Annonce

Annonce

Malkekøer på græsmark

Forskere forventer, at tanninrige plantearter i græsset vil mindske metanproduktionen i køernes fordøjelsessystem. Arkivfoto: Økologisk Landsforening

Visse plantearter kan måske gøre køer mere klimavenlige

Tidligere undersøgelser peger på, at visse plantearter kan sænke udledningen af metan fra køer. Nu vil danske og internationale forskere undersøge, om græssende køer kan have gavn af planterne.

Forskere fra ind- og udland skal nu undersøge, om tanninrige plantearter som sumpkællingetand og bibernelle kan mindske produktionen af metan i græssende køers maver.

For selvom græsmarkerne lagrer kulstof og på den måde har en positiv indvirkning på klimaforandringerne, udleder køerne stadig så store mængder metan, at ligningen ikke går op.

Tidligere forskningsprojekter har allerede påvist, at foderadditiver med højt indhold af tanniner kan have positive påvirkninger på metanproduktionen ved køer i stald. Om dette også gør sig gældende for græssende køer, er nu det helt store spørgsmål:

”Tanniner kan nemlig spille sammen med mikrober i jorden og i køernes fordøjelsessystem. Derfor er det vores forventning, at når køerne spiser de her plantearter sammen med græsset, så vil tanninen mindske metanproduktionen i køernes fordøjelsessystem,” fortæller forsker på Institut for Agroøkologi Carsten Stefan Malisch i en pressemeddelelse.

Fordel at sende køer på græs

Carsten Stefan Malisch pointerer også, at det ikke giver mening at have køerne gående på stald for at spise korn, der potentielt kunne være brugt som menneskeføde. I stedet er det en fordel at lade køerne æde græs og andre planter, som vi mennesker ikke kan bruge som føde, men udfordringen er altså metanudledningen.

Han ser dog positivt på denne problemstilling i forbindelse med det nye projekt:

”På den måde kan det her projekt være med til at udligne den forskel, der er mellem køernes udledninger af metan og jordens lagring af kulstof, således at vi kan bidrage til en mere klimavenlig og måske endda klimaneutral mælkeproduktion.”

Carsten Stefan Malisch skal lede forskergruppen, der består af forskere fra blandt andet Finland, Schweiz og Holland. Sapere Aude-bevillingen til projektet er uddelt af Danmarks Frie Forskningsfond.

Flere artikler fra samme sektion

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed

10 års klimakamp i Mammen

Solceller, lavbundsjord og færre malkekvæg i besætningen er hovedingredienserne i den opskrift, der skal nedbringe klimaaftrykket hos økolog Jørgen Sønderby i Mammen. Men selv om han de seneste 10 år har arbejdet målrettet mod at begrænse CO2-udslip, bliver kampen kun hårdere og hårdere.

17-11-2023 9 minutter Klima