaffe i hånden, inden jeg skal ud at fodre, og høre og se viben, der har travlt med at fouragere i marken.

Flere artikler fra samme sektion

Der er ingen grund til at bruge syntetiske pesticider

Danmark kan helt uden brug af pesticider producere mad til mindst lige så mange mennesker som i dag og samtidig stille 680.000 nye ha til rådighed for græsset natur og skov.

29-04-2024 3 minutter Debat,   Pesticider

Økologi er en drivkraft i udviklingen af et bæredygtigt fødevaresystem

DEBAT: Med et økologisk landbrug bliver klimabelastningen i dansk landbrug mindre, drikkevandet er ikke længere i risiko for at blive forurenet med sprøjtegifte, risikoen for antibiotikaresistens vil falde dramatisk, og de vilde plante- og dyrearter, som landbruget skal dele arealer med, vil få bedre muligheder.

26-04-2024 6 minutter Debat

Økologiske arealer og økologiske idealer

LEDER: I stedet for at måle landmænds dygtighed i, hvem der kan producere billigst, eller priskrige på billig rødkål og flæskesteg til jul, skal vores målestok være produktion af næringsrige, højværdiprodukter.

26-04-2024 3 minutter Leder,   Økologisk Landsforening