Annonce

Annonce

Jerseykøer på græs hos Laust Krejberg

Den foreslåede afgift er baseret på teknologiske løsninger, som udfordrer de økologiske principper. Teknologiske løsninger er ofte bedst egnet til dyr på stald, mens de økologiske dyr er udendørs, hvilket gør det svært for økologer at implementere mange af de foreslåede teknologiske tiltag. Foto: Uffe Bregendahl

CO2-afgiften er en milepæl med for meget fokus på teknologi

LEDER: Vi ser med bekymring på, at mange dyr fortsat vil blive holdt inde i stalde, hvis den nye CO2-afgift bliver udformet, som treparten ønsker.

Offentliggørelsen af resultaterne fra de grønne trepartsforhandlinger markerer en milepæl for os i Økologisk Landsforening.

Vi har arbejdet hårdt for at påvirke beslutningerne til fordel for dansk landbrug og økologien, men den nye CO2-afgift baseret på teknologiske løsninger bringer både udfordringer og muligheder.

Vi har haft møder med ministerier, politiske ordførere og trepartsforhandlingernes formand, Henrik Dam Kristensen, samt dialog med Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

Vi har også deltaget i møder med Økonomiminister Stephanie Lose (V) og fremlagt vores model, Pris på Bæredygtighed, samt vores syn på en retvisende klimaafgift.

Vores prioriteter har været at fremme en helhedsorienteret klimaafgift, sikre et nuanceret klimaregnskab og integrere afgiften i landbrugsstøtten snarere end via Skatteministeriet.

Desværre bliver den nye CO2-afgift opkrævet via Skatteministeriet, hvilket kræver oprettelsen af et helt nyt it-system.

Dette er vi meget imod, da vi frygter store it-problemer med implementeringen gennem skat, modsat de eksisterende EU-tilskudsordninger, som vi allerede har på plads.

Det er også klart, at afgiften ikke vil sikre en omstilling til en mere plantebaseret driftsform. Desuden er mange af tiltagene frivillige, hvilket derfor ikke sikrer, at det er de rigtige arealer, der udtages eller laves til skov.

Den foreslåede CO2-afgift er baseret på teknologiske løsninger designet til at fremme bæredygtige praksisser, men udfordrer samtidig de økologiske principper.

Teknologiske løsninger er ofte bedst egnet til dyr på stald, mens vores dyr er udendørs. Dette gør det svært for økologer at implementere mange af de foreslåede teknologiske tiltag.

Vi ser med bekymring på, at mange dyr fortsat vil blive holdt livstid i stalde under de nye retningslinjer.

Vi tror på, at økologiens løsninger, som inkluderer naturlige græsningsmetoder og dyrevelfærd, vil kunne måles og belønnes korrekt i fremtiden. I mellemtiden anerkendes økologiens bidrag til løsningen af mange af de udfordringer, samfundet står overfor, gennem et højere tilskud til økologien.

Et systemskifte til økologi vil reducere kvælstoftilførslen i vandløb, forbedre biodiversiteten og sikre rene vandløb og giftfrit drikkevand.

Det er derfor essentielt, at vi fortsætter med at fortælle politikere og den nye ungdom om fordelene ved økologisk landbrug.

Økologi leverer sunde måltider, rene vandløb, gode dyreliv, giftfrit drikkevand og højere biodiversitet.

Vi ser frem til at se, hvordan afgiften vil påvirke vores medlemmer, og håber på en fremtid, der anerkender økologiens værdi og fremmer bæredygtigt landbrug inden for planetens grænser.

Vi planlægger et webinar onsdag d. 3. juli kl. 13:00, hvor vi vil give en status og besvare spørgsmål fra vores medlemmer.

Vi står over for en vigtig tid med en kommende CO2-afgift, og vi vil fortsætte med at kæmpe for et økologisk landbrug og en bæredygtig fremtid.

Flere artikler fra samme sektion

En af nøglerne til mere biodiversitet er også at give den plads på dyrkede arealer

DEBAT: Selvom der udtages store landbrugsarealer, vil landbruget fortsat optage meget plads. Det er derfor også vigtigt at se på, hvordan vi dyrker arealerne på en hensigtsmæssig måde for biodiversiteten.

05-07-2024 5 minutter Debat

Trepartsaftalen ligner en ommer

DEBAT: I stedet for en jordreform, der kunne sikre, at flere mennesker blev involveret i et diversificeret jordbrug baseret på biologiske processer, jonglerer den grønne treparts aftale med teknologiske fantasifostre som pyrolyse.

03-07-2024 5 minutter Debat

Økologisk Landsforening til nyvalgte parlamentarikere: Gør op med EU's landbrugspolitik som det første

DEBAT: Opgaven for de nyvalgte europaparlamentsmedlemmer bliver ikke at støbe et nyt fundament for landbruget. Det bliver at stoppe tilbageløbet og skubbe på for en fornyelse af EU's landbrugsstøtte, skriver Sybille Kyed.

27-06-2024 4 minutter Debat