Annonce

Annonce

Tre køer står og spiser græs, mens de ser mod kameraet

Økologisk Landsforening var medforfatter på en rapport, der beregnede, at husdyrproduktionen skal reduceres, hvis Danmark skal overholde de planetære grænser. Det var noget, de store landbrugsaktører ikke brød sig om. Foto: Mikkel Vognæs

De store og stærke vil gerne bestemme, så nu bandlyser de Økologisk Landsforening

DEBAT: Mastodonterne i dansk landbrugsproduktion kan ikke lide, når nogen skriver, at vi har for mange husdyr i Danmark, så nu skal ØL for alvor mærke, at man ikke bare kan udtale sig frit og komme med visioner.

Af: Fie Wedersøe Graugaard, udd. økologisk landmand, stifter og medejer af Hanegal A/S, 1993-2020, stifter og medejer af Organic Future Aps, stifter og medejer af Organic Plant Protein A/S, tidl. formand for Svineudvalget i Økologisk Landsforening

Mastodonterne i dansk landbrug og dansk fødevareproduktion kan ikke så godt lide, når andre siger og skriver noget, der sætter spørgsmålstegn ved det, de praktiserer. Når de andre siger og skriver noget, som mastodonterne ikke er enige i, og noget, der indeholder nye idéer, som de ikke lige er med på.

De har en helt anden filosofi end den velkendte Pippi Langstrømpe: ”Når man er meget stærk, skal man også være meget sød.”

Her er et par eksempler:

Danske Slagterier forbyder pjece om svin

I 2003 udgav Økologisk Landsforening (ØL) en lille pjece, som skulle informere forbrugere om forskellene på levevilkår for økologiske grise og konventionelle grise. ”Forskellen kan mærkes” hed en serie af disse pjecer fra ØL.
Hvorfor er økologisk svinekød f.eks. dyrere end det konventionelle - hvilke forskelle er der i måden dyrene lever på i de forskellige systemer?

I pjecen blev der listet en række af disse faktuelle forskelle. Der er mange! Der blev også vist billeder af en konventionel fikseret so med smågrise i stalden og en økologisk so med smågrise i fri luft på marken. Sand, konkret og faktuel info.

Men det kunne de store og stærke ikke så godt li', at der blev informeret om, så Danske Slagterier, som er en brancheorganisation for de virksomheder, der slagter, forarbejder og sælger kødprodukter, meddelte derfor ØL, at de ikke ville tillade uddeling af denne pjece. Hvorfra de mente at have myndighed til dette, sagde de ikke noget om?

'Åbent Landbrug' med lukkede døre

I forbindelse med Landbrug & Fødevarers (L&F) årlige arrangement 'Åbent Landbrug' i september 2023 havde undertegnedes virksomhed, Organic Plant Protein A/S, aftalt med L&F, at vi skulle fremvise vores produktion af økologiske planteproteiner på vores fabrik i Hedensted og uddele smagsprøver på velkendte måltider - nu med planteproteiner frem for animalske kødproteiner.

Det var L&F glad for, for så kunne 'Åbent Landbrug' også vise, at der var udvikling og nytænkning og plads til økologien i foreningen.

Der var bare lige det med formidlingen af arrangementet. Vi skulle sende en tekst, som kunne anvendes på L&F's folder til gæsterne. Vi sendte følgende tekst:

”Organic Plant Protein A/S blev etableret i 2019 af ægteparret Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen på basis af ny viden fra Teknologisk Institut og kapital fra salget af Hanegal A/S, som de havde stiftet i 1993.

I begge virksomheder er der tale om økologisk produktion og et ønske om at fremme udviklingen af et bæredygtigt landbrug med sunde fødevarer og god dyrevelfærd. Økologien er bl.a. vigtig i forhold til at bevare en frugtbar jord og sikre drikkevand og fødevarer uden rester af pesticider.

Det nye er, at vi nu står over for globale udfordringer, som nødvendiggør en stor reduktion af den animalske produktion for at reducere landbrugets klimaaftryk.

Færre dyr i landbruget vil desuden reducere behovet for produktion af foder, så en del af landbrugsjorden kan tages ud af drift og gives tilbage til naturen.”

SÅ pas på derude! Hvis I ønsker at spise mindre kød, så sig det ikke højt. Hvis I ønsker at kunne drikke rent grundvand, så hegn ønskebrønden ind. Hvis I ønsker at vores husdyr skal kunne trække frisk luft, så hold vejret! For ellers er der risiko for straf fra de store stærke mastodonter, som gerne vil bestemme.

Men den gik ikke! L&F syntes ikke godt om det med nødvendigheden af en stor reduktion af den animalske produktion, så foreningen kom med ændringsforslag til den del af teksten.

Vi nåede aldrig til enighed med L&F om, hvordan vores egen virksomhed, Organic Plant Protein A/S, skulle præsenteres i formidlingen af 'Åbent Landbrug'. Vi trak derfor vores tilbud om deltagelse i det ÅBNE LANDBRUG tilbage.

Det blev i stedet til en dejlig afslappende og fredelig søndag på landet, hvor vi selv kunne bestemme, hvad vi ville sige til hinanden.

Mastodonterne bliver fornærmede – ØL bliver bandlyst

I november 2023 kom så rapporten 'Fra Foder til Føde II'.

En lang række organisationer havde samarbejdet om en visionsplan med den målsætning at vise - citat: ”En ny vej for dansk landbrugsproduktion og fødevareforbrug inden for planetens grænser”.

(Her kan i parentes nævnes, at planeten nok skal overleve de fleste katastrofer og klimaforandringer - dog nok i en anden udgave - men det gør dansk landbrug og menneskeheden med statsgaranti ikke, hvis vi blot fortsætter praksis i dag).

De involverede organisationer er følgende: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vegetarisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Foreningen for Regenerativt Jordbrug, Foreningen Klimabevægelsen i Danmark, Greenpeace, Rådet for Grøn Omstilling, World Animal Protection og Økologisk Landsforening.

Rapporten peger bl.a. på en væsentlig reduktion af husdyrbestanden som en del af løsningen. De dyr, der så fortsat skal leve, skal have frisk luft – det er jo også radikalt!

MEN mastodonterne kunne igen ikke li' det med, at nogen siger og skriver, at vi har alt for mange husdyr i Danmark, og måske kan de heller ikke li' frisk luft?

De store og stærke, som gerne vil bestemme, er på banen igen. Deres vision er nemlig en helt anden end visionen i 'Fra Foder og Føde II'. De vil have flere penge i lommen, uanset hvad det skal koste.

Måske har der været kaffemik i Landbrug & Fødevarer, for pludselig stod der i aviserne, at Arla, DLG, Danish Agro og Danish Crowns datterselskab Friland ALLE havde meldt sig ud af Økologisk Landsforening. Mastodonterne var blevet sure igen, og nu skulle ØL for alvor mærke, at man ikke bare kan udtale sig frit og komme med visioner og tro, at vi har ytringsfrihed i Danmark.

SÅ pas på derude! Hvis I ønsker at spise mindre kød, så sig det ikke højt. Hvis I ønsker at kunne drikke rent grundvand, så hegn ønskebrønden ind. Hvis I ønsker at vores husdyr skal kunne trække frisk luft, så hold vejret! For ellers er der risiko for straf fra de store stærke mastodonter, som gerne vil bestemme.

Der er naturligvis også den mulighed at råbe ekstra højt, boykotte al kød fra dyr, der ikke har fået frisk luft, kræve flere kartofler på tallerkenen og desuden kræve, at det bliver muligt at føre en samtale om fremtiden uden at få en skovl i hovedet!

Så er der kaffemik igen

"Nu venter landbruget på økologisk generalforsamling”

Dette er overskriften i en artikel i Landbrugsavisen 3. Februar 2024. Fordi, som der står i avisen: ”For inddragelsen af medlemmerne – herunder ikke mindst virksomhedsmedlemmerne, hvor de største er den store indtægtskilde på kontingentsiden – må være afgørende for den nye forperson”.

Jow jow – de store og stærke, som gerne vil bestemme, er på banen igen. Deres vision er nemlig en helt anden end visionen i 'Fra Foder og Føde II'. De vil have flere penge i lommen, uanset hvad det skal koste. De vil mere udpint jord, uanset om deres børnebørn må sulte. De vil forgifte bier og biller, uanset om de er forudsætningen for udbytter og sammenhænge. De vil rigtig mange forpinte husdyr, uanset om forskere fra hele kloden siger, det er katastrofalt for muligheden for overlevelse. Osv.

Så nu er der kaffemik igen. Der skal findes emner til en ny forperson i den økologiske forening. Og denne person skal nok helst ikke være alt for økologisk orienteret!

Se, dét var lidt om de store og stærke, og hvordan de agerer, når de viser svaghed.

Med de bedste ønsker om en god fremtid for alle.

Flere artikler fra samme sektion

En af nøglerne til mere biodiversitet er også at give den plads på dyrkede arealer

DEBAT: Selvom der udtages store landbrugsarealer, vil landbruget fortsat optage meget plads. Det er derfor også vigtigt at se på, hvordan vi dyrker arealerne på en hensigtsmæssig måde for biodiversiteten.

05-07-2024 5 minutter Debat

Trepartsaftalen ligner en ommer

DEBAT: I stedet for en jordreform, der kunne sikre, at flere mennesker blev involveret i et diversificeret jordbrug baseret på biologiske processer, jonglerer den grønne treparts aftale med teknologiske fantasifostre som pyrolyse.

03-07-2024 5 minutter Debat

CO2-afgiften er en milepæl med for meget fokus på teknologi

LEDER: Vi ser med bekymring på, at mange dyr fortsat vil blive holdt inde i stalde, hvis den nye CO2-afgift bliver udformet, som treparten ønsker.

01-07-2024 3 minutter Leder